Banki spółdzielcze a społeczność lokalna: Budownictwo mieszkaniowe to ważny element lokalnego rozwoju

NBS 2018/01

Polityka mieszkaniowa prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego nie może sprowadzać się wyłącznie do budowy nowych osiedli czy też rewitalizacji istniejącego zasobu lokalowego. Kluczową powinnością gminnych, a po części również i powiatowych włodarzy jest kreowanie kompleksowej infrastruktury, niezbędnej dla właściwego funkcjonowania społeczności lokalnych. Partnerem samorządowców w realizacji tego niezwykle odpowiedzialnego zadania mogą być bez wątpienia banki spółdzielcze.

Konrad Machowski

Dyskusja na temat współzależ­ności pomiędzy polityką prze­strzenną gmin a prowadzoną przez nie gospodarką lokalową, uwa­runkowań prawnych, społecznych i ekonomicznych wpływających na poziom inwestycji oraz pozyskiwa­nia finansowania na budownictwo mieszkaniowe odbyła się podczas grudniowego Forum Nowoczesnego Samorządu. W panelu, prowadzonym przez Bożennę Chlabicz, redaktor naczelną kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”, uczestniczyli: Ma­ria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola, dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, dr Alina Muzioł-Wę­cławowicz, doradca Unii Metropolii Polskich, Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich i starosta bocheński oraz Małgorzata Zieliń­ska, dyrektor Biura Sektora Publicz­nego w DNB Bank Polska S.A.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: