Banki spółdzielcze – fuzje niewykluczone, ale nie one zdecydują o kształcie sektora

Bankowość spółdzielcza

Aby wytrzymać rosnącą presję rynkową bankowość spółdzielcza powinna w większym niż dotychczas stopniu podejmować działania o charakterze integracyjnym. Doskonałym przykładem takiego harmonijnego współdziałania są systemy ochrony instytucjonalnej, funkcjonujące w obydwu zrzeszeniach od ponad trzech lat.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP Fot. aleBank.pl

Aby wytrzymać rosnącą presję rynkową bankowość spółdzielcza powinna w większym niż dotychczas stopniu podejmować działania o charakterze integracyjnym. Doskonałym przykładem takiego harmonijnego współdziałania są systemy ochrony instytucjonalnej, funkcjonujące w obydwu zrzeszeniach od ponad trzech lat.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Rola banków spółdzielczych sukcesywnie się zmienia, kiedyś ich oferta dedykowana była głównie rolnikom, dziś finansują one od 14 do 16% firm z sektora MŚP #ZBP #BPS #SGB

Innym przykładem może być deklaracja o współpracy między bankami a dostawcami technologii, podpisana podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.Konsolidacja, jaka dokonuje się w polskiej bankowości komercyjnej jednoznacznie potwierdza tezę, iż czas średniaków w tym segmencie rynku finansowego dobiegł końca. Natłok nowych regulacji i dynamiczny postęp technologii bankowych generują koszty, które są w stanie udźwignąć tylko duże podmioty.Jak w tym kontekście wygląda sytuacja lokalnych instytucji finansowych? Eksperci przypominają, iż doświadczenia banków prowadzących działalność w formie spółek akcyjnych nie zawsze mają zastosowanie wobec segmentu spółdzielczego, który kieruje się własną specyfiką.

Spółdzielcy cennym partnerem dla samorządów i MŚP

 Bankowość spółdzielcza od wielu lat utrzymuje swój udział w rynku. Stanowi ona grupę pierwszego wyboru dla klientów w wielu środowiskach, szczególnie w lokalnych społecznościach – podkreślił podczas niedawnej konferencji prasowej Związku Banków Polskich prezes tej organizacji, Krzysztof Pietraszkiewicz.Przypomniał on również zasługi spółdzielców w dziedzinie dystrybucji środków unijnych czy też współpracy z lokalnymi władzami. - Bankowość spółdzielcza bardzo często jest partnerem jednostek samorządu terytorialnego. Ocenia się, że lokalne instytucje finansowe utrzymują kontakt z około 70 -80% jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo rola banków spółdzielczych sukcesywnie się zmienia, kiedyś ich oferta dedykowana była głównie rolnikom, dziś finansują one od 14 do 16% firm z sektora MŚP – dodał prezes ZBP.Także i oceny nadzorcze nie stwarzają powodu do szczególnych obaw, jeśli chodzi o przyszłość spółdzielców. - Raporty, sporządzane przez Komitet Stabilności Finansowej i Komisję Nadzoru Finansowego stwierdzają że sektor ten jest stabilny. Zwracają też uwagę, że jest pewna grupa banków spółdzielczych, która po prostu pozostawała w ostatnich kilku kwartałach poza systemem IPS – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz. To właśnie systemy ochrony instytucjonalnej należą do inicjatyw najlepiej ocenianych przez przedstawicieli lokalnej bankowości na przestrzeni ostatnich lat. 

Współpraca na rzecz modernizacji

Trzeba również przypomnieć, że banki zrzeszające wspólnie z bankami spółdzielczymi realizują bardzo poważny program modernizacyjny. - Trzy lata temu podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych podjęliśmy decyzję aby pod patronatem Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej oraz Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej zintegrować pewne działania, które powinny być zrealizowane aby sektor banków spółdzielczych był jeszcze bardziej stabilny i w większym niż dotychczas stopniu nastawiony na rozwój – wskazał prezes ZBP.Zauważył on, iż w obydwu zrzeszeniach niezwłocznie zostały podjęte stosowne prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i systemami wsparcia bankowości lokalnej, i działania w tym obszarze są obecnie na zaawansowanym poziomie. - Sądzę, że w najbliższych kilku miesiącach będziemy bardzo wyraźnie widzieli efekty tej współpracy - prognozował Krzysztof Pietraszkiewicz. Innym przedsięwzięciem na rzecz modernizacji sektora jest deklaracja, podpisana w maju br. podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.Jej sygnatariuszami byli przedstawiciele zrzeszeń i firm technologicznych, zaś celem kooperacji jest zapewnienie nowoczesnej oferty produktowej i efektywnej obsługi klienta w oparciu o najświeższe rozwiązania z branży IT i przy możliwie najniższym nakładzie kosztów.Czy w obliczu tak silnej modernizacji sektora możemy się spodziewać łączenia się poszczególnych banków w większe organizmy? Prezes ZBP nie wyklucza, że w niektórych przypadkach może dojść do takowych sytuacji. - Proszę pamiętać, że w ostatnich 25 latach liczba banków spółdzielczych uległa znaczącej redukcji z ponad 1800 do przeszło 550 podmiotów. Pewien proces integracji, łączenia następuje w sposób naturalny i spokojny, trzeba zatem liczyć się z tym, że być może pewna grupa banków spółdzielczych, szczególnie tych, w których występują kłopoty z realizacją biznesu w odpowiedniej w skali, będzie rozważać działania o charakterze integracyjnym. Ale to byłby raczej spokojny proces – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.Jakie perspektywy stoją przez polską bankowością spółdzielczą? O tym będziemy dyskutować podczas tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się w dniach 17-18 września br. w Sangate Hotel Airport (dawniej Hotel Gromada) w Warszawie.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: