Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: czerwiec 2014

NBS 2014/06

RAPORT AMRON-SARFIN W I kwartale br. banki udzieliły 41,94 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 8,85 mld zł (spadek odpowiednio o 7,65 proc. i 9,35 proc. w skali kwartału). Na rynku budowlanym odnotowano jednak wyraźne ożywienie, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Wartość przeciętnego kredytu wyniosła 206 tys. zł, banki zaakceptowały 4395 wniosków o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w ramach programu MdM. Stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnął wartość 334,07 mld zł Ceny nieruchomości nie uległy znaczącym zmianom, w Warszawie i w Gdańsku - średnia cena 1 mkw. mieszkania wyniosła odpowiednio 7265 zł i 5347 zł. Najwyższy wzrost średniej ceny 1 mkw. mieszkania odnotowano w Poznaniu (o 95 zł/mkw.), średnia cena wyniosła w tym mieście 5343 zł/mkw.

RAPORT AMRON-SARFIN W I kwartale br. banki udzieliły 41,94 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 8,85 mld zł (spadek odpowiednio o 7,65 proc. i 9,35 proc. w skali kwartału). Na rynku budowlanym odnotowano jednak wyraźne ożywienie, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Wartość przeciętnego kredytu wyniosła 206 tys. zł, banki zaakceptowały 4395 wniosków o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w ramach programu MdM. Stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnął wartość 334,07 mld zł Ceny nieruchomości nie uległy znaczącym zmianom, w Warszawie i w Gdańsku - średnia cena 1 mkw. mieszkania wyniosła odpowiednio 7265 zł i 5347 zł. Najwyższy wzrost średniej ceny 1 mkw. mieszkania odnotowano w Poznaniu (o 95 zł/mkw.), średnia cena wyniosła w tym mieście 5343 zł/mkw.

GBS BANK: BIZNES MA TWARZ

GBS Bank w Barlinku został wyróżniony za społeczną odpowiedzialność biznesu w konkursie tygodnika „Polityka” i firmy doradczej PwC. Organizatorzy przyznali najlepszym spośród 800 firm Złoty, Srebrny i Biały Listek CSR. Bank wdrożył wybrane rozwiązania rekomendowane przez normę ISO 26000 dla efektywnego zarządzania.

BIK PASS ROZDAJE BENEFITY

Biuro Informacji Kredytowej wprowadza do swojej oferty BIK Pass – dokument, który w prosty i przejrzysty sposób potwierdza wiarygodność finansową kredytobiorcy. Posiadacze BIK Pass-a z wysoką oceną punktową mogą liczyć na dodatkowe, wymierne korzyści w placówkach instytucji biorących udział w programie – tańsze kredyty, bardziej atrakcyjne oferty dotyczące kart i ubezpieczeń. Jak zaznacza Mariusz Cholewa, prezes BIK, dokument, który każdy może pobrać ze strony internetowej biura jest świadectwem rzetelności i wiarygodności kredytowej. Umożliwia przedstawienie się jako osoby godnej zaufania w wielu sytuacjach życiowych, począwszy od wizyty w banku, w firmie ubezpieczeniowej, a nawet przy wynajmie mieszkania. Istotnym elementem BIK Pass-a, jest możliwość wygenerowania dokumentu w takiej postaci, która nie ujawni naszych wrażliwych danych, jeśli tylko sobie tego nie życzymy. Co ważne, w ramach obowiązującej promocji BIK Pass jest dostępny za darmo, dla każdej osoby, która zarejestruje się na portalu www.bik.pl. Klienci mogą również wypróbować bezpłatnie pozostałe oferowane przez BIK produkty. W czasie trwania promocji, możemy pobrać płatny do tej pory Profil Kredytowy Plus, a także korzystać z Alertów SMS chroniących przed wyłudzeniami kredytów i informujących o zgłoszonych przez banki opóźnieniach w spłacie rat kredytowych. To nie wszystko. BIK Pass otwiera zupełnie nowe możliwości dla klientów posiadających dobrą historię kredytową, poświadczoną wysoką oceną punktową (czyli. tzw. scoringiem).

– W ramach uruchamianego właśnie programu partnerskiego wybrane instytucje finansowe przygotowały specjalne oferty dla tych klientów, którzy posługują się BIK Pass-em – mówi prezes M. Cholewa. – Z benefitów mogą skorzystać tzw. klienci cztero- i pięciogwiazdkowi. W naszej bazie osób z pięciogwiazdkowym scoringiem jest ponad 7 mln. Posiadanie czterech i pięciu gwiazdek mówi o tym, że dany klient terminowo spłaca swoje kredyty, nie posiada ich przesadnie dużo oraz w umiarkowany sposób korzysta z dostępnych limitów. Wśród banków jako pierwsze do programu partnerskiego przystąpiły Getin Noble Bank S.A. oraz Bank BGŻ. Każdy z nich przygotował specjalną ofertę dla klientów posługujących się BIK Pass-em.

GWARANCJE DE MINIMIS

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił do końca kwietnia gwarancji de minimis na łączną kwotę 9,64 mld zł, z czego 231,88 mln zł stanowiło gwarancje zabezpieczające kredyty inwestycyjne i rozwojowe. Dzięki gwarancji de minimis do końca kwietnia br. banki kredytujące przyznały kredyty o łącznej wartości 16,97 mld zł. Do tej pory z programu gwarancji de minimis skorzystało 53 636 przedsiębiorstw (dane szacunkowe narastająco do 30 kwietnia 2014 r.).

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że firmy, które dotychczas nie skorzystały z gwarancji de minimis, będą miały na to szansę do końca 2015 r. Resort przygotował projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia programu, przy założeniu udzielenia gwarancji w łącznej wysokości 21,5 mld zł, wydatki z budżetu na pokrycie kosztów programu szacuje się na 2,6 mld zł. Przeciętna szkodowość w działalności poręczeniowogwarancyjnej BGK wynosi 6,21 proc.

FIRMA POŻYCZKOWA W SCORINGU

Międzysektorowa wymiana danych kredytowych przynosi wymierne korzyści dla wszystkich uczestników rynku, także dla konsumentów. Tylko co piąta osoba ubiegająca się o pożyczkę nie ma historii kredytowej w BIK. Z szacunków BIK wynika, że ponad połowa klientów, którzy chcieli nawiązać współpracę z firmą pożyczkową, złożyła prawie jednocześnie wniosek o kredyt w banku. Poszerzenie zakresu działań prowadzonych przez BIK pozwoli m.in. ograniczyć liczbę kredytobiorców nadaktywnych, czyli takich, którzy posiadają więcej niż 10 kredytów. W IV kwartale 2013 r. zadłużenie klientów nadaktywnych wynosiło 8 mld zł, z czego połowa (4 mld zł) to kredyty przeterminowane, co oznacza, że opóźnienia w ich spłacie przekroczyły 90 dni. Połowa ubiegających się o pożyczkę, ma w bazach BIK informacje o zaleganiu w obsłudze.

Oprócz firm udzielających pożyczek, do systemu będą przyłączać się także firmy leasingowe i ubezpieczyciele. Doświadczenia z rynku amerykańskiego wskazują, że około 75 proc. klientów wnioskujących o ubezpieczenie samochodowe lub mieszkaniowe płaci niższe składki dzięki scoringowi ubezpieczeniowemu (w oparciu o dane kredytowe). Dodatkowo straty z tytułu ubezpieczeń samochodowych dla klientów z najniższym scoringiem są 2-krotnie wyższe niż klientów z najwyższym scoringiem, w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych różnica ta jest nawet 3-krotna.

BIK oraz czołowa firma pożyczkowa Vivus.pl zawarły umowę na współdzielenie i wymianę danych o charakterze kredytowym. Według prezesa Vivus Finance, Loukasa Notopoulosa współpraca ta skutecznie chroni konsumenta i przeciwdziała przekredytowaniu. W marcu tego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w którym orzekł, że jeżeli kredytodawca – tak bank, jak i firma pożyczkowa, nie wypełni wynikającego z dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki obowiązku oceny zdolności kredytowej konsumenta, to w przypadku gdy domaga się zapłaty kredytu od konsumenta, nie ma prawa do odsetek kontraktowych wynikających z umowy. Klienci korzystający z usług firm pożyczkowych zyskują teraz możliwość budowania swojej pozytywnej historii kredytowej. To zwiększy ich wiarygodność w kontakcie z bankami i ułatwi otrzymanie w przyszłości atrakcyjnych warunków kredytu. Informacja o zadłużeniu poza sektorem regulowanym będzie również dostępna w raportach o sobie, które każdy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: