Banki spółdzielcze: IPS nie rozwiąże wszystkich problemów

NBS 2016/06

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich - rozmawiał Maciej Małek.

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich - rozmawiał Maciej Małek.

W bankowości spółdzielczej i wokół niej dzieje się wiele. Wymiar regulacyjny, rynkowy, relacyjny, wreszcie kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa sprawiają, że postanowiliśmy się przyjrzeć, jak z perspektywy współkreatora dokonujących się w sektorze przemian prezentuje się dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość – tę najbliższą i nieco dalszą.

Zakończone parę tygodni temu Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz ogłoszenie wyników tegorocznej edycji rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze w Polsce” stanowią asumpt do podsumowań stanu i perspektyw rozwojowych sektora.

Od ubiegłorocznego forum i rankingu bardzo wiele wydarzyło się w środowisku finansowym, a szerzej rzecz ujmując, na przestrzeni minionych 18 miesięcy bardzo wiele wydarzyło się w otoczeniu prawnym i gospodarczym, a także w samych bankach. Najistotniejsze spośród nich wydaje się przyjęcie ostatecznej wersji znowelizowanej ustawy o bankach spółdzielczych i zrzeszających, mającej fundamentalne znaczenie dla kształtu i przyszłości polskiej bankowości lokalnej. Tworzy bowiem nowe możliwości i daje wyraźny impuls do pracy nad modyfikacją modelu biznesowego. Wyobrażam sobie, że proces ten, stanowiący wyzwanie dla każdego banku z osobna i na poziomie zrzeszeń, przebiegał będzie etapowo, co nie znaczy, że mało dynamicznie

Z czego wynika nowa jakość wykreowana przez nową ustawę?

To z pewnością szansa, ale również wyzwanie – także dla władz regulacyjnych – lecz szczególnie ważne wydaje się to, że zarówno lokalne instytucje finansowe, jak i banki realizujące programy naprawcze zwolniono z części obciążeń podatkowych, co stwarza przesłankę do uzyskania w kolejnych latach nowych możliwości rozwojowych. Od nas samych zależy, czy i jak ją wykorzystamy. Również tworzenie systemu IPS, co ustawa sankcjonuje, daje nowe możliwości na poziomie poszczególnych banków, w tej liczbie zrzeszających. Myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.

Jak pan ocenia stan zaawansowania technologicznego w bankach spółdzielczych?

Postęp dokonany w tym obszarze jest znaczący. Dotyczy to zresztą całego sektora bankowego, a za sprawą porozumień pomiędzy wiodącymi bankami komercyjnymi, jak również na poziomie zrzeszeń banków spółdzielczych zmierzających do wdrożenia i optymalizacji systemu bankomatowego i akceptacji kart płatniczych (przypomnijmy, że nie brakowało kontrowersji zwłaszcza wokół opłat interchange i związanych z nimi regulacji) udało się rozszerzyć dostęp klientów do swoich środków finansowych. Dotyczy to zwłaszcza swobody dysponowania rachunkiem bankowym poprzez internet. Dostęp milionów klientów do usług realizowanych za pośrednictwem zaawansowanych technologii to powód do uzasadnionej dumy. Zbudowaliśmy bowiem sprawny, przejrzysty i bezpieczny system płatniczo-rozliczeniowy, którego banki spółdzielcze są integralną częścią. Jednak uzbrojenie technologiczne banków spółdzielczych jest znacząco mniejsze niż konkurentów, a to może obniżać zdolność konkurowania w kolejnych latach.

Co decyduje o bezpieczeństwie obrotu realizowanego za pośrednictwem kart płatniczych, a zwłaszcza internetu?

Składa się nań wiele elementów, ale fundament stanowi bez wątpienia uczestnictwo banków spółdzielczych w systemie wymiany informacji gospodarczej. Pozwala to utrzymać wysoką jakość portfela kredytowego oraz optymalizować zarządzanie obszarem ryzyka, również w aspekcie kosztowym. Wiele jednak pozostało do zrobienia, gdyż rozwiązania stworzone i wdrażane w sektorze banków komercyjnych stanowią poważne wyzwanie konkurencyjne. Przedmiot wspólnych prac ma więc na celu nie tylko utrzymanie klientów banków spółdzielczych, ale otwarcie przestrzeni i możliwości do pozyskania nowych. Oznacza to, jak sądzę, nie tylko konieczność zmiany funkcjonujących systemów informatycznych, ale zapewnienie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, a szerzej rzecz ujmując – cyberbezpieczeństwa. Trwają prace zmierzają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: