Banki skazane na sztuczną inteligencję

Artykuły / Komentarze ekspertów / Technologie i innowacje

Jak cyfryzacja zmienia sektor bankowy? Dlaczego cyfryzacja banków jest konieczna? Co to jest Bank Kognitywny?

Jak cyfryzacja zmienia sektor bankowy? Dlaczego cyfryzacja banków jest konieczna? Co to jest Bank Kognitywny?

#KarolinaMarzantowicz: Cyfryzacja nie jest już celem, ale podstawą nowej ery biznesu, nazywanej gospodarką kognitywną, poznawczą #IBM

Branża usług finansowych zmaga się z wieloma wyzwaniami - spadek rentowności kapitałów własnych, rozszerzanie wymogów regulacyjnych, nieustanne zagrożenia dla bezpieczeństwa operacji, rosnące wymagania klientów i konkurencyjne działania podmiotów niebędących bankami. Jednocześnie banki i inne instytucje finansowe zmagają się z coraz bardziej interdyscyplinarnym rozwojem danych wewnętrznych i zewnętrznych, analiz, przetwarzania chmurowego, aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych, Internetu rzeczy itp., które mogłyby pomóc w sprostaniu wyzwaniom.Biorąc pod uwagę ograniczenia tradycyjnej analityki opartej na algorytmach i zdolności ludzi do przetwarzania informacji, banki mają duże trudności w wykorzystywaniu maksymalnej wartości wynikającej ze zgromadzonych danych.Wiele instytucji finansowych przeprowadziło znaczące transformacje w celu lepszego wykorzystywania nowych możliwości przez pracowników i klientów. Zastosowanie poszczególnych technologii przynosi określone korzyści, jednak największa wartość wynika z udostępnienia nowych możliwości w kontekście branży lub zawodu. Chodzi tutaj o innowacje biznesowe, co jest priorytetem liderów na całym świecie - od prezesów zarządów do najwyższych władz w państwie. Często słyszymy, że działania te są opisywane jako "stawanie się cyfrowymi"."Cyfryzacja" nie jest już celem, ale podstawą nowej ery biznesu, nazywanej gospodarką kognitywną, poznawczą.   

Podstawą działalności kognitywnej jest zbieżność trzech dużych zmian na styku technologii i biznesu:
  1. Dane w coraz większym stopniu pochodzą z urządzeń mobilnych, sieci społecznościowych oraz każdego zdigitalizowanego, podłączonego do sieci produktu, maszyny i infrastruktury. Dzięki danym możemy rezygnować ze zgadywania, aproksymowania i uśredniania. Możemy z większą precyzją określić, czego chcą klienci, gdzie nastąpił ruch, jak postępuje choroba, a gdzie ryzyko jest największe.
  2. Opis świata jest dokonywany w oprogramowaniu, w kodzie, a chmura obliczeniowa jest platformą, która jest używana coraz bardziej powszechnie w nowym cyfrowym świecie. Odnosi się to do bankowości, ubezpieczeń, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, transportu, łańcuchów dostaw i wielu innych dziedzin.
  3. Przetwarzanie danych jest już nie tylko automatyczne ale i inteligetne, dzięki systemom kognitywnym, które potrafią analizować niestrukturalne dane we wszystkich formatach.

Ani HAL 9000, ani Terminator

Próba klasyfikacji pojęć i technologii z obszaru przetwarzania kognitywnego (ang. Cognitive computing) i sztucznej inteligencji (ang. Artificial intelligence) może z pewnością w pierwszej chwili przywodzić na myśl znane z filmów Science-Fiction „inteligentne” maszyny takie jak HAL 9000 z filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, czy też Terminator z filmu w którym Skynet przejął kontrolę nad światem. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej przyziemna.Dostępne dzisiaj rozwiązania, mimo że możemy zaliczyć je do klasy rozwiązań kognitywnych i/lub sztucznej inteligencji, są wysoko specjalizowanymi systemami dziedzinowymi, a więc obejmują swoim zakresem bardzo wąski obszar i można je zastosować do rozwiązania jednego, dobrze zdefiniowanego problemu. Z pewnością warto jednak podkreślić fakt, że ciągły wzrost mocy obliczeniowej systemów IT, upowszechnianie się rozwiązań opartych o Chmury Obliczeniowe oraz duże nakłady finansowe co roku przeznaczane na badania powodują, że obszar Systemów Kognitywnych i Sztucznej Inteligencji to jedne z najszybciej obecnie rozwijających się dziedzin na świecie.Rozwiązania te wykładniczo rozszerzają możliwości przetwarzania danych, otwierając zupełnie nowy zakres możliwości biznesowych.

Skalowanie i akcelerowanie

Organizacje mogą skalować i akcelerować zdobywanie wiedzy przez człowieka dzięki nowym, potężnym sposobom;
  • Ludzie (pracownicy i klienci) mogą lepiej wykorzystywać skomplikowane dane;
  • Bank mogą uzyskać nową perspektywę na zmianę zachowań i dostosowywać swoje modele operacyjne szybciej do zmieniającego się rynku.
 

Czym są w takim razie systemy kognitywne?

  • Rozumieją dane niestrukturalne poprzez wykrywanie i interakcje;
  • Generują hipotezy rozważając różne argumenty i rekomendacje;
  • Uczą się od ekspertów w ramach każdej interakcji i ciągłego pobierania danych. W rzeczywistości nigdy nie przestają się uczyć.
 Kognitywne przetwarzanie danych umożliwia bankom osiąganie strategicznych priorytetów w sposób, w jaki nie mógł być realizowany wcześniej. To korzyść dla całego banku w trzech wymiarach: lepsze zaangażowanie w relacje z klientami, nowe możliwości wynikające z analizy danych i transformacja procesów przedsiębiorstwa. 

Bankowość kognitywna będzie wyglądała odmiennie od tradycyjnych modeli i będzie skutkować zmianą sposobu myślenia, działania i operacji.Wydobywając wartość z dotychczas niewykorzystanych danych, tudzież z nowych źródeł - tradycyjne banki mogą szybko stać się centralnymi elementami rozwijających się ekosystemów. Fintechy z kolei mogą wykorzystać nowe technologie do konkurowania z bankami w konkretnych obszarach. Przewagę bankamom dają posiadane dane – coraz cenniejsze aktywo, które stanowią podstawę relacji z klientami.  Instytucje finansowe zyskują możliwość budowania silnych ekosystemów, w których klienci powierzają im zarządzanie swoimi relacjami z innymi zewnętrznymi dostawcami usług. Banki mogą przekształcać się ze zwykłych usługodawców w odgrywających większą rolę w codziennym życiu klientów, optymalizując sposób wykorzystywania danych i orkiestracji wielu ekosystemów dostawców.

Stawanie się bankiem kognitywnym

Brak wykwalifikowanych zasobów, polityki zarządzania danymi w połączeniu z oporem organizacyjnym, są wskazywane jako trzy główne przeszkody w realizacji kognitywnej transformacji. Pomimo rozwoju nowych możliwości i przełamywania dotychczasowych ograniczeń komputerów wiele podstawowych czynników sukcesu nigdy się nie zmienia. Sposób, w jaki technologie kognitywne są wdrażane oraz jak użytkownicy z nimi współpracują, są zasadniczo inne niż tradycyjne systemy informatyczne. Często wyzwaniem jest zrozumienie tego faktu i określenie, jak najlepiej wykorzystać te możliwości w swojej organizacji.   
Udostępnij artykuł: