Banki spółdzielcze: BEZPIECZEŃSTWO to rzecz święta

NBS 2016/06

Przeniesienie obsługi klientów do internetu spowodowało pojawienie się nowych zagrożeń. Duże nakłady poniesione w ostatnich latach na zabezpieczenia systemów korowych skierowało uwagę świata przestępczego na znacznie słabiej zabezpieczone urządzenia klientów bankowości. To dziś duże wyzwanie dla sektora bankowego na całym świecie.

Przeniesienie obsługi klientów do internetu spowodowało pojawienie się nowych zagrożeń. Duże nakłady poniesione w ostatnich latach na zabezpieczenia systemów korowych skierowało uwagę świata przestępczego na znacznie słabiej zabezpieczone urządzenia klientów bankowości. To dziś duże wyzwanie dla sektora bankowego na całym świecie.

Bohdan Szafrański

Bohdan Szafrański, absolwent SGGW w Warszawie, ukończył też studia podyplomowe z zakresu informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się normalizacją z zakresu żywności, rolnictwa i leśnictwa w PKN. Od początku lat 90. pisze o nowych technologiach informatycznych, między innymi o tematyce związanej z informatyką, telekomunikacją i biznesem. Współpracował z takimi tytułami, jak: „Gazeta Wyborcza” (dodatek Biuro i Komputer), „PCkurier”, „Informatyka”, „Elektronika”, „Świat Telekomunikacji”, „Mobile Computing”, „businessman.pl”, „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”. Od 2011 r. stały współpracownik „Miesięcznika Finansowego BANK”. Redagował i współredagował publikacje z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Bankowość elektroniczna to dla klientów duża wygoda, a dla banków niższe koszty obsługi niż w oddziale. Powszechność i duża różnorodność systemów operacyjnych oraz sprzętu utrudnia systemowe zapewnienie bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi. Ponadto w różny sposób łączą się oni z internetem, w tym przez otwarte, niezabezpieczone sieci radiowe Wi-Fi. Powszechny dostęp do urządzeń mobilnych powoduje, że znaczny procent ich użytkowników ma niewielką wiedzę o zagrożeniach, jakie mogą wiązać się z ich wykorzystaniem do kontaktów z bankiem. Jednak w powszechnym przekonaniu klientów to bank ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo transakcji. Nie można zakładać, że ta sytuacja znacząco się zmieni w najbliższym czasie. Producenci sprzętu i oprogramowania starają się zwiększać bezpieczeństwo użytkowników, choć priorytetem zawsze pozostaje wygoda. Niestety, większa skuteczność stosowanych zabezpieczeń zazwyczaj wiąże się ze skomplikowaną i utrudnioną obsługą.

Narastający problem

Symantec Security Response (wcześniej Symantec Antivirus Research Center), jedna z największych grup zajmujących się badaniami nad wirusami i bezpieczeństwem systemów komputerowych, publikuje cyklicznie raporty „Internet Security Threat”. W najnowszym wydaniu, z kwietnia br., podaje, że liczba wykrywanych w ciągu tygodnia luk związanych z bezpieczeństwem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. więcej niż się podwoiła. To też tłumaczy lawinowy wzrost zagrożeń. W minionym roku odnotowano na świecie dziewięć dużych utrat danych i zgłoszono łącznie kradzież 429 mln rekordów, zawierających dane związane z tożsamością klientów. Jak oceniają specjaliści firmy Symantec, 85% takich zdarzeń nie jest zgłaszanych, dlatego według ostrożnych szacunków liczbę utraconych rekordów można ocenić na ponad pół miliarda. Każdego dnia w 2015 r. odnotowywano ponad milion ataków internetowych przeciwko użytkownikom. Cyberprzestępcy wykorzystują luki zawarte w oprogramowaniu stron www do infekowania użytkowników (prawie 75% wszystkich stron internetowych ma niezałatane luki związane z bezpieczeń...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: