Banki: Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem – Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego

KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. W praktyce każdy bank dąży do ograniczenia ryzyka kredytowego poprzez obniżenie poziomu udziału należności zagrożonych i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym.

Monika Skolimowska

Efektem tego jest określenie w procedurach wewnętrznych limitów związanych z ryzykiem koncentracji, uwzględnienie strategii zarządzania ryzykiem oraz całokształtu zagadnień związanych z identyfikowaniem, pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem tegoż ryzyka.

Wartość udzielonych ekspozycji kredytowych przez banki spółdzielcze, np. na zakup nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej, gdzie głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości – z reguły przekracza 10 proc. funduszy własnych banku1. Bank, na podstawie procedur zewnętrznych, dokonuje przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych co najmniej raz na koniec każdego kwartału2. Jedną z form zabezpieczeń kredytowych jest hipoteka na nieruchomości, a kwotę przyjętych zabezpieczeń ogranicza się do wysokości, aktualnej na dzień analizy, wielkości zabezpieczanej ekspozycji kredytowej wyliczonej w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: