Banki spółdzielcze: jak sprzedawać i obniżać koszty

Bankowość spółdzielcza / Edukacja

Ostatnie akcenty merytoryczne II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej koncentrowały się na rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym i dostarczaniu usług skalibrowanych do potrzeb środowiska działania banku spółdzielczego.

Fot. Stock.Adobe.com / Ngampol

Ostatnie akcenty merytoryczne II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej koncentrowały się na rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym i dostarczaniu usług skalibrowanych do potrzeb środowiska działania banku spółdzielczego.

#WiktorDoktór: Racjonalizacji kosztów działania banku spółdzielczego to m.in. wykorzystanie metod outsourcingu #StrategicznaSzkołaBS BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Tomasz Zyśko legitymujący się doświadczeniem w obszarze sprzedaży kilku banków komercyjnych, a obecnie tworzący w Brukseli nowy projekt, rozważał ze słuchaczami Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zagadnienie:

co odróżnia sprzedaż doradczą od produktowej?

Sprzedaż doradcza

Definiował także warunki wsparcia, powstanie sprzedaży doradczej oraz analizował organizację zarządzania tą formą prowadzenia biznesu.

Boom technologiczny

Tomasz Zyśko wskazał także na uwarunkowania, jakie dla sprzedaży doradczej generuje boom technologiczny.

Osobną sekwencję swojego wystąpienia podczas II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Banków Spółdzielczych mówca poświęcił na typologię wyłączeń, do jakich dochodzi w toku implementacji tego modelu sprzedażowego.

Tomasz Zyśko Fot. aleBank.pl

Racjonalizacja kosztów

Z kolei Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Progressio zaprezentował rozwiązania służące racjonalizacji kosztów działania banku spółdzielczego.

Między innymi poprzez wykorzystanie metod outsourcingu w zarządzaniu procesami w banku, w tym z wykorzystaniem Centrów Usług Wspólnych.

Z sali padały komentarze i pytania dotyczące szczegółowych rozwiązań w tym obszarze.

Wiktor Doktór Fot. aleBank.pl

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: