Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – grudzień 2010

NBS 2010/12

W BLASKU ZŁOTA I SREBRA "Firma to ludzie i zbiorowy wysiłek" - podkreślił prezes GBW S.A. Paweł Pawłowski, wręczając najbardziej zasłużonym pracownikom złote i srebrne odznaki SGB. Gratulował uhonorowanym tym wyróżnieniem, dziękując im za codzienny trud i profesjonalizm. Uroczyste spotkanie było drugą odsłoną jubileuszu dwudziestolecia GBW.

W BLASKU ZŁOTA I SREBRA "Firma to ludzie i zbiorowy wysiłek" - podkreślił prezes GBW S.A. Paweł Pawłowski, wręczając najbardziej zasłużonym pracownikom złote i srebrne odznaki SGB. Gratulował uhonorowanym tym wyróżnieniem, dziękując im za codzienny trud i profesjonalizm. Uroczyste spotkanie było drugą odsłoną jubileuszu dwudziestolecia GBW.

LIDER W LIMANOWEJ

Bank Spółdzielczy w Limanowej został wyróżniony w konkursie „Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego” w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”. Adam Dudek – prezes banku zdobył ponadto statuetkę „Mecenas Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego”. Gratulujemy.

W BLASKU ZŁOTA I SREBRA

„Firma to ludzie i zbiorowy wysiłek” – podkreślił prezes GBW S.A. Paweł Pawłowski, wręczając najbardziej zasłużonym pracownikom złote i srebrne odznaki SGB. Gratulował uhonorowanym tym wyróżnieniem, dziękując im za codzienny trud i profesjonalizm. Uroczyste spotkanie było drugą odsłoną jubileuszu dwudziestolecia GBW.

CZARNY DIAMENT W ŻORACH

Wacław Tomecki, prezes Banku Spółdzielczego w Żorach odebrał z rąk wojewody śląskiego prestiżową statuetkę „Czarny Diament”. Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Stanowi formę uhonorowania przedsiębiorstw, osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla regionu. Spółdzielcy z Żor otrzymali nagrodę za „świadczenie usług bankowych na wysokim poziomie, stworzenie profesjonalnej i kompleksowej oferty produktów finansowych”.AMRON II GOTOWY Zakończył się ostatni etap prac związanych z unowocześnieniem i rozbudową Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – AMRON. Za realizację, wdrożenie i utrzymanie AMRON II odpowiada firma VSoft SA. System działający przy ZBP to połączenie ogólnokrajowej bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości z narzędziami statystycznymi oraz modułami raportującymi i analitycznymi. Modernizacja i rozbudowa systemu trwała trzy lata. Z AMRON korzysta 31 największych w Polsce banków, a także 176 banków spółdzielczych, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy na rynku nieruchomości. Dane i analizy służą również takim instytucjom jak Prokuratura Generalna, NBP czy ANR. Zasoby bazodanowe obejmują prawie milion rekordów opisujących transakcje na rynku nieruchomości. Ostatni etap rozbudowy systemu trwał pięć miesięcy – mówi Katarzyna Nowak-Poncyliusz, ekspert AMRON. Wdrożone zostały moduły nowych, zaawansowanych statystycznie modeli analitycznych, dzięki którym użytkownicy AMRON mogą teraz generować raporty prezentujące trendy wartości nieruchomości, a także prognozować ich zmiany oraz szacować wartości nieruchomości kredytowanych przez banki. Podczas trzech lat przebudowy systemu zaimplementowano wiele rozwiązań usprawniających pracę. ZBP dysponuje teraz najlepszym w kraju narzędziem wspomagającym banki i inne instytucje sektora finansowego w obszarze nieruchomości.

PIERWSZY WŚRÓD BRODNICZAN

Z okazji Święta Niepodległości w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy burmistrz tego miasta Wacław Derlicki oraz starosta brodnicki Waldemar Gęsicki wręczyli medale i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych obywateli grodu nad Drwęcą. Miło nam poinformować, że Medal „Primus inter Brodnicienses” (Pierwszy wśród Brodniczan) otrzymał Józef Mitura – prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Na awersie medalu widnieje herb Brodnicy, w otoku napis Primus inter Brodnicienses, na rewersie Summa cum Laude (Z najwyższą pochwałą). Serdecznie gratulujemy.

MIEJ OKO NA DŁUŻNIKA

Poziom zadłużenia Polaków wyniósł w listopadzie 25,06 mld zł i zwiększył się w ciągu ostatnich trzech miesięcy o przeszło 14 proc. – wynika z najnowszej 14. edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez BIG InfoMonitor S.A. Ponad 1,98 mln osób w Polsce ma problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych. Z badań wynika, że 42 proc. Polaków chciałoby, aby informacje o dłużnikach były upubliczniane. Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w ostatnim kwartale o ponad 3,09 mld zł (14 proc.), a na przestrzeni ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 75 proc. Rośnie również liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności, w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich 57 720.

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 zł. 38 proc. osób czasowo zalegających z płatnościami to drobni dłużnicy – ich zadłużenie nie przekracza 2000 zł. Nastąpił natomiast wysoki wzrost liczby ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: