Banki spółdzielcze: Bariery efektywności informatyzacji banków

NBS 2016/06

Za nami VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016. W trakcie tych interesujących imprez można było poznać bliżej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla bankowości.

Za nami VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016. W trakcie tych interesujących imprez można było poznać bliżej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla bankowości.

Wiesław Żółtkowski

Wiesław Żółtkowski, pracował w NBP i w zarządach banków komercyjnych. Obecnie członek Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową, autor książek Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Bank lokalny i wielu innych publikacji.

Dzisiaj z łatwością można przeprowadzać wszystkie operacje z klientami przy użyciu aplikacji informatycznych. Technologia zapewnia bieżącą informację o wszystkim, co dzieje się w banku. Analizy i raporty oraz całą sprawozdawczość można sporządzać bez użycia papieru. We współczesnej bankowości ograniczeniem dla pełnej informatyzacji sprzedaży wszystkich produktów bankowych są relacje z klientami, którzy jednak często preferują kontakt z żywym człowiekiem. Wydaje się, że w bankowości spółdzielczej klienci jeszcze silniej oczekują bezpośrednich relacji międzyludzkich, kiedy to w życzliwej rozmowie z pracownikiem banku mogą uzyskać interesujące informacje, a czasami też porady.

Co oferują firmy informatyczne?

Firmy informatyczne oferują bankom spółdzielczym głównie różne pojedyncze aplikacje, a jeśli systemy, to obejmujące ograniczony obszar zastosowań. Prezentują zatem aplikacje do zarządzania archiwizacją i kopiami bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa obiektów technicznych w obszarze ryzyka operacyjnego, aplikacje zapewniające klientowi mobilny dostęp do rachunku, systemy obsługi dokumentów wytwarzanych w banku, systemy zapewniające poprawne funkcjonowania bankomatów. Proponowano bankom aplikacje zapewniające mobilny dostęp do bankowości internetowej oraz systemy chroniące przed atakami hakerów przy korzystaniu z internetu. Upowszechnia się metoda biometrii przy autoryzacji klientów w bankomatach i w relacji z bankiem w oddziale. Ambitniejsze propozycje dotyczą aplikacji do zarządzania różnymi rodzajami ryzyka bankowego. Najważniejsze z nich informatyzują procedury zarządzania wybranymi elementami ryzyka kredytowego. Coraz powszechniejsze są propozycje przeprowadzania w bankach audytów informatycznych, czego wymagają ostrożnościowe normy nadzorcze.

Firmy informatyczne mają odpowiednie kompetencje techniczne, oferowane bankom narzędzia informatyczne są na wysokim poziomie i ich wdrożenie może usprawnić ich funkcjonowanie. Charakterystyczne jest jednak niedostateczne dostosowanie do potrzeb i możliwości banków. Chodzi o to, że są to indywidualne rozwiązania, możliwie do zastosowania w sytuacji funkcjonowania w bankach rozwiniętych systemów informatycznych. Ich pojedyncze wdrożenie staje się kwiatkiem do kożucha. Nie jest to wina firm informatycznych. Odpowiedzialność za ten stan spoczywa na bankach spółdzielczych, które jednak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: