Banki spółdzielcze i klienci: Aby terminale zbłądziły pod strzechy…

NBS 2016/05

Likwidacja zwolnień z obowiązku używania kasy fiskalnej oraz przeszło czterokrotnie niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami - takie rozwiązania najprawdopodobniej wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. Determinacja resortu finansów w zwalczaniu szarej strefy - a w konsekwencji również i ograniczanie obrotu gotówki w gospodarce - oznaczać będzie dla setek tysięcy małych i średnich firm konieczność wdrożenia nowoczesnych standardów płatności. Dla banków spółdzielczych to niepowtarzalna szansa, by stać się naturalnym partnerem mikroprzedsiębiorców w tym niełatwym, acz nieuniknionym zadaniu

Karol Jerzy Mórawski

Decydenci wyciągnęli wreszcie wnioski z licznych analiz, potwierdzających współzależność pomiędzy udziałem obrotu gotówkowego a poziomem szarej strefy – wskazuje na to tok prac legislacyjnych. 13 kwietnia br. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisach podatkowych, obniżające próg dopuszczalnych płatności gotówkowych w relacjach B2B. Jeśli izba wyższa parlamentu i prezydent zaakceptują zmiany, obowiązujący od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej limit w wysokości 15 tys. euro od przyszłego roku zmaleje do 15 tys. zł. Dużo donioślejszą zmianą jest wprowadzenie sankcji za dokonywanie płatności gotówkowych w wysokości wyższej aniżeli wskazana w ustawie. Warto przypomnieć, że od 1993 r., a więc od chwili wprowadzenia pierwszego limitu zapłaty ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: