Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

NBS 2009/07-08

OBLIGACJE KOMUNALNE W centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu podpisano dokumenty związane z emisją ob­ligacji komunalnych Gminy Mieścisko. Gmina wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,3 mln zł.Emisja została podzielona na dziewięć serii, z których ostatnia zostanie wykupiona przez emitenta w 2018 r.. Wysokość oprocentowania będzie określana na podstawie stawki WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Środki pozyskane z emisji obligacji gmina zamierza przeznaczyć m.in. na budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum, chodników oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi. Emisja Gminy Mościsko jest już drugą, dla której funkcję agenta powierzono GBW SA. Jak już informowaliśmy, poznański bank został wcześniej wybrany współ­organizatorem i gwarantem emisji obligacji Krakowa. Emisję w królewskim mieście zorganizują 4 banki: Gospo­darczy Bank Wielkopolski, PKO PB, Deutsche Bank oraz Bank Ochrony Środowiska.

SPRAWDŹ RZETELNOŚĆ KREDYTOBIORCY

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej przy­gotował specjalne warunki współpracy dla banków spółdzielczych. W ramach nowej oferty banki będą weryfkować rzetelność płatniczą kredytobiorców, a spóźniających się z płatnością dopisywać do Cen­tralnej Ewidencji Dłużników i następnie skutecznie odzyskiwać należności. Dwa warianty współpracy dają wybór weryfkowania klientów w InfoMonitorze i w bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.Z raportu InfoDług wynika, iż w maju br. kwo­ta zaległych zobowiązań konsumentów wyniosła 9,87 mld zł. Aż 1,36 mln Polaków ma przetermino­wane zadłużenie. Te rosnące liczby sprawiają, że na znaczeniu zyskuje weryfkowanie klientów pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych przed udzieleniem kredytu. Pierwszy wariant współ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: