Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na Kryzysk: kwiecień 2014

NBS 2014/04

MOBILNA iKASA ESBANK Bank Spółdzielczy, jako czwarty bank w kraju i pierwszy spółdzielczy, umożliwia klientom płatności mobilne za pośrednictwem systemu iKASA, który został wdrożony w sklepach sieci Biedronka. Z usługi tej mogą aktualnie korzystać klienci posiadający rachunek w Alior Banku, Getin Banku, Getin Online oraz ESBANK-u, a także Pekao (w systemie PeoPay). Dla ESBANK-u iKasa została uruchomiona na początku kwietnia br. - Jako jeden z pierwszych banków w sektorze wdrożyliśmy nowoczesną identyfikację wizualną i aplikację mobilną, teraz poszliśmy o krok dalej, oferując płatności za pomocą smartfona - mówi Jacek Zacharewicz, prezes ESBANK-u.

MOBILNA iKASA ESBANK Bank Spółdzielczy, jako czwarty bank w kraju i pierwszy spółdzielczy, umożliwia klientom płatności mobilne za pośrednictwem systemu iKASA, który został wdrożony w sklepach sieci Biedronka. Z usługi tej mogą aktualnie korzystać klienci posiadający rachunek w Alior Banku, Getin Banku, Getin Online oraz ESBANK-u, a także Pekao (w systemie PeoPay). Dla ESBANK-u iKasa została uruchomiona na początku kwietnia br. - Jako jeden z pierwszych banków w sektorze wdrożyliśmy nowoczesną identyfikację wizualną i aplikację mobilną, teraz poszliśmy o krok dalej, oferując płatności za pomocą smartfona - mówi Jacek Zacharewicz, prezes ESBANK-u.

Nowe rozwiązanie ułatwia dokonywanie zakupów w punktach usługowo- handlowych m.in. w ponad 2400 sklepach sieci Biedronka. Klient przy kasie wybiera w aplikacji mobilnej opcję "zapłać" i pokazuje sprzedawcy wyświetlony na ekranie telefonu kod. Kasjer wprowadza kod do systemu, a klient akceptuje transakcję w swoim urządzeniu mobilnym. Transakcja zajmuje średnio ok. 10 sek. System iKASA zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez zastosowanie podwójnego poziomu szyfrowania opartego na najlepszych standardach kryptograficznych. Zaletą jest także możliwość stałej kontroli płatności poprzez sprawdzenie historii transakcji mobilnych w aplikacji.

nbs.2014.04.foto.044.b.250xKZBS: BANKI W BAZYLEI III

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Banków Spółdzielczych (EACB) zorganizował warsztaty eksperckie na temat regulacji prawnych m.in. dyrektywy CRD i rozporządzenia CRR. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes KZBS, prezentując projektowane i wdrażane w sektorze zmiany, przedstawiła oczekiwania spółdzielców co do przyszłych rozwiązań, w tym dotyczących ustawy o bankach spółdzielczych, ustawy o BFG i uporządkowanej likwidacji banków, ustawy o nadzorze makroostrożnościowym oraz prawa spółdzielczego. Herve Guider, dyrektor generalny EACB omówił aktualny stan i kierunki prowadzonych na poziomie europejskim prac w zakresie regulacji Bazylei III, mechanizmów proporcjonalności, standardów EBA w modelu biznesowym banków, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ochrony praw konsumentów. Stanowisko nadzoru i regulatora rynku przedstawili Andrzej Reich, dyrektor w UKNF oraz Zbigniew Liszewski z UKNF i Piotr Koziński z Ministerstwa Finansów.

nbs.2014.04.foto.045.b.250xGWARANCJE DE MINIMIS

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu roku od uruchomienia programu "Gwarancja de minimis" udzielił 45 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP gwarancji o wartości 8,4 mld zł, co pozwoliło im zaciągnąć kredyty na 15 mld zł. Gwarancje de minimis były odpowiedzią na potrzeby firm związane z finansowaniem bieżącej działalności. Na początku w programie uczestniczyło 5 banków, w listopadzie było ich już 22. Co miesiąc dzięki wsparciu firmy zaciągały 1 mld kredytów, które pozwalały na zachowanie płynności.

W listopadzie BGK rozszerzył gwarancje na kredyty o charakterze inwestycyjnym. Jak wynika z badania firm, aż 88 proc. z nich, w wyniku kredytu z gwarancją, utrzymało lub poprawiło pozycję rynkową, a 83 proc. ograniczyło zwolnienia. 1/3 badanych przedsiębiorców zwiększyła zatrudnienie od momentu pozyskania kredytu z gwarancją de minimis, a ponad połowa firm uruchomiła nowe inwestycje. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia obecnie udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co pozwoli na aktywowanie 50 mld zł kredytów obrotowych. Umowy na linie gwarancyjne zawarły m.in. zrzeszenia SGB-Banku i Banku BPS.

nbs.2014.04.foto.045.a.250xBIK: RYZYKO Z PORĘKI

Z wolumenu poręczonych kredytów, 10,2 proc. jest spłacanych z opóźnieniem powyżej 90 dni - wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej. W przypadku takich zobowiązań zaległości mogą oznaczać problem nie tylko dla właściciela kredytu, ale także dla jego żyranta. Może to dotyczyć ponad 52 tys. Polaków - tylu zgodziło się na poręczenie kredytu osobie, która ma kłopoty z jego terminowym spłacaniem. Obecnie w systemie BIK znajdują się informacje dotyczące 572 tys. poręczycieli i 462 tys. żyrowanych przez nich kredytach. Z danych biura wynika, że średnia kwota takiego kredytu wynosi 30,8 tys. zł. Analiza BIK pokazuje, że jest ona najwyższa w przypadku kredytów mieszkaniowych (średnio 97,8 tys. zł), w tym dla kredytów złotowych 77,9 tys. zł, a dla walutowych 157,7 tys. zł. W przypadku poręczonych kredytów konsumpcyjnych, ich średnia wartość to 25,8 tys. zł.

nbs.2014.04.wykres.045.400xAż 73 proc. poręczycieli posiada zadłużenie z tytułu własnych kredytów. Średnio każdy z nich ma do spłaty 33 tys. zł. Jeśli chodzi o kwoty kredytów przez nich poręczanych, to średnio na poręczyciela może przypaść dodatkowe 25 tys. zł. Analiza BIK pokazuje, że 9 proc. żyrantów (52 tys. osób) poręcza kredyty, które są obsługiwane ze znacznymi problemami (opóźnienie w spłacie min. 90 dni). Jak zauważa dr Mariusz Cholewa, prezes BIK, jeśli poręczyciel dobrze obsługuje swoje własne kredyty, to jest niewielkie ryzyko, że poręczy kredyt źle spłacany. - Nasze dane pokazują, że w grupie osób regulujących zobowiązania w terminie, tylko niecałe 4 proc. poręcza kredyty później spłacane nieregularnie. Natomiast wśród kredytobiorców niesolidnie obsługujących swoje zobowiązania odsetek osób, które poręczają kredyty spłacane z opóźnieniami, wzrasta aż do 50 proc.

Z badania Millward Brown na zlecenie BIK wynika, że 32 proc. respondentów ma obawę przed poręczaniem. Wątpliwość ta jest słuszna, zwłaszcza gdy sami mamy problem ze spłatą kredytu. Jak podkreśla M. Cholewa, nałożenie się problemów ze spłatą swoich i żyrowanych kredytów może być niekiedy niemożliwe do udźwignięcia. Warto zatem w sposób odpowiedzialny podchodzić zarówno do zaciągania własnych kredytów, jak i poręczania kredytów innym.

nbs.2014.04.foto.046.a.250xINTERCHANGE NA POLU BITWY

Visa Polska podała, że z dniem 1 lipca br. wprowadzi stawki opłaty interchange obniżone do poziomu 0,5 proc. zgodnie z opublikowaną 30 października 2013 r. nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zostały utrzymane również preferencyjne, niskie stawki na dokonywane płatności publicznoprawne i za rachunki domowe. Preferencyjne interchange zostały wdrożone w ramach programu rozwoju i modernizacji sieci akceptacji. Dla przykładu, stawki dla płatności publicznoprawnych dla kart wydanych klientom wynoszą 20 groszy dla kart debetowych i maksymalnie 30 groszy dla kart kredytowych.

Do programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie wprowadzono zmiany polegające na wsparciu rozwoju sieci akceptacji kart tam, gdzie jest ona najsłabiej rozwinięta. Nowoczesne terminale z możliwością obsługi płatności zbliżeniowych, instalowane w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich u detalistów, którzy wcześniej nie przyjmowali kart Visa, będą nadal dofinansowywane przez banki-wydawców. W ciągu ostatnich 4 lat wsparcie finansowe, które otrzymali agenci rozliczeniowi, objęło 159 tys. nowoczesnych terminali EMV w 138 tys. placówek handlowo-usługowych.

nbs.2014.04.foto.046.c.250xPŁATNOŚCI NATYCHMIAST

Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych, w marcu wyniosła ponad 52 tys., a ich wartość przekroczyła 270 mln zł - to najwyższe wartości odnotowane od momentu uruchomienia systemu. W stosunku do danych sprzed roku liczba transakcji wzrosła ponad 2,5 razy.

Wartość przelewów wyniosła ponad 270 mln zł. - Marzec okazał się rekordowy zarówno pod względem średniej dziennej liczby transakcji, jak i liczby transakcji dokonanych w ciągu jednego dnia. Systematycznie obserwowane wzrosty w statystykach Express ELIXIR świadczą o rosnącej popularności przelewów natychmiastowych wśród klientów banków. Kluczową korzyścią tego rozwiązania jest fakt, że pieniądze pojawiają się na koncie odbiorcy, znajdującym się w innym banku, w czasie liczonym w sekundach. To optymalne rozwiązanie w sytuacji, w której chcemy mieć pełną kontrolę nad momentem realizacji transakcji - mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor w KIR S.A.

nbs.2014.04.foto.046.b.250xEKO ZE WSPOMAGANIEM ESBANK

Bank Spółdzielczy zaoferował kredyty z dotacją WFOŚiGW na modernizację ogrzewania w domu, termomodernizację budynku lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Klienci uzyskają dotację na pokrycie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a kapitał będą mogli spłacać w ratach przez maksymalnie 5 lat. Inwestycje takie, jak wymiana kotłów czy pomp ciepła na nowe, podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, termomodernizacja budynku czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, nie tylko mają swój wymiar ekologiczny, ale pozwalają również na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Sama inwestycja może być jednak sporym obciążeniem dla domowego budżetu.

Z kredytu skorzystają właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w woj. łódzkim. Dotacja na wykonanie termomodernizacji przysługuje też wspólnotom mieszkaniowym.

nbs.2014.04.foto.047.a.250xEKODOPŁATY

NFOŚiGW poinformował, że banki rozpatrują pierwsze wnioski w ramach programu dopłat do domów energooszczędnych. Ekodopłatę można dostać nie tylko do domu stawianego od początku, ale także będącego w trakcie budowy, trzeba jednak zaciągnąć kredyt, w jednym z siedmiu banków, na część inwestycji. Dopłata do budowy domu energooszczędnego lub pasywnego w ramach programu NFOŚiGW podlega opodatkowaniu w wysokości 18 lub 32 proc. Program przewidziany jest na lata 2013-2018 z budżetem w wysokości 300 mln zł łącznie. W latach 2013-2015 do rozdysponowania są środki w wysokości 100 mln zł.

Nadal sporym zainteresowaniem cieszą się dopłaty do kolektorów słonecznych. W pierwszym roku programu, w 2010 r. NFOŚiGW odnotował 8 mln zł wypłat, w 2011 r. już ponad 100 mln zł. Aktualnie do rozdysponowania na zakup i montaż solarów pozostało 60 mln zł dla 15 tys. rodzin i wspólnot mieszkaniowych.

nbs.2014.04.foto.047.b.250xMECENAT W REGIONIE

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku został wyróżniony w plebiscycie Równa Firma, który przeprowadził Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Firmy oceniano pod kątem zarządzania odpowiedzialnością społeczną (CSR), tj. zorientowanego nie tylko na zysk, ale również na potrzeby społeczności lokalnych. Patronat sprawował ZPPZ Lewiatan.

GBS Bank stał się rozpoznawalnym mecenasem regionu patronując licznym inicjatywom kulturalnym i charytatywnym. Barlinecki bank współpracuje m.in. z klubem sportowym Stal Gorzów Wlkp., ustanowił też swoich ambasadorów honorowych, którymi są żużlowiec Bartosz Zmarzlik, fotografik i podróżnik Paweł Chara, himalaiści - Grzegorz Kukurowski i Jarosław Skowron oraz reprezentantka Polski w siatkówce kobiet Kinga Kasprzak.

nbs.2014.04.foto.047.c.250xSTRACIŁEŚ KARTĘ, DZWOŃ!

Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. System działa jako zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy). Posiadacz karty po wypowiedzeniu nazwy banku zostaje przekierowany do właściwej infolinii wydawcy. Operatorem jest Związek Banków Polskich, system powstał dzięki zaangażowaniu NBP, partnerami są MasterCard, Visa i Exatel. W ciągu niespełna trzech miesięcy od uruchomienia numeru, z możliwości zastrzegania kart za jego pośrednictwem skorzystało ponad 6,5 tys. osób. Według danych ZBP co roku średnio 3,7 proc. kart jest blokowana przez klientów, w 2013 r. dokonano 1,3 mln zastrzeżeń kart, tj. ok. 3600 szt. dziennie. Jedynym wydatkiem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora. System Zastrzegania Kart ma charakter niekonkurencyjny wobec indywidualnych numerów contact center banków, stanowi uzupełnienie dla ich infolinii oraz pomoc głównie dla tych osób, które nie pamiętają numeru do swojego wydawcy.

nbs.2014.04.foto.048.a.250xSANBANK CZUJE CZACZĘ

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli sponsorował piękne taneczne przedsięwzięcie, którego organizatorem była miejscowa Szkoła Tańca "Merengue". W VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego "Dance Show 2014". rywalizowało ponad 200 par z całego kraju. Pary zaprezentowały się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, tańczyły m.in. tango, walca, czaczę i rumbę.

nbs.2014.04.foto.049.a.250xRAPORT NETB@NK

21,8 mln osób miało dostęp do banku przez internet, a korzystało z tego aktywnie 12 mln internautów, co oznacza wzrost o 9,19 proc. r./r. - podaje raport NetB@nk według danych na koniec 2013 r. Płatności w sieci dokonuje 1,88 mln małych i średnich firm (o 2,53 proc. mniej r./r.). W obiegu jest rekordowa liczba 35 mln kart płatniczych, w tym 20 mln kart zbliżeniowych. Polacy coraz rzadziej wykorzystują karty do płatności gotówkowych (wypłata z bankomatu), już 30 proc. obrotu stanowią transakcje bezgotówkowe. Nadal spada liczba kart kredytowych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 4,88 proc. do poziomu 6,13 mln szt.

nbs.2014.04.foto.049.b.250xLIMANOWA W OCZACH DZIECKA

Bank Spółdzielczy w Limanowej wsparł organizację międzyszkolnego konkursu wiedzy, w którym maluchy m.in. odkrywały swoje talenty artystyczne.

D U E T   M I S T R Z Ó W

nbs.2014.04.foto.048.b.150xMeandry Jerzego Skrobota zostały napisane jako dialog, są literackim zapisem rozmów autora ze światowej sławy śpiewakiem operowym Wiesławem Ochmanem, zaś treść książki stanowią wspomnienia na temat ludzi, których spotykał na kolejnych stopniach swej kariery. Jak łatwo zgadnąć, wśród znajomych i przyjaciół wybitnego tenora, obecnego na scenach wszystkich najbardziej znanych teatrów operowych Europy i obu Ameryk, byli przede wszystkim - choć nie wyłącznie - artyści miary Herberta von Karajana, Leonarda Bernsteina, Bernarda Ładysza, Jerzego Dudy-Gracza, Zdzisława Beksińskiego.

Serwowane nam ostatnimi czasy przez media "ciekawostki z życia sławnych osób" - o, pardon, teraz mówi się "celebrytów" - dotyczą zwykle spraw tak miałkich, jak rozmiar dekoltów lub wygłupów po paru głębszych kieliszkach alkoholu, co może znudzić się nawet mało wybrednym czytelnikom, widzom lub słuchaczom. Formalnie rzecz biorąc, Wiesław Ochman i Jerzy Skrobot także plotkują, lecz ich plotki opowiadają, jak ludzie utalentowani tworzą piękno po to, aby zachwycało ludzi wrażliwych, dawało im szansę znalezienia się choćby przez moment w innym, doskonalszym świecie, a także czyniło świat rzeczywisty mniej nudnym i szarym.

Stare przysłowie stwierdza, że "chleb dobrze jeść, choć nudno o nim słuchać". W tym miejscu muszę podkreślić, że Jerzy Skrobot nie za darmo otrzymał "Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce". Wiele książek trafnie oceniających jakąś sytuację i ukazujących dobrą drogę wyjścia z kryzysu jest napiętnowanych stygmatem nudy. Meandry pozbawione są tego stygmatu: co jak co, ale nuda przy lekturze z pewnością nam nie zagraża. Autor bardzo zręcznie przechodzi od anegdot do kwestii poważnych, ukazuje komiczne aspekty spraw z natury smutnych i ponure spraw na pozór zabawnych. Nie przemawia donośnie ex cathedra, lecz sprytnie podpowiada nam to i owo; dopiero po pewnym czasie potrafimy się zorientować, że właśnie dowiedzieliśmy się czegoś nowego nie tylko o sztuce, lecz także o świecie, dla którego sztuka jest krzywym lub powiększającym zwierciadłem. Z recenzji Piotra Aleksandra

Jerzy Skrobot, Meandry. Wiesław Ochman w kręgu Przyjaciół. Wydawnictwo Promotor. Kraków 2014 r.
Autor jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

 

Udostępnij artykuł: