Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na KRYZYSk

NBS 2009/06

Kraków zdobyty Gospodarczy Bank Wielkopolski SA został wybrany współorganizatorem i gwarantem emisji obligacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W krakowskim ratuszu podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji miasta Krakowa, zwanych III Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Z informacji medialnych wynika, że emisję zorganizują 4 banki: Gospodarczy Bank Wielkopolski, PKO PB, Deutsche Bank oraz Bank Ochrony Środowiska.

Kraków zdobyty Gospodarczy Bank Wielkopolski SA został wybrany współorganizatorem i gwarantem emisji obligacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W krakowskim ratuszu podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji miasta Krakowa, zwanych III Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Z informacji medialnych wynika, że emisję zorganizują 4 banki: Gospodarczy Bank Wielkopolski, PKO PB, Deutsche Bank oraz Bank Ochrony Środowiska.

Kraków wyemituje 300.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 złotych. Emisja będzie miała charakter niepubliczny, pozyskane środki miasto zamierza przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego oraz spłatę kredytów. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach półrocznych, a uzależnione zostało od stawki WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Ostateczny wykup obligacji nastąpi w 2019 r., przy czym miasto rozpocznie wykup papierów już w 2015 r.

Minigranty z ESBANKU

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku sponsorował II edycję Konkursu Grantowego Hufca Radomsko „DziałaMY”. Konkurs miał na celu wspieranie ciekawych inicjatyw jednostek harcerskich. Zwycięskie patrole zaprezentowały juz swoje projekty. I tak już w niedługim czasie harcerze zajmą się odnowieniem szlaku partyzanckiego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala“, przeprowadzą zajęcia z ekologii dla przedszkolaków, będą promować aktywny styl życia, uruchomią ligę piłki nożnej i siatkówki, zorganizują festyn rodzinny, a także nawiążą współpracę z Ośrodkiem Wspierania Rodziny w Radomsku. Po prezentacji projektów prezes Jacek Zacharewiczem, prezes ESBANKU BS wręczył patrolom symboliczne czeki, był również czas na pamiątkowe zdjęcia.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: REKOMENDACJE NA KRYZYSk

NBS 2009/04

Expander: liczy się jakość Firma Expander zdobyła "GODŁO JAKOŚCI OBSŁUGI" w kategorii doradztwa finansowego, przyznane na podstawie ocen klientów w ogólnopolskim programie "Jakość Obsługi 2008". W badaniu udział wzięło 12 tys. konsumentów z 16 województw, którzy oceniali jakość obsługi w firmach z różnych branż, w tym również w kategorii doradztwa finansowego.

Expander: liczy się jakość Firma Expander zdobyła "GODŁO JAKOŚCI OBSŁUGI" w kategorii doradztwa finansowego, przyznane na podstawie ocen klientów w ogólnopolskim programie "Jakość Obsługi 2008". W badaniu udział wzięło 12 tys. konsumentów z 16 województw, którzy oceniali jakość obsługi w firmach z różnych branż, w tym również w kategorii doradztwa finansowego.

W 2005 r. firma podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy w zakresie prowadzenia placówek na zasadzie franszyzy. W tym samym roku powstały pierwsze oddziały kierowane przez niezależnych przedsiębiorców. Obecnie działa już 39 takich placówek – więcej niż placówek własnych. Do końca 2009 r. Expander planuje poszerzenie sieci partnerskiej o kolejne 10 oddziałów. Obecnie we wszystkich placówkach Expandera w całej Polsce pracuje 318 doradców finansowych.

Lokatorze, chroń co Twoje

Grupa Concordia przygotowała nowy produkt, który dla zabezpieczenia mienia najemcy jest jedną z ciekawszych ofert dla lokatorów. Umowa „Concordia Lokator” może być zawarta za pomocą serwisu www.ubezpieczeniaonline.pl. Osoba zamieszkująca lokal na podstawie umowy najmu, tak samo jak właściciel mieszkania, narażona jest na nieprzewidziane zdarzenia losowe. Właściciel nieruchomości nie ubezpiecza przedmiotów należących do lokatora, ani nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody przez niego dokonane. Polisa zapewnia ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem czy dewastacją oraz inne zdarzenia losowe, jak np. pożar. Ubezpieczenie to chroni mienie lokatora, m.in. odzież, sprzęt RTV i AGD, komputer, sprzęt sportowy czy wyposażenie wnętrz. Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia w kilka minut. Po wypełnieniu wniosku za pomocą serwisu www.ubezpieczeniaonline.pl, otrzymujemy umowę w formacie PDF na adres mailowy.

Partner godny zaufania

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że wyniki badań sondażowych Pentor RI (cykl „Monitor Bankowy” nr 2/2009) wskazują, iż w 2008 r. bankowcy bardzo dobrze oceniają działalność funduszu. Wśród badanych instytucji wyłącznie BFG odnotował wzrost zdecydowanie pozytywnych opinii. Fundusz przekazał do banków zestaw „dobrych praktyk” dotyczących informowania klientów, a także bezpłatne materiały edukacyjne, prowadzi też cykle szkoleń dla pracowników bankowych.

Miło nam poinformować, że BFG oraz Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej organizują 21 maja 2009 r. w Rawie Mazowieckiej konferencję nt. „Banki spółdzielcze – wyzwania wobec nowych regulacji”. Patronat medialny sprawuje miesięcznik „NBS”.

ASSECO okno na świat

Asseco Poland podpisała umowę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

NBS 2009/05

Moja karta, moja VISA Do końca czerwca br. potrwa najnowsza kampania promująca płatności bezgotówkowe kartami Visa. Promocja "Wakacyjne nagrody z kartą Visa" zorganizowana przez Visa Europe we współpracy z bankami członkowskimi ma na celu zachęcanie konsumentów do płacenia za mniejsze i większe zakupy kartami Visa zamiast gotówką. W loterii promocyjnej udział mogą brać wszyscy, którzy dokonają krajowej lub zagranicznej transakcji bezgotówkowej którąkolwiek z kart systemu Visa wydaną w Polsce i zarejestrują tę transakcję. Rejestracji można dokonać aż do 12 lipca br.

Moja karta, moja VISA Do końca czerwca br. potrwa najnowsza kampania promująca płatności bezgotówkowe kartami Visa. Promocja "Wakacyjne nagrody z kartą Visa" zorganizowana przez Visa Europe we współpracy z bankami członkowskimi ma na celu zachęcanie konsumentów do płacenia za mniejsze i większe zakupy kartami Visa zamiast gotówką. W loterii promocyjnej udział mogą brać wszyscy, którzy dokonają krajowej lub zagranicznej transakcji bezgotówkowej którąkolwiek z kart systemu Visa wydaną w Polsce i zarejestrują tę transakcję. Rejestracji można dokonać aż do 12 lipca br.

Trzy nagrody główne to karty przedpłacone Visa z kwotą 50 tys. zł na każdej z nich. Rejestracji transakcji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.visa.pl, z pomocą specjalnego „robota” Gadu-Gadu działającego pod numerem 33339, wysyłając SMS.

W Europie zostało wydanych ponad 360 mln kart Visa – debetowych, kredytowych i do użytku służbowego – które w okresie 12 miesięcy do końca czerwca 2008 r. użyto do płatności bezgotówkowych oraz wypłat gotówki o łącznej wartości ponad 1,3 biliona euro. Udział kart Visa w całości europejskich płatności za wydatki konsumpcyjne w punktach sprzedaży detalicznej wynosi obecnie 11,4 proc. Visa Europe to stowarzyszenie 4,6 tys. banków europejskich – stanowi ich własność i jest przez nie zarządzana. W październiku 2007 r. Visa Europe uniezależniła się od nowo utworzonej, ogólnoświatowej spółki Visa Inc., zachowując jej wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję.

Użyteczny scoring

Biuro Informacji Kredytowej od stycznia do kwietnia br. udostępniło 5,61 mln raportów kredytowych i monitorujących, tj. o 17,2 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym okresie BIK przekazał bankom 2,63 mln ocen punktowych klientów indywidualnych (o o 24,4 proc. więcej). W 2008 r. sektor bankowy i SKOK-i wykorzystały 19,9 mln raportów oraz 6,61 mln ocen punktowych klientów indywidualnych.

Bądź mądry przed szkodą!

Polacy powszechnie nie czytają ogólnych warunków podpisywanych umów. Dotyczy to także porozumień zawiązywanych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Rezultatem takich zachowań jest brak świadomości na temat rzeczywistego zakresu ochrony, co wielokrotnie staje się powodem frustracji, bezradności, a czasem nawet tragedii. Jakub Nawracała, ekspert Grupy Concordia, uważa że można tego uniknąć.

Ogólne warunki ubezpieczenia to integralna część każdej umowy zawiązywanej między klientem a towarzystwem. To tzw. prawo wewnętrzne, swoisty wzorzec umowy (oferty), którym zakład ubezpieczeń posługuje się przy zawieraniu umów. Każdy rodzaj ubezpieczenia posiada swoje odrębne OWU. Warto pamiętać, że przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia konsument akceptuje tym samym całość dokumentów (w tym OWU). Należy zatem uświadomić sobie, jak istotne jest poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z tą „obowiązkową lekturą”. Dzięki temu będziemy mieli jasno i wyraźnie nakreślone wzajemne obowiązki i prawa każdej ze stron.

Pięć kluczowych aspektów, o których zawsze należy pamiętać przy czytaniu OWU:

 1. Przedmiot ubezpieczenia
 2. Czasem „zasadzka” OWU kryje się w określeniu przedmiotu ubezpieczenia. Może to w praktyce wpływać na ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej bądź w skrajnych przypadkach na jej brak. Jeśli bowiem mienie lub działalność, której dotyczy ubezpieczenie, nie mieści się w zakresie przedmiotowym ubezpieczenia, nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. Na przykład przedmiotem ubezpieczenia jest mienie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

NBS 2010/01

KOMFORT W ODDZIALE Mieszkańcy Chełmży i okolic, odwiedzając w nowym roku Oddział Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zastali w nim zmodernizowaną salę operacyjną, która pod wieloma względami przewyższa standardy banków komercyjnych.

KOMFORT W ODDZIALE Mieszkańcy Chełmży i okolic, odwiedzając w nowym roku Oddział Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zastali w nim zmodernizowaną salę operacyjną, która pod wieloma względami przewyższa standardy banków komercyjnych.

Inwestycja została zakończona na 10-lecie istnienia chełmżyńskiej placówki w strukturze brodnickiego banku. Przy projektowaniu nowej sali zadbano o to, aby klienci byli w niej komfortowo i przyjaźnie obsługiwani, z czego najbardziej zadowolony jest Krzysztof Zduński, dyrektor chełmskiego Oddziału.

GBW GWARANT OBLIGACJI

Gmina Cekcyn (kujawsko-pomorskie) dzięki emisji obligacji komunalnych, w której funkcję agenta i gwaranta pełni Gospodarczy Banki Wielkopolski, pozyska 5 mln zł. Włodarze gminy chcą zbudować halę widowiskowo-sportową oraz nowe gimnazjum, a także zmodernizować lokalne drogi. Umowa o emisji została podpisana w połowie grudnia 2009 r.

Emisja przeprowadzona będzie w 10 seriach, z których ostatnia wykupiona zostanie w 2019 r. Oprocentowanie obligacji uzależnione jest od stawki WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Projekt zainicjował Bank Spółdzielczy w Koronowie, który wcześniej aranżował już trzy emisje obligacji komunalnych obsługiwanych przez GBW S.A.

INFOMONITOR ZADŁUŻONYCH

14,31 mld zł wynosi kwota przeterminowanych zobowiązań – wynika z 10. raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor BIG S.A. Tylko w ciągu ostatniego kwartału kwota ta wzrosła o 19 proc. Około 1,62 mln osób ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Niespłacane zadłużenie wzrosło w rekordowym tempie – o 76 proc. w okresie roku. – InfoMonitor prowadzi stały monitoring zadłużenia Polaków – mówi Mariusz Hildebrand, prezes InfoMonitora BIG. Problemy z terminowym regulowaniem płatności znacznie częściej mają mężczyźni niż kobiety. Najwięcej niespłacanych długów mają mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego. Średnia kwota zaległego zadłużenia w sierpniu 2009 r. wyniosła 8809 zł, co oznacza, że w ostatnim kwartale wzrosła o 606 zł, czyli 7,38 proc.

– Kredyty udzielane w okresie hossy w 2008 r. spłacają się gorzej niż wcześniejsze, notujemy opóźnienia w spłacie na 9 proc. tych rachunków. Jest to skutek rozluźnienia wówczas przez banki kryteriów udzielania kredytów, ale także pogorszenia się koniunktury – ocenia Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK. Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 zł. Niemal połowa (48 proc.) osób z czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań to „drobni dłużnicy”, z zadłużeniem poniżej 2000 zł. Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.

Warto wiedzieć, że każdy ma możliwość sprawdzenia, czy znalazł się w Centralnej Ewidencji Dłużników w BIG InfoMonitor oraz w BIK, a także kto i jaką informację umieścił na jego temat. Jeśli okaże się, że dane są błędne lub nieprawdziwe, należy zgłosić się do firmy, która taką informację przekazała z żądaniem weryfikacji danych. Każdy podmiot zgłaszający dłużnikó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na KRYZYSk

NBS 2010/02

Umiejętności i kompetencje Bank Spółdzielczy w Katowicach został wyróżniony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Instytucja finansowa". Konkurs organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą promuje przedsiębiorczość firm, instytucji oraz organizacji, które wyróżniają się w województwie i w kraju, są zdolne do dzielenia się swoim sukcesem poprzez aktywność społeczną i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Umiejętności i kompetencje Bank Spółdzielczy w Katowicach został wyróżniony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Instytucja finansowa". Konkurs organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą promuje przedsiębiorczość firm, instytucji oraz organizacji, które wyróżniają się w województwie i w kraju, są zdolne do dzielenia się swoim sukcesem poprzez aktywność społeczną i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Józef Myrczek, prezes katowickiego banku odebrał prestiżową nagrodę w obecności 2000 osób zaproszonych na uroczystą galę. Laureatem Diamentowego Lauru został marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz. W przeszłości w gronie laureatów konkursu byli m.in. Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Javier Solana, Jan Nowak-Jeziorański, Aleksander Kwaśniewski, Władysław Bartoszewski i Leszek Balcerowicz.

Dwie grupy – jeden (super)produkt

W nowym wspólnym konkursie lokacyjnym SGB i zrzeszenia MR Banku na zwycięzców oczekują dwa luksusowe BMW oraz ponad 600 nagród o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł. Promocja „Lokata z nagrodami” trwa do 7 kwietnia, w kampanii medialnej zaplanowano spoty w TVP 1 i 2, TVP Info, Polsat, TVN, TVN 24, a także reklamy w PR I, Radio RMF FM oraz w portalach internetowych: onet.pl i wp.pl.

– Spot telewizyjny przygotowany został w technice animacji poklatkowej, która pozwoliła nadać przedstawionej historii wyjątkowo niecodzienny charakter. Zastosowany efekt w naturalny sposób wciąga widza, budując w sposób niekonwencjonalny nastrój, emocje i przekaz promocyjny – mówi Marek Kłos, dyrektor marketingu GBW SA. Na potrzeby promocji została utworzona specjalna strona internetowa www.lokataznagrodami.pl, ponadto zostaną wykorzystane materiały POS (plakaty, ulotki, standy, wobblery, siatki) oraz outdoor i działania call center 800 888 888.

Przypomnijmy, że SGB w Poznaniu podczas swojej promocji lokat zebrała ponad 637 mln zł. Życzymy obu zrzeszeniom nowych rekordów!

GBS bank nominowany

GBS Bank w Barlinku otrzymał nominację do nagrody w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2009, w kategorii „Firma Roku”. Konkurs promuje najlepsze inicjatywy, przedsiębiorstwa i instytucje wspierające innowacyjność oraz nowe technologie przy jednoczesnym dbaniu o standardy ich wdrażania. Do konkursu zakwalifikowano 53 zgłoszenia, spośród których odznaczenia zostały przyznane w siedmiu kategoriach. Nominację w kategorii „Firma Roku” odebrał Zbigniew Wielgosz, prezes GBS Banku.

Laur Klienta dla… „14 dni 0%”

Kredyt odnawialny w ROR „14 dni 0%” GBW w Poznaniu i wybranych banków spółdzielczych SGB został uhonorowany godłem Laur Klienta – Odkrycie 2010. Laur Klienta to największy realizowany w Polsce program konsumencki promujący najlepsze produkty i usługi.

Konsumencki kredyt odnawialny w ROR z „14 dni 0%” jest adresowany do mniej zamożnych gospodarstw domowych osiągających miesięczne dochody netto na poziomie 2-3 tys. zł i umożliwia wcześniejsze uzyskanie środków – na 14 dni przed terminem wpływu oczekiwanego wynagrodzenia, renty lub emerytury. Co ważne, ten 14-dniowy okres nie podlega oprocentowaniu (odsetki naliczane są dopiero po upływie tego okresu, jeżeli uprzednio zaciągnięte zobowiązanie nie zostało uregulowane), a uzyskane w ramach kredytu środki można wydatkować w dowolny sposób i na dowolny cel. Maksymalny czas kredytowania został ustalony przez GBW na 3 lata, przy czym automatycznie zachodzi możliwość jego odnowienia bez konieczności sporządzania aneksu do wcześniej podpisanej umowy. Minimalnie przyznawana wielkość kredytu to 800 zł, natomiast wielkość maksymalna to wysokość miesięcznie uzyskiwanych dochodów, przy czym nie może ona przekraczać poziomu 3000 zł.

Jak odzyskać zaległe płatności?

Z cyklicznego raportu InfoMonitora BIG wynika, że w odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie 3 miesiące wyraźnie zwiększyło się bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG wzrósł do poziomu 14,89 pkt i jest o 7,61 pkt wyższy niż podczas pomiaru wrześniowego. – Na początku 2010 r. obserwujemy wyraźną poprawę nastrojów związanych z bezpieczeństwem prowadzenia firm. Wzrost wartości wskaźnika BIG w ciągu ostatniego kwartału wyniósł rekordowe ponad 100 proc. Jest to największy przyrost odnotowany od 2007 r. – mówi Marcin Ledworowski, wiceprezes BIG ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: