Banki, rynek, klienci: Sygnały – maj 2015

NBS 2015/05

BTE: DWIE STRONY MEDALU Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) jest niezgodny z Konstytucją, orzeczenie obowiązuje od 2016 r. Expander zwraca uwagę, że jest druga strona tego medalu, ponieważ banki będą poszukiwały innych sposobów odzyskiwania niespłaconych długów. Mogą być one równie skuteczne jak BTE, lecz generować wyższe koszty, które zostaną w części przerzucone na klientów. W rezultacie pożyczanie pieniędzy stanie się droższe i trudniej dostępne. Expander ocenia, że banki zaczną wymagać od osób zaciągających kredyty podpisania weksla in blanco. W przypadku większych zobowiązań, np. hipotecznych, mogą domagać się także wizyty u notariusza w celu złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Koszty taksy notarialnej z pewnością przerzucą na klienta. W skrajnym przypadku może się więc okazać, że wielu Polakom o niskich dochodach lub nie najlepszej historii kredytowej trudno będzie uzyskać kredyt bez poręczyciela. Innym ryzykiem jest to, że klienci zostaną wypchnięci do firm pożyczkowych./p>

REKOMENDACJA U: WOLNY WYBÓR

Od 1 kwietnia br. banki nie mogą narzucać gotowych produktów ubezpieczeniowych, które dotychczas występowały w pakiecie z kredytami. Nie wolno wymagać od klienta przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, w której bank występuje jako ubezpieczający. Idea Expert uważa, że zmiana ta może skutkować podwyższeniem rat kredytów i wydłużeniem okresu rozpatrywania wniosków. Co prawda Rekomendacja U nie zabrania bankom występowania w charakterze pośrednika ubezpieczeniowego, jednak kredytobiorca musi być jednoznacznie o tym fakcie poinformowany, m.in. poprzez tzw. kartę produktu ubezpieczeniowego. Banki nadal mogą żądać ubezpieczenia kredytu, lecz już nie podpisania konkretnej, narzuconej przez siebie umowy, a to oznacza, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: