Banki spółdzielcze: Jak system klasy workflow optymalizuje proces kredytowy

NBS 2016/09

Nowoczesne systemy informatyczne mają wspomóc i usprawnić procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Do ich obsługi szeroko wykorzystywane są tzw. systemy klasy workflow. Są to innowacyjne rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami wielu branż gospodarki – na podstawie zdefiniowanej mapy procesu wdrażane są systemy mające na celu jego usprawnienie i optymalizację. W bankowości najczęściej mamy do czynienia z systemami wspierającymi proces kredytowy, będący podstawą działalności banków.

Nowoczesne systemy informatyczne mają wspomóc i usprawnić procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Do ich obsługi szeroko wykorzystywane są tzw. systemy klasy workflow. Są to innowacyjne rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami wielu branż gospodarki – na podstawie zdefiniowanej mapy procesu wdrażane są systemy mające na celu jego usprawnienie i optymalizację. W bankowości najczęściej mamy do czynienia z systemami wspierającymi proces kredytowy, będący podstawą działalności banków.

Agnieszka Koprowska

Takim właśnie narzędziem jest wdrożony i wykorzystywany w SGB-Banku System CasePro, który wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku oraz zrzeszonych banków spółdzielczych w zakresie usprawniania procesów kredytowych. Jest narzędziem zwiększającym efektywność wykonywanych zadań, gwarantującym tym samym szybką realizację potrzeb klienta przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji oraz zapewnieniu ich zgodności z otoczeniem prawnym.

Agnieszka Koprowska
Kierownik Zespołu Wsparcia Procesu Kredytowego w Centrum Kredytowym SGB- Banku S.A. Koordynuje współpracę Spółdzielczej Grupy Bankowej z podmiotami zewnętrznymi administrującymi bazami danych wspierających proces kredytowy – Biurem Informacji Kredytowej, biurami informacji gospodarczej i Związkiem Banków Polskich. Odpowiada również za utrzymanie i rozwój wewnętrznej aplikacji wspierającej proces kredytowy – System CasePro. Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W chwili obecnej w systemie obsługiwane są procesy end-to-end dla kilku grup produktów. W module obsługi kredytów detalicznych procesowane są kredyty gotówkowe, odnawialne oraz karty kredytowe. Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w tym również rolników indywidualnych) – kredyty inwestycyjne, w rachunku bieżącym i obrotowe w rachunku kredytowym. Dodatkowo dla klientów instytucjonalnych o większych zaangażowaniach System CasePro umożliwia przeprocesowanie dowolnego produktu dedykowanego dla tej grupy.

W zależności od rodzaju produktu oraz wysokości zaangażowania klienta i wnioskowanej kwoty kredytu konieczne było zastosowanie rożnych modeli procesów biznesowych. Mapy procesów zdefiniowane w Systemie CasePro uwzględniają specyfikę danego produktu, a wszystko po to, aby obsługa aplikacji kredytowej przebiegała w sposób optymalny i bezpieczny z zachowaniem nadanych kompetencji decyzyjnych zdefiniowanych przez bank.

Klienci indywidualni

Przyspieszenie obsługi procesu, a tym samym skrócenie czasu jego oczekiwania na zrealizowanie usługi, pozwala na zwiększenie konkurencyjności i dostępności produktu na rynku. System CasePro w module obsługi klientów detalicznych minimalizuje ryzyko operacyjne poprzez zautomatyzowanie analizy ich zdolności kredytowej. Przeprowadzenie szybkiej i miarodajnej oceny klienta odbywa się dzięki wykorzystaniu systemowej oceny ilościowej i jakościowej. Ocena ilościowa przeprowadzana jest na podstawie zarejestrowanego dochodu klienta oraz jego wydatków. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: