Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – kwiecień 2013

NBS 2013/04

GWARANCJE DE MINIMIS Banki uruchomiły program kredytów z gwarancjami portfelowymi BGK. Pierwszy był Bank Spółdzielczy we Wronkach, który udzielił małej firmie kredytu obrotowego w wysokości 170 tys. zł z gwarancją de minimis 102 tys. zł. Umowy na linie gwarancyjne zawarły m.in. zrzeszenia SGB-Banku i Banku BPS. Program jest dedykowany MŚP wyłącznie na nowe kredyty obrotowe o okresie zapadalności nie dłuższym niż 27 miesięcy. BGK poręcza do 60 proc. wartości kredytu, maksymalnie do 3,5 mln zł. Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję - przy minimum formalności - w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt. Przez pierwszy rok nie płaci prowizji, za kolejny okres roczny - 0,5 proc. od kwoty gwarancji. Pod adresem www.deminimis.gov.pl ruszyła strona internetowa na temat rządowego programu wspierania przedsiębiorczości. Adresaci serwisu to mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz banki udzielające kredytów.

BIZNES. DOBRY WYBÓR

Zbigniew Wielgosz, prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, został wybrany przez PKPP Lewiatan do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców „Biznes. Dobry wybór”. Organizacja reprezentująca przedsiębiorców prywatnych wytypowała pozytywnych bohaterów, którzy swoimi dokonaniami pokazują, że biznes do dobry wybór, którzy odnoszą sukcesy biznesowe, angażują się na rzecz środowiska lokalnego i partnersko traktują pracowników. To właśnie w GBS Banku udało się stworzyć wzorcowe rozwiązanie w zarządzaniu personelem i wypracować model pracy przyjazny pracownikowi. W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. W każdym województwie zostanie przygotowany raport, który zaprezentuje historię sukcesu osó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: