Banki spółdzielcze korzystają z bazy Centrum AMRON

Bankowość spółdzielcza / Kredyty / Multimedia / Nieruchomości

FLBS-2019-Zbigniew-Bodzioch-prezes-Krakowski-Bank-Spółdzielczy (KBS)
Fot. aleBank.pl

O tym jak ważny dla bezpieczeństwa prowadzenia polityki kredytowej jest dostęp do aktualnej bazy informacji na temat rynku nieruchomości mówił podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych Zbigniew Bodzioch, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

#ZbigniewBodzioch: Jesteśmy pierwszym bankiem spółdzielczym, który zawarł umowę z #AMRON #ForumLiderówBS #BankiSpółdzielcze #KredytyHipoteczne #ZabezpieczenieKredytów #RynekNieruchomości

− Nasz bank ma ponad 30% kredytów hipotecznych. Staramy się dywersyfikować ryzyko tych kredytów, m.in. poprzez porównywanie różnych wycen, poprzez sprawdzanie wartości, szacowanie. Jesteśmy pierwszym bankiem spółdzielczym, który zawarł umowę z Centrum AMRON, gdyż uważamy, że to co wykonuje AMRON wpisuje się w wymogi, które stawia przed bankiem nadzorca w związku z Rekomendacją J.

Uważamy, że ta współpraca dla naszego Banku jest bardzo ważna − podkreśla Zbigniew Bodzioch, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego (KBS).

I dodaje, że korzystając z wycen Centrum AMRON bank ma dostęp do szerokiej bazy ogólnokrajowej o cenach nieruchomości. Tym bardziej jest to istotne, że KBS, jako samodzielny bank działa na terenie całego kraju i ceny nieruchomości muszą być porównywane na różnych terenach jego działania.

− Bazowanie na systemie AMRON zadowala nas – ocenia Zbigniew Bodzioch.

AMRON gwarancją rzetelnej weryfikacji

Wyceny są potrzebne m.in. do zawarcia umowy kredytowej, i oceny wartości tej nieruchomości, która jest zastawem hipotecznym.

− Ponieważ przy kredytowaniu oprócz  oceny zdolności kredytowej klienta bardzo ważne jest prawidłowe zabezpieczenie. Nasz Bank stosuje takie zabezpieczenia, które dają podstawę do pomniejszeń – wyjaśnia prezes Bodzioch.

Wtedy właśnie wykorzystywane są  informacje z bazy AMRON.

− Coraz więcej banków spółdzielczych korzysta z zasobów AMRON. I inne banki też się przekonują, że jest to niezbędne, bo w chwili obecnej zmienia się prawodawstwo. M.in. wierzyciel znaleźli się w dużo gorszej sytuacji prawnej niż dłużnicy. Dlatego musimy zadbać o wiarygodne zabezpieczenia, które mogą być podstawą do bezpiecznego udzielenia kredytu – zwraca uwagę Zbigniew Bodzioch.

Najważniejsza aktualizacja danych

Jedyne czego brakuje przy korzystaniu z bazy AMRON, zdaniem prezesa Bodziocha, to brak bieżącej aktualizacji cen rynkowych. Ta baza jest zbyt sztywna.

− Obecnie rynek nieruchomości zmienia się, jest bardzo aktywny. Stąd potrzebna bieżąca weryfikacja wycen.  Rzetelność wycen będzie wyższa jeśli swoje informacje będzie udostępniało jeszcze więcej banków. To będzie lepiej porównywalne – tłumaczy Zbigniew Bodzioch, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: