Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – lipiec – sierpień 2015

NBS 2015/07-08

BIURO PODRÓŻY DO LUSTRACJI! Pobranie Raportu o Przedsiębiorcy nie wymaga zgody sprawdzanej firmy ani umowy z BIG InfoMonitor, jest proste i szybkie również wobec tour operatorów. - Sprawdzenie w Rejestrze Dłużników potencjalnego organizatora wycieczki to koszt zaledwie 30 zł, a daje pewność, że dane biuro nie jest zagrożone upadłością i nie zalega z płatnościami względem innych. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, w 2014 r. klienci prawie 4 tys. razy pytali o firmy turystyczne - podkreśla Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Raport można uzyskać na trzy sposoby:  osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor  listownie  poprzez portal www.BIG.pl po uprzednim zarejestrowaniu. Zawiera on informacje czy firma figuruje w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo została dopisana.

Bank BPS S.A. nagrodził laureatów nowej edycji programu TalentowiSKO, w którym wzięło udział 30 tys. uczniów z ponad 400 szkół w całym kraju. Pokłosiem przedsięwzięcia jest 250 szkolnych blogów na platformie internetowej programu, w ramach inicjatywy „Spółdzielnia dobrych serc” zorganizowano zbiórkę pieniędzy na lokalne cele społeczne, młodzież miała również okazję uczyć się przedsiębiorczości w konkursie Inkubator szkolnych biznesów.

LEASING, DOBRA ALTERNATYWA

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z funduszy unijnych i jednocześnie z zalet leasingu, będą mogli otrzymać peł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

NBS 2014/11

SIBOS: INNOWACYJNE BANKI W Bostonie odbyła się doroczna konferencja SIBOS organizowana przez organizację SWIFT, a poświęcona transferom funduszy między bankami. Konferencji z udziałem 8000 ekspertów z całego świata towarzyszyła wielka wystawa nowych technologii, która zgromadziła ponad 200 wystawców (instytucje finansowe, firmy IT, firmy konsultingowe). W czasie sesji narodowej delegacja polska przedstawiła osiągnięcia sektora finansowego w okresie ostatnich 25 lat. Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP zaprezentował determinanty sukcesu usług bankowych, wskazując na wdrożenia IT, które plasują polski sektor jako najbardziej innowacyjny w Europie.

PRZELEWY NATYCHMIAST

Kwartalna wartość transakcji w systemie Express ELIXIR po raz pierwszy przekroczyła 1 mld zł. Tylko we wrześniu w systemie zostało zrealizowanych 94 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę 411 mln zł. To najwyższe wartości odnotowane w ciągu jednego miesiąca od początku funkcjonowania systemu, tj. od czerwca 2012 r. Liczba transakcji wzrosła o ponad 60 tys. r./r. (z 33,4 tys.), a ich wartość ponad dwukrotnie. – Podczas konferencji SIBOS w Bostonie płatności natychmiastowe zostały uznane za najważniejszy trend w usługach bankowych. W skali globalnej Express ELIXIR należy do wąskiego grona rozliczających je systemów, udostępnianych przez innowacyjne banki. Cieszy fakt, że nasze rozwiązanie jest dostrzegane i plasuje się w tym obszarze w ścisłej światowej czołówce – mówi Michał Szymański, wiceprezes KIR S.A. Od ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

NBS 2014/05

BRODNICA SWOIM KURSEM Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy (rok założenia 1862) w podjętej uchwale przyjęło stanowisko wobec wejścia w życie tzw. pakietu regulacyjnego CRR/CRD IV oraz istotnego ryzyka utworzenia w ramach Zrzeszenia BPS systemu ochrony instytucjonalnej. Udziałowcy zobowiązali zarząd do rozpoznania możliwości, a następnie podejmowania czynności faktycznych i prawnych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Brodnicy poza strukturą Zrzeszenia BPS.

JAKA USTAWA, TAKIE BANKI

SANBank w Stalowej Woli zorganizował spotkanie konsultacyjne z udziałem Krystyny Skowrońskiej, posła na Sejm RP i Wojciecha Kowalczyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Spółdzielcy z województwa podkarpackiego rozmawiali o regulacjach prawnych, implementacji pakietu dyrektyw CRD IV/CRR i projekcie zmiany ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

ELIXIR® MA 20 LAT

Blisko 14 mld transakcji rozliczył w ciągu 20 lat działania system ELIXIR® stworzony i obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Wartość transakcji w tym czasie wyniosła 50 bln zł, blisko 2,5-krotnie przekraczając wartość PKB ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: