Banki spółdzielcze korzystają z bazy Centrum AMRON

Bankowość spółdzielcza / Kredyty / Multimedia / Nieruchomości

O tym jak ważny dla bezpieczeństwa prowadzenia polityki kredytowej jest dostęp do aktualnej bazy informacji na temat rynku nieruchomości mówił podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych Zbigniew Bodzioch, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

FLBS-2019-Zbigniew-Bodzioch-prezes-Krakowski-Bank-Spółdzielczy (KBS)
Fot. aleBank.pl

O tym jak ważny dla bezpieczeństwa prowadzenia polityki kredytowej jest dostęp do aktualnej bazy informacji na temat rynku nieruchomości mówił podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych Zbigniew Bodzioch, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

#ZbigniewBodzioch: Jesteśmy pierwszym bankiem spółdzielczym, który zawarł umowę z #AMRON #ForumLiderówBS #BankiSpółdzielcze #KredytyHipoteczne #ZabezpieczenieKredytów #RynekNieruchomości

− Nasz bank ma ponad 30% kredytów hipotecznych. Staramy się dywersyfikować ryzyko tych kredytów, m.in. poprzez porównywanie różnych wycen, poprzez sprawdzanie wartości, szacowanie. Jesteśmy pierwszym bankiem spółdzielczym, który zawarł umowę z Centrum AMRON, gdyż uważamy, że to co wykonuje AMRON wpisuje się w wymogi, które stawia przed bankiem nadzorca w związku z Rekomendacją J.Uważamy, że ta współpraca dla naszego Banku jest bardzo ważna − podkreśla Zbigniew Bodzioch, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego (KBS).

I dodaje, że korzystając z wycen Centrum AMRON bank ma dostęp do szerokiej bazy ogólnokrajowej o cenach nieruchomości. Tym bardziej jest to istotne, że KBS, jako samodzielny bank działa na terenie całego kraju i ceny nieruchomości muszą być porównywane na różnych terenach jego działania.− Bazowanie na systemie AMRON zadowala nas – ocenia Zbigniew Bodzioch.

AMRON gwarancją rzetelnej weryfikacji

Wyceny są potrzebne m.in. do zawarcia umowy kredytowej, i oceny wartości tej nieruchomości, która jest zastawem hipotecznym.− Ponieważ przy kredytowaniu oprócz  oceny zdolności kredytowej klienta bardzo ważne jest prawidłowe zabezpieczenie. Nasz Bank stosuje takie zabezpieczenia, które dają podstawę do pomniejszeń – wyjaśnia prezes Bodzioch.Wtedy właśnie wykorzystywane są  informacje z bazy AMRON.

− Coraz więcej banków spółdzielczych korzysta z zasobów AMRON. I inne banki też się przekonują, że jest to niezbędne, bo w chwili obecnej zmienia się prawodawstwo. M.in. wierzyciel znaleźli się w dużo gorszej sytuacji prawnej niż dłużnicy. Dlatego musimy zadbać o wiarygodne zabezpieczenia, które mogą być podstawą do bezpiecznego udzielenia kredytu – zwraca uwagę Zbigniew Bodzioch.

Najważniejsza aktualizacja danych

Jedyne czego brakuje przy korzystaniu z bazy AMRON, zdaniem prezesa Bodziocha, to brak bieżącej aktualizacji cen rynkowych. Ta baza jest zbyt sztywna.− Obecnie rynek nieruchomości zmienia się, jest bardzo aktywny. Stąd potrzebna bieżąca weryfikacja wycen.  Rzetelność wycen będzie wyższa jeśli swoje informacje będzie udostępniało jeszcze więcej banków. To będzie lepiej porównywalne – tłumaczy Zbigniew Bodzioch, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: