Banki spółdzielcze: Czy należy usprawniać nadzór nad bankami i SKOK?

NBS 2016/09

Z doświadczenia wiemy, że zarówno brak, jak i nadmiar regulacji nie sprzyja rozwojowi rynku. Dotyczy to również bankowości, w tym banków spółdzielczych. W drugiej połowie lipca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych (KFP) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Wśród propozycji zmian mogą niepokoić te, które zdaniem środowiska banków spółdzielczych, nadmiernie i niepotrzebnie poszerzają uprawnienia KNF.

Z doświadczenia wiemy, że zarówno brak, jak i nadmiar regulacji nie sprzyja rozwojowi rynku. Dotyczy to również bankowości, w tym banków spółdzielczych. W drugiej połowie lipca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych (KFP) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Wśród propozycji zmian mogą niepokoić te, które zdaniem środowiska banków spółdzielczych, nadmiernie i niepotrzebnie poszerzają uprawnienia KNF.

Bohdan Szafrański

Chodzi m.in. o to, by w ramach usprawnienia nadzoru KNF mógł ponownie zlecać badanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności kredytowych. Kolejnym zagadnieniem jest poszerzenie katalogu przesłanek, z jakich może skorzystać nadzór jako podstawy do ustanowienia zarządu komisarycznego w banku.

Bohdan Szafrański

Absolwent SGGW w Warszawie, ukończył też studia podyplomowe z zakresu informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się normalizacją z zakresu żywności, rolnictwa i leśnictwa w PKN. Od początku lat 90. pisze o nowych technologiach informatycznych, między innymi o tematyce związanej z informatyką, telekomunikacją i biznesem. Współpracował z takimi tytułami, jak: „Gazeta Wyborcza” (dodatek Biuro i Komputer), „PCkurier”, „Informatyka”, „Elektronika”, „Świat Telekomunikacji”, „Mobile Computing”, „businessman.pl”, „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”. Od 2011 r. stały współpracownik „Miesięcznika Finansowego BANK”. Redagował i współredagował publikacje z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

 

Duża dowolność interpretacji

Już pod koniec stycznia do projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Finansów odniósł się Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (KZBS). Odniesiono się np. do proponowanego zapisu paragrafu 133aa Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, mówiącego o możliwości zobowiązania banku przez KNF do ponownej wyceny przez biegłego lub rzeczoznawcę wskazanego przez KNF, lub zlecenia przedmiotowej wyceny bezpośrednio biegłemu, lub rzeczoznawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wycenie zabezpieczeń ekspozycji kredytowych. Podkreślono, że przepis nie precyzuje, jakiego rodzaju nieprawidłowości w wycenie mogą być powodem podjęcia działań przez regulatora, co może dawać zbyt dużą dowolność w interpretacji. Podobne wątpliwości dotyczyły propozycji zmian w art. 1 pkt 2 projektu, zmiana art. 145 oraz dodanie art. 145a o dodatkowych przesłankach ustanowienia zarządu komisarycznego, takich jak groźba zaprzestania spłacania zobowiązań przez bank i rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa. W przedstawionej KZBS opinii podkreślono, że nie precyzuje to, kiedy faktycznie powstaje istotne zagrożenie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w banku.

Trudno nie zauważyć, że na obecnych pracach piętno odcisnęły kłopoty i upadłość kilku kas SKOK oraz upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku). Nawiązał zresztą do tych wydarzeń Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: