Banki, rynek, klienci: Sygnały: marzec 2015

NBS 2015/03

MAŁA WINDYKACJA, DOBRY BIZNES Fast Finance S.A., spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, osiągnęła w 2014 r. zysk netto w wysokości 10,1 mln zł, który był o 22,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 27,3 mln zł przy rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 19,2 proc. i rentowności aktywów (ROA) - 3,3 proc. Fast Finance z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm zajmujących się skupem wierzytelności detalicznych i odzyskiwania ich na własny rachunek. Aktualnie spółka zatrudnia kilkudziesięciu pracowników i obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad pół miliarda złotych. Specjalizuje się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych głównie od banków. W ciągu ostatnich 4 lat spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości 87 mln zł, a jej obligacje są notowane na rynku Catalyst.

DEPOZYT POD NADZOREM

UKNF zapowiada aktywne monitorowanie banków na rynku depozytowym pod kątem zwiększania udziału kanałów elektronicznych i oferowanych stawek oprocentowania. Weryfikacji ma podlegać sposób szacowania stabilności depozytów mobilnych i internetowych, m.in. w ramach przygotowania do wprowadzenia przez banki wiążącej normy płynności LCR. Ponadto sprawdzany będzie sposób uwzględnienia odpływu z tytułu depozytów, które mogą zostać zerwane za pomocą kanałów innych niż tradycyjne, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Analiza UKNF wskazuje, że w grupie badanych 29 banków komercyjnych największą część depozytów stanowią składane w placówkach (60,4 proc. ogółu). Dwa banki nie przyjmują lokat ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: