Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: grudzień 2014

NBS 2014/12

START-UP Z PRZYTUPEM Studenci, absolwenci i bezrobotni mogą otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Inicjator programu, Ministerstwo Pracy, przeznaczy na ten cel w najbliższych latach aż 500 mln zł. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl/pierwszy-biznes. Wsparcie jest udzielane na następujących warunkach: maksymalna kwota pożyczki - 74 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju), oprocentowanie - ¼ stopy redyskonta weksli (aktualnie 0,56 proc. w skali roku), okres spłaty do 7 lat z karencją do 1 roku. Ponadto program umożliwia uzyskanie do 22 tys. zł pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych.

START-UP Z PRZYTUPEM Studenci, absolwenci i bezrobotni mogą otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Inicjator programu, Ministerstwo Pracy, przeznaczy na ten cel w najbliższych latach aż 500 mln zł. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl/pierwszy-biznes. Wsparcie jest udzielane na następujących warunkach: maksymalna kwota pożyczki - 74 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju), oprocentowanie - ¼ stopy redyskonta weksli (aktualnie 0,56 proc. w skali roku), okres spłaty do 7 lat z karencją do 1 roku. Ponadto program umożliwia uzyskanie do 22 tys. zł pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych.

JABŁKO NIE GRUSZKA

Z kontroli UOKiK wynika m.in., że dla części firm pożyczkowych głównym źródłem przychodów nie są odsetki od udzielonych pożyczek, ale różnego rodzaju prowizje i opłaty, które niekiedy nie były zwracane nawet w sytuacji odmowy udzielenia pożyczki. Podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego oraz firmy pożyczkowe nie są w Polsce objęte nadzorem KNF i nie muszą posiadać licencji. Nie istnieje ponadto wymóg ich rejestracji. Oferta pożyczkodawców zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych osiągnęła w 2013 r. wartość 2,7 mld zł, a kwota ich należności z tego tytułu wyniosła 3,1 mld zł. Firmy pożyczkowe specjalizowały się w udzielaniu pożyczek na niskie kwoty i na krótkie terminy, tj. zajęły niszę produktową, którą banki przez wiele lat nie były zainteresowane. Średnia wartość pożyczki to 1300 zł, a w przypadku podmiotów sprzedających wyłącznie przez internet – 600 zł.

neoBANK: SZYBKIE PŁATNOŚCI

Spółdzielczy neoBANK zaoferował swoim klientom możliwość wykonywania przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR, który pozwala na przekazywanie środków pomiędzy rachunkami klientów prowadzonymi w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach. z usługi dostępnej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – także w dni wolne od pracy, w neoBANKU mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy. W relacjach biznesowych szczególnie przydatny okazuje się wysoki limit pojedynczego przelewu, który wynosi 100 tys. zł.

W III kwartale 2014 r. w systemie Express ELIXIR zostało przetworzonych ponad 265 tys. transakcji o wartości 1,1 mld zł – pod względem wartości obrotów, wynik ten jest przeszło dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Od początku funkcjonowania systemu, tj. od czerwca 2012 r. rozliczono milion transakcji o łącznej wartości ponad 5 mld zł.

MIŁO BYĆ WŚRÓD LIDERÓW

Jak wynika z raportu Lipis Advisors, usługi rozliczeniowe realizowane przez KIR S.A. w ramach systemów ELIXIR®, EuroELIXIR i Express ELIXIR plasują nas wśród liderów na świecie. Nasze rozwiązania wypadają bardzo dobrze, nawet na tle takich państw, jak Stany Zjednoczone czy większość państw europejskich, szczególnie w aspekcie przelewów natychmiastowych, które w Europie – oprócz Polski – dostępne są jeszcze tylko w Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

– Stany Zjednoczone, przy całym swoim zaawansowaniu technologicznym w wielu dziedzinach, nie są wcale w globalnej czołówce w tej kategorii – mówi Tomasz Jończyk z KIR S.A. – Sesje rozliczeniowe odbywają się tam tylko raz dziennie, a wykonany przelew trafia na konto adresata nie wcześniej niż dopiero następnego dnia – dodaje T. Jończyk. Nadal też popularne są czeki, zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców i ludzi starszych. Na rynku konkurują ze sobą dwa systemy realizujące rozliczenia międzybankowe – należący do banku centralnego FedACh, rozliczający wszystkie transakcje rządowe i ponad połowę komercyjnych, oraz EPN powołany przez izbę rozliczeniową The Clearing House Payments Company należącą do 23 banków. Oba systemy funkcjonują pod nadzorem Rezerwy Federalnej, zachowując jednolite zasady i reguły działania, ale w swojej ofercie posiadają także dodatkowe narzędzia, które pomagają przyciągać klientów.

OSZCZĘDZAJ W KASIE I BUDUJ!

Ministerstwo Gospodarki chce reaktywacji kas mieszkaniowych, projekt szczegółowych rozwiązań przygotuje Związek Banków Polskich. W 1997 r. została uchwalona ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych, jednak ze względu na brak przepisów wykonawczych ani jedna z czterech gotowych kas nie została uruchomiona. Niedawno posłowie SLD przygotowali zaktualizowaną wersję tych unormowań. Założeniem projektu ustawy miało być powołanie kas budowlanych – nowych instytucji finansowych, beneficjentami – osoby, które z rożnych względów nie mają zdolności kredytowej. Kasy byłyby bankami w formie spółek akcyjnych, przyjmowałyby wkłady na imienne rachunki oszczędnościowe i udzielały kredytów na cele mieszkaniowe. Państwo wypłacałoby klientom corocznie premię w wysokości 20 proc. oszczędności. Po zakończeniu umowy z bankiem klient uzyskiwałby kredyt równy zgromadzonej kwocie. Rząd uznał projekt za „bombę dla finansów publicznych i stabilności systemu finansowego w Polsce”. Według szacunków NBP koszty związane z realizacją tego projektu mogłyby wynieść do 4 mld zł rocznie. Kasy w nowej formule, której zarys przedstawił wicepremier Janusz Piechociński, nie oferowałyby nowych ulg podatkowych, lecz specjalne premie z krajowego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: