Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – styczeń 2014

NBS 2014/01

ZALEGŁE DŁUGI: 40 MILIARDÓW! W 2013 r. łączna kwota zaległych płatności Polaków wzrosła o ponad 1,5 mld zł do rekordowego poziomu 39,82 mld zł. W cyklicznym badaniu InfoDług prowadzonym przez BIG InfoMonitor odnotowano, że tempo zwyżki zobowiązań niespłacanych w terminie (3,83 proc. r./r.) było najniższe od 6 lat, zwolnił też przyrost liczby dłużników (2 proc. r./r.). Średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika wzrosło o 255 zł do 17 161 zł. Z terminowym regulowaniem zobowiązań nie radziło sobie 2,32 mln osób. Zaległości największego dłużnika z Mazowsza, wyniosły 110 mln zł, a jego dług w ciągu 12 miesięcy zwiększył się - bagatelka - o 9 mln zł! Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która nie reguluje powyżej 60 dni zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek, leasingu, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynszu czy też należności alimentacyjnych.

ZALEGŁE DŁUGI: 40 MILIARDÓW! W 2013 r. łączna kwota zaległych płatności Polaków wzrosła o ponad 1,5 mld zł do rekordowego poziomu 39,82 mld zł. W cyklicznym badaniu InfoDług prowadzonym przez BIG InfoMonitor odnotowano, że tempo zwyżki zobowiązań niespłacanych w terminie (3,83 proc. r./r.) było najniższe od 6 lat, zwolnił też przyrost liczby dłużników (2 proc. r./r.). Średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika wzrosło o 255 zł do 17 161 zł. Z terminowym regulowaniem zobowiązań nie radziło sobie 2,32 mln osób. Zaległości największego dłużnika z Mazowsza, wyniosły 110 mln zł, a jego dług w ciągu 12 miesięcy zwiększył się - bagatelka - o 9 mln zł! Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która nie reguluje powyżej 60 dni zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek, leasingu, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynszu czy też należności alimentacyjnych.

JASTRZĘBSKI BANK NA YOUTUBE

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju uruchomił oficjalny kanał promocyjny na YouTube – w najpopularniejszym serwisie społecznościowym zorientowanym wokół nagrań wideo. Na kanale związanym z gospodarczym i społecznym środowiskiem lokalnym pojawiły się już pierwsze materiały, w tym film prezentujący jastrzębski bank pod adresem: www.youtube.com/user/BSJastrzebieTV.

PREMIA ZA MYŚLENIE

Od lipca 2009 r. uruchomiono ponad 700 projektów w sektorze MŚP za środki premiowanego kredytu technologicznego. Wartość inwestycji wynosi 3,7 mld zł, z czego 1,2 mld zł to fundusze własne przedsiębiorców, a 2,5 mld zł – kredyty udzielane przez banki we współpracy z BGK. Łączne dofinansowanie przekroczyło 1,8 mld zł, w 2013 r. wypłacono 718 mln zł, tj. 18 mln zł ponad planowane wypłaty premii.

Bank Gospodarstwa Krajowego od 2009 r. przekazał beneficjentom 1,03 mld zł, transfer środków zakończy się w grudniu 2015 r. Innowacyjność projektów musiała być potwierdzona przez instytucję naukową. Maksymalna dopłata do kredytu to 4 mln zł.

PRZESYŁKA Z SĄDU W… KIOSKU RUCHU

Przesyłki z sądów możemy już odbierać nie z poczty, lecz z kiosków Ruchu. Jak informuje Gazeta Wyborcza, Poczta Polska utraciła kontrakt na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur, bo nie brała w ogóle pod uwagę, że tak się może stać. Polska Grupa Pocztowa, jeden z największych prywatnych operatorów, podpisała już stosowne umowy ze Skarbem Państwa. Dwuletni kontrakt wart jest ok. 500 mln zł. Jednym z podstawowych warunków było posiadanie placówki pocztowej w każdej gminie. Stworzono więc sieć obejmującą ponad 7 tys. placówek, w tym 5 tys. to punkty kiosków Ruchu.

KLIENT W REALU, ODDZIAŁ W CHMURZE

Niemiecki Commerzbank uruchomił w Berlinie pierwszy na rynku europejskim wirtualny oddział. Pełna obsługa klienta odbywa się on-line za pomocą samoobsługowego urządzenia, a rozmowa z rzeczywistym doradcą poprzez wideokonferencji. Instalację wyposażono w czytnik dowodów osobistych, moduł wydający kartę bankową, moduł pełnej zdalnej obsługi gotówki (wpłaty i wypłaty), drukarkę umowy i skaner wraz z możliwością zdeponowania podpisanej umowy. Samoobsługowa placówka jest otwarta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zdaniem ekspertów stanowi atrakcyjną finansowo alternatywę w stosunku do tradycyjnego oddziału banku.

Commerzbank obsługuje 15 mln klientów indywidualnych oraz 1 mln małych firm i dużych korporacji, w 2012 r. – zatrudniając 56 tys. pracowników – uzyskał przychody na poziomie 10 mld euro.

NADZÓR NIE OD PARADY

W 2013 r. UKNF złożył 78 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na rynku finansowym, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej (59). KNF wydała 46 postanowień w przedmiocie nałożenia kar w rekordowej kwocie ponad 22,3 mln zł, a ponadto 4 decyzje o zawieszeniu uprawnień maklera papierów wartościowych. Najwięcej zgłoszeń (22) dotyczyło gromadzenia bez zezwolenia środków w celu udzielania kredytów, pożyczek lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, a także w sprawie manipulacji instrumentami finansowymi (21).

ASSECO ZMODERNIZUJE IACS

Asseco Poland zawarło umowę z ARiMR w zakresie utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Kontrakt o wartości 87 mln zł brutto będzie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: