Banki Spółdzielcze: Banki spółdzielcze a plan Morawieckiego, czyli jak zbudować polski kapitał – przyczynek do dyskusji

NBS 2016/11

16 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwany popularnie planem Morawieckiego. W pierwszym punkcie cel odpowiedzialnego rozwoju określa się jako „uwolnienie własnego potencjału dla odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków”.

Zdzisław Kupczyk, Stefan Cieśla

W planie przyjęto, iż „dalszy wzrost powinien być oparty także na kapitale krajowym”. Słusznie podkreślono, iż „państwo nie stworzyło przedsiębiorcom warunków do wzrostu”. Odchodząc od metropolitalnego modelu rozwoju, stwierdzono, że „Polska musi w pełni wykorzystać własny potencjał rozwojowy i włączyć mniejsze miasta oraz obszary wiejskie w procesy rozwojowe, żeby zbudować silną gospodarkę we wszystkich regionach”. Rada Ministrów jednoznacznie stwierdziła, że „strategicznym celem jest pomnażanie polskiego kapitału finansowego, społecznego, technologicznego i w zakresie edukacji”.

 

Nowa strategia rządowa sprowadza się do tezy, iż rozwój społeczny i gospodarczy RP należy zapewnić poprzez wsparcie polskiego sektora gospodarczego. Warto w tym miejscu postawić tezę, iż rozwój przedsiębiorczości społ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: