Banki Spółdzielcze: Dodatkowe usługi szansą dla bankowości spółdzielczej

NBS 2015/11

Przy niskich marżach odsetkowych banki spółdzielcze muszą szukać alternatywnych źródeł przychodów. W jaki sposób można dziś wzbogacić ich ofertę?

Bohdan Szafrański

Jak stwierdził na jednym z październikowych spotkań, zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Zdzisław Kupczyk prezes zarządu Banku BPS, banki spółdzielcze od 153 lat nie robią nic innego, tylko inwestują w obszary wiejskie i małe i średnie przedsiębiorstwa i w ten sposób budują cywilizację ekonomiczną oraz poziom życia na obszarach swojej działalności.

Nie odstępują od swoich klientów i wspierają ich nawet w trudniejszych dla gospodarki okresach. Trzeba się zgodzić również z twierdzeniem, że banki spółdzielcze wpływają stabilizująco na gospodarkę również w okresach pewnej destabilizacji lub zagrożeń kryzysowych. Na pewno nie są gotowe, jak to się zdarza w przypadku banków komercyjnych, wycofywać się lub ograniczać funkcjonowanie na jakimś ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: