Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – czerwiec 2015

NBS 2015/06

W ESBANKU ŁAPIĄ BAKCYLA Warszawski Instytut Bankowości zainicjował projekt edukacyjny BAKCYL, którego jednym z partnerów jest ESBANK Bank Spółdzielczy. BAKCYL to program godzin lekcyjnych, które stanowią kompendium wiedzy finansowej dla nastolatków pt. Mądre inwestowanie. Finanse na całe życie. Pożyczaj z głową i Twoje pieniądze. Wszystko pod okiem bankowców wolontariuszy.

W ESBANKU ŁAPIĄ BAKCYLA Warszawski Instytut Bankowości zainicjował projekt edukacyjny BAKCYL, którego jednym z partnerów jest ESBANK Bank Spółdzielczy. BAKCYL to program godzin lekcyjnych, które stanowią kompendium wiedzy finansowej dla nastolatków pt. Mądre inwestowanie. Finanse na całe życie. Pożyczaj z głową i Twoje pieniądze. Wszystko pod okiem bankowców wolontariuszy.

nbs.2015.06.foto.052.a.400xCYFROWE WYKLUCZENIE 50+

W Polsce prawie 10 mln osób z pokolenia 50+ nie korzysta z internetu. To tak, jakby województwo mazowieckie i wielkopolskie odciąć na stałe od internetu! Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, prowadzi projekt Polska Cyfrowa Równych Szans. Komisja Europejska szacuje, że obecnie jedynie 15 proc. Europejczyków dokonuje zakupów internetowych w innym państwie UE i tylko 7 proc. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną. Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego na kontynencie może przyczynić się do uzyskania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

E-PRZELEW JAK EURO ELIXIR

Uruchomiony przez KIR w 2005 r. międzybankowy system rozliczeń w euro, już od dziesięciu lat umożliwia realizację płatności krajowych i transgranicznych. System rozliczył ponad 70 mln przelewów na kwotę 374 mld euro. Najwięcej międzynarodowych komunikatów płatniczych wymieniamy z Niemcami, Holandią i Francją. Euro Elixir jest częścią zintegrowanej infrastruktury SEPA, w czerwcu 2009 r. rozrachunek transakcji został przeniesiony na platformę Europejskiego Banku Centralnego i odbywa się z wykorzystaniem polskiego komponentu TARGET2-NBP. Niebawem w systemie Euro Elixir zostanie wdrożona obsługa paneuropejskiego polecenia zapłaty SEPA Direct Debit. KIR udostępnia również systemy służące rozliczeniom w złotych, m.in. Express Elixir obsługujący przelewy natychmiastowe. Polska jest jednym z zaledwie 17 krajów na świecie, gdzie taka usługa jest dostępna.

nbs.2015.06.wykres.052.a

KREDYT DLA POKOLENIA X

W 2014 r. co drugi dorosły Polak miał kredyt (15,3 mln), najczęściej kredytobiorcami są osoby urodzone w latach 1967-1981 (tzw. pokolenie X), głównie mężczyźni (59 proc.) - wynika z analiz Biura Informacji Kredytowej. Największą aktywność kredytobiorców można zauważyć w woj. lubuskim (52,8 proc.), najmniejsza uwidacznia się w woj. podlaskim, gdzie tylko 39,1 proc. osób korzysta z kredytu. Średni poziom aktywności kredytowej jest znacznie wyższy na zachodzie Polski, najrzadziej z kredytów korzystają kobiety w woj. podkarpackim (37,9 proc.), zaś mężczyźni w woj. podlaskim (39,6 proc.). Największa aktywność kredytobiorców ogółem jest wśród mieszkańców woj. lubuskiego - 52,8 proc., najmniejsza - woj. podlaskiego, gdzie z kredytu korzysta 39,1 proc. mieszkańców.

nbs.2015.06.wykres.051.anbs.2015.06.wykres.051.b

AMRON: JAK SIĘ MURY PNĄ DO GÓRY

Związek Banków Polskich po raz kolejny wnosi o pilną finalizację prac nad ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz wdrożenie systemu promowania długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. W opinii ZBP stworzyłoby to warunki do poprawy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Program Mieszkanie dla Młodych - jak ocenia prezes AMRON dr Jacek Furga, nie spowoduje przełomu na rynku, zwłaszcza przy obowiązującym od 2016 r. wymogu 15-proc. wkładu własnego. ZBP podał, że w I kw. br. banki zaakceptowały 4481 wniosków beneficjentów, udzielając dofinansowania na łączną kwotę 105,9 mln zł (o 0,7 proc. więcej niż w poprzednim kwartale). Natomiast w marcu zaakceptowano rekordową liczbę wniosków, bo aż 1973 na kwotę 46,76 mln zł.

Spadek stopy procentowej i wzrost realnej wartości rozporządzalnego dochodu wpłynęły pozytywnie na wartość indeksu dostępności mieszkaniowej IDM3, który osiągnął historycznie najwyższy poziom, co wskazuje, że przy panujących obecnie warunkach nieruchomości finansowane kredytem są dla modelowej rodziny wyjątkowo łatwo dostępne.

nbs.2015.06.foto.052.b.400xSKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ

Eurobank bezpłatnie udostępnił swoim klientom IBM Security Trusteer Rapport - program zwiększający ochronę przed atakami złośliwego oprogramowania oraz przypadkami phishingu, czyli wyłudzania poufnych danych. Po jego zainstalowaniu połączenie z serwisem eurobank on-line jest automatycznie objęte ochroną programu bez konieczności dodatkowej konfiguracji. Użytkownik może również objąć ochroną połączenia z innymi serwisami internetowymi niezwiązanymi z działalnością bankową, np. sklepami internetowymi, w których konieczne jest podawanie poufnych danych. Korzystanie z programu nie wymaga rejestracji czy dodatkowej konfiguracji.

nbs.2015.06.foto.053.a.400xNADZÓR NIE OD PARADY

Związek Firm Pożyczkowych postuluje uszczelnienie projektowanych przepisów i przeprowadzenie kontroli nad postępowaniem lobbingowym w trakcie prac nad ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawo bankowe. Zdaniem ZFP, w projekcie ustawy w niejasnych okolicznościach pojawiły się zapisy, które zdecydowanie faworyzują firmy działające na rynku chwilówek udzielanych w ramach tzw. obsługi domowej, a dyskryminują podmioty prowadzące działalność przez internet. Ze względu na mniejsze możliwości kontroli i nadzoru obrotu z ręki do ręki, bezsprzecznie zadziała to przeciwko dobru konsumentów. Według ZFP, pomimo licznych apeli minister finansów dotychczas pozostawał głuchy na propozycje zobowiązania wszystkich profesjonalnych firm pożyczkowych do korzystania z baz biur informacji gospodarczej, zamiast oceny kredytowej na oko, które pozwalają na przyznawanie kredytów osobom bez elementarnej zdolności kredytowej i tym samym torują drogę do tzw. pętli zadłużenia. Związek wskazuje, że zaproponowany w ustawie reżim limitu nie wejdą opłaty fakultatywne, takie jak koszt obsługi domowej, który dochodzi nawet do 60 proc. wartości pożyczanej kwoty.

Proponowane w ustawie pozorne limity nie zamykają zatem furtki do obciążania konsumentów lichwiarskimi kosztami. Możliwe będzie legalne zadłużenie klienta nawet do 275 proc. opłat pozaodsetkowych po roku, na co zezwala niespotykany dotychczas w prawie zapis o 120 dniach łączenia kosztów. ZFP zwraca się także z pytaniem: dlaczego zrezygnowano w ustawie z wprowadzenia publicznego rejestru firm pożyczkowych lub nie zobowiązano pożyczkodawców do przekazywania swoich danych finansowych i informacji o udzielanych kredytach do KNF? Rejestr bowiem pozwalałby poznać wiarygodne dane na temat rynku i odpowiednio zareagować, tak jak zobowiązano do tego SKOK- -i, co w porę ograniczyło rosnące straty klientów.

NIEZAWODNY PŁATNIK W... REJESTRZE

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor nie jest już wyłącznie bazą wpisów negatywnych, od 2014 r. liczba zawartych w nim informacji gospodarczych ukazujących przedsiębiorców i klientów indywidualnych w dobrym świetle wzrosła dziesięciokrotnie. O ile wpisy negatywne pojawiają się automatycznie wraz z opóźnieniami w spłacie, to już pozytywne dodawane są wyłącznie za zgodą klienta. Coraz więcej firm zamieszcza jako aneks umowy prośbę o zgodę na przekazywanie historii płatności do BIG. Klient, podpisując np. umowę o pożyczkę gotówkową czy korzystanie z usług telewizji kablowej, przy okazji akceptuje takie działanie. Jeśli natomiast nie będziemy płacić raty pożyczki, abonamentu za TV czy rachunku za telefon, po wcześniejszym wezwaniu nas do zapłaty, wierzyciel i tak wpisze nas do bazy BIG.

O tworzenie pozytywnego wizerunku płatnika można też zadbać we własnym zakresie, wystarczy poprosić firmy, w których regularnie opłacamy rachunki, aby przekazywały dane na ten temat do biur informacji gospodarczej. W tym celu: • składamy wniosek do naszego wierzyciela o wpisanie pozytywnej informacji • jeśli firma ta ma podpisaną umowę z BIG, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przekaże naszą informację. Wcześniej warto też zajrzeć do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Uzyskamy wtedy obraz, kto i jakiego rodzaju informacje wpisał o nas...

nbs.2015.06.foto.054.a.400xNIE DAJ SIĘ OSZUSTOM

W 2014 r. policja odnotowała ponad 22 tys. przestępstw internetowych. Oszustwa, podczas których sprawca, wykorzystując ogólnie dostępne usługi internetowe, wyłudza poufne dane, co w konsekwencji przyczynia się do przejęcia pieniędzy bądź tożsamości ofiary to phishing, co w polskim tłumaczeniu oznacza łowienie ryb. Fałszywe powiadomienia od banków, systemów e-płatności, operatorów poczty e-mail itp. stanowią elementy wykorzystywane przez złodziei posługujących się tą metodą. - Do najpopularniejszych sposobów wyłudzeń należy rozesłanie pocztą elektroniczną specjalnie przygotowanych wiadomości, podszywających się pod oficjalną korespondencję. Fałszywy e-mail może wyglądać jak wiadomość nadana przez bank, serwis transakcyjny lub inny portal, który darzymy zaufaniem - mówi Piotr Stempiński, ekspert Związku Firm Doradztwa Zawodowego, FinPack. - Banki starają się chronić swoich klientów przed oszustami, wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia. Nigdy też nie proszą o podawanie danych uwierzytelniających w innych sytuacjach niż logowanie się do konta za pośrednictwem oficjalnej, zabezpieczonej protokołem strony internetowej.

Zdarza się, że w wiadomości, którą otrzymaliśmy rzekomo od banku, znajduje się link, po którego kliknięciu przenosimy się na stronę łudząco podobną do serwisu transakcyjnego. Próbę oszustwa bardzo szybko zidentyfikujemy poprzez brak obecności ikony zielonej kłódki w pasku adresowym przeglądarki. Zawsze szukajmy zielonej, zamkniętej kłódki, która oznacza protokół HTTPS. Każda zaufana strona jest nim zabezpieczona. Po kliknięciu w symbol powinien wyświetlić się certyfikat bezpieczeństwa. Obecnie ze świecą można szukać banku, który nie posiada mobilnego systemu transakcyjnego. Możemy z nich bez problemu korzystać, ponieważ bezprzewodowe sieci Wi-Fi są dostępne w większości miejsc publicznych. Mobilne aplikacje ułatwiają nam dostęp do kont, ale lepiej ograniczyć korzystanie z nich takich w miejscach, jak biblioteki czy kawiarnie. - Ważne jest również wylogowanie się tuż po dokonaniu transakcji oraz w żadnym wypadku niezapisywanie haseł do kont, które zawierają ważne dane o nas - radzi Jarosław Sadowski, ekspert ZFDF, Expander Advisors. - Seniorzy często mają w zwyczaju zapisywanie sobie na kartkach haseł z obawy przed ich zapomnieniem. Nie można tego robić, ponieważ jest to szczególnie niebezpieczne. Nawet jeżeli zapomnimy hasła, możemy je odzyskać dzięki wizycie w banku lub telefonując na jego infolinię.

PROSUMENT: ZAPRASZAMY BANKI

200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma trafić w tym roku poprzez banki na dofinansowanie mikroinstalacji OZE. Pierwsza transza - 20 mln zł udostępnione przez BOŚ Bank - została wyczerpana już pierwszego dnia, więc bank wnioskuje o zwiększenie środków. NFOŚiGW chce zaprosić do współpracy także inne banki. - Chcemy zaprosić do współpracy inne banki, tak aby dostępność tego programu była jak największa, podobnie jak miało to miejsce w programie kolektorowym czy domach energooszczędnych - mówi agencji Newseria Biznes Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW. Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument obejmuje zakup i montaż nowych małych lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub prądu skojarzonego z ciepłem na potrzeby jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Finansowane są instalacje wykorzystujące źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrobiogazownie

Program Prosument ma trzy ścieżki dotacyjno-pożyczkowe: poprzez samorządy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i Bank Ochrony Środowiska. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 800 mln zł z możliwością wypłat środków do 2022 r.

REKOMENDACJA ZBP DO HIPOTEK

Związek Banków Polskich wydał rekomendację w zakresie postępowania banków z wnioskami klientów dotyczących sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym walutowym lub denominowanym/indeksowanym w walucie obcej, z jednoczesną zmianą zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość przez kredytobiorcę. Zarząd ZBP rekomenduje bankom - członkom ZBP wprowadzenie w możliwie najszybszym terminie do oferty dla klientów, którzy spłacają kredyty hipoteczne walutowe, specjalnego programu ułatwiającego sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem walutowym i jednoczesnej zmiany zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość przez kredytobiorcę. Banki powinny umożliwić klientowi zmianę zabezpieczenia kredytu na inną nieruchomość aktualnie lub w przyszłości stanowiącą ich własność. W przypadku gdy nabywana nieruchomość ma większą wartość niż środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, kredytobiorca powinien dokonać stosownej dopłaty. Natomiast jeśli cena nieruchomości nabywanej będzie niższa niż sprzedawanej, to kredytobiorca powinien dokonać wcześniejszej spłaty części zadłużenia, tak aby LtV pozostawał na poziomie nie wyższym niż aktualny.

Zarząd ZBP zwrócił się do KNF, aby w trakcie czynności kontrolnych podejmowanych w poszczególnych bankach interpretować przepisy Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie w sposób ułatwiający przeprowadzenie programu. W szczególności dotyczy to weryfikacji zdolności kredytowej w trakcie zamiany zabezpieczenia oraz wysokości wskaźnika LtV na poszczególnych etapach tej procedury oraz utrzymania niespłaconej części pierwotnej wierzytelności w walucie obcej.

nbs.2015.06.foto.055.b.400xMAMO, MÓW MI O PIENIĄŻKACH!

Gaś światło! Nie marnuj wody! To jest za drogie! Ważniejszy jest zakup jedzenia niż zabawek! - słyszą dzieci w polskich domach. Pieniądze nie są już tematem tabu, ale z praktyczną edukacją finansową potomków wciąż jest spory problem - wynika z badania Millward Brown na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz BIK. Ankieta pokazuje, że potomkowie nasłuchają się o pieniądzach wiele, dominują napominanie i teoria, wypłacanie kieszonkowego, premiowanie oszczędzania jest zdecydowanie mniej popularne niż powinno. Potomkowie najczęściej dowiadują się od mamy i taty, że aby mieć pieniądze, trzeba pracować - 78 proc. wskazań. Na wypłacanie kieszonkowego, które jest świetnym sposobem na praktyczne wprowadzenie potomstwa w świat finansów, decyduje się mniej niż połowa rodziców (48 proc.). 44 proc. dokłada się do wymarzonego zakupu, gdy pociechy (od 6 lat wzwyż) samodzielnie uzbierają znaczną część kwoty.

Do zupełnych wyjątków należy dzielenie się z potomkami tajnikami zarządzania budżetem domowym. Konsekwencje kiepskiej finansowej edukacji za młodu mogą być dramatyczne. - Problem nadmiernego zadłużenia zaczyna się coraz wcześniej. W pogoni za niezależnością życiową młodzi najczęściej korzystają z pieniądza "wirtualnego", a to wystawia ich na szczególne zagrożenia niegospodarności i ulegania iluzji własnej zasobności - mówi Roman Pomianowski, prezes Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. - Na dodatek zadłużanie się przestało być problemem wstydliwym, więc nie działają także wewnętrzne mechanizmy samokontroli.

OBLIGACJE PO NOWEMU

Nowa ustawa o obligacjach, która wejdzie w życie 1 lipca br., rozszerza krąg podmiotów, które mogą wyemitować papiery dłużne przychodowe, m.in. o spółki utworzone przez kilka sąsiadujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego w celu sfinansowania wspólnej inwestycji. Obligacje te uprawniają obligatariusza do zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Z kolei bankom ustawa daje wprost możliwość emitowania dwóch nowych rodzajów obligacji: wieczystych i podporządkowanych.

W przypadku tych pierwszych wierzytelności z nich wynikające, w razie upadłości lub likwidacji, będą regulowane po zaspokojeniu wszystkich innych. Z kolei obligacje wieczyste są to takie papiery dłużne, dla których nie określono daty wykupu, a świadczenie emitenta względem obligatariuszy polega przede wszystkim na spłacie odsetek. Zdaniem prawników Deloitte Legal ustanowienie dwóch nowych rodzajów obligacji może posłużyć jako instrument umożliwiający bankom spełnienie wymogów dotyczących płynności i kapitałów własnych.

NBP: OSZCZĘDZAMY W BANKU

Raport NBP podaje, że w 2014 r. w dyspozycji gospodarstw domowych pozostawały aktywa w wysokości 1 625,7 mld zł. Nowe oszczędności były lokowane najczęściej w formie depozytów bankowych (w 2/3 ich wartości). Stan zobowiązań gospodarstw domowych wyniósł w tym samym czasie 625,1 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. r/r

nbs.2015.06.foto.056.a.400xESBANK: ZŁOTA LOKATA

Sebastian i Anna Więcławscy z Radomska zostali laureatami loterii promocyjnej ESBANKU Banku Spółdzielczego. 1 czerwca br. wiceprezes tego banku Paweł Braszczyński wręczył szczęśliwym deponentom kluczyki do Nissana Qashqai - nagrody głównej w loterii

 

Udostpnij artyku: