Banki Spółdzielcze: Mamy świadomość wyzwań

NBS 2018/04

Dwa lata, jakie mijają od uruchomienia Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości to dobra okazja do podsumowania tego okresu. Poprosiliśmy o to Sławomira Czopura, prezesa zarządu SOZ BPS.

Dwa lata, jakie mijają od uruchomienia Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości to dobra okazja do podsumowania tego okresu. Poprosiliśmy o to Sławomira Czopura, prezesa zarządu SOZ BPS.

System ochrony instytucjonalnej to już konstrukcja zamknięta, czy nadal w budowie? Zwłaszcza, gdy idzie o mechanizmy pomocowe?

– Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że system ochrony funkcjonuje już zgodnie z wszystkimi wymogami wynikającymi z umowy. Środki zasilające mechanizmy pomocowe zostały wpłacone na samym początku tworzenia systemu ochrony. Oczywiście na skapitalizowanie funduszu zabezpieczającego środkami składkowymi uwolnionymi w większości z obniżki wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mamy 10 lat, ale banki wniosły środki w formie wkładów, poczynając od pierwszego dnia naszego działania, zatem system był przygotowany do udzielania niezbędnej pomocy. Tym samym dobrze spożytkowaliśmy czas na organizację podstaw naszego działania. Co nie znaczy, że spoczęliśmy na laurach. Cały czas musimy doskonalić wewnętrzne struktury i procedury. Jestem również przekonany, że w coraz większym stopniu będziemy pomocni bankom w wykonywaniu ich obowiązków, zwłaszcza wynikających z nowych regulacji. Nie ulega wątpliwości, że działalność bankowa będzie coraz ściślej regulowana i w najbliższych pięciu latach, o czym na niedawnym Forum Bankowym wspominał przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Marek Chrzanowski, czeka nas jeszcze wiele wyzwań.

Jak w praktyce system sprawuje pieczę nad bankami?

– Zależy nam na postrzeganiu spółdzielni SOZ BPS jako pomocnego partnera. Na mocy przepisów ustawowych banki przekazały spółdzielni wykonywanie zadań w zakresie audytu. Na tej podstawie jesteśmy rozliczani i bez wątpienia wpływa to na ocenę, tak po stronie uczestników systemu, jak i nadzoru. Banki audytowane nie są być może w komfortowej sytuacji, tyle że system ochrony oparty jest na zasadach samopomocy i solidarności wewnętrznej. System oceny działalności banków opiera się na jednolitych, transparentnych kryteriach, co sprawia, że obrazowanie efektów, także tych bezpośrednich, nabiera istotnego znaczenia. Ważne jest także wypełnianie przez system – oprócz funkcji kontrolnych – roli doradczej, co ułatwia jednolite podejście do mechanizmów kontroli ryzyka. Dlatego też podjęliśmy w ostatnim czasie udaną, jak sądzę, próbę wdrożenia zasady proporcjonalności do implementowania dwóch rekomendacji KNF: H i D. Uproszczenie wynikających zeń wytycznych w odniesieniu do banków spółdzielczych uczestniczących w systemie ochrony spotkało się z życzliwym przyjęciem samej Komisji. Mamy nadzieję stosować podobne rozwiązania w trakcie wdrażania kolejnych rekomendacji bądź noweli już obowiązujących. Sądzimy, że „Zasady” opracowane przez nasz Departament Analiz i Monitorowania Ryzyka okażą się równie pomocne dla banków. Co się tyczy „Zasad inwestowania środków pieniężnych”, wzięliśmy na siebie wyliczenie – wraz z uzasadnieniem – stosowania określonych wartości limitów ostrożnościowych. Chcieliśmy też możliwie uprościć wewnętrzne regulacje, jakie muszą posiadać banki. Docierają do nas sygnały, że wątpliwości wzbudzają „Jednolite zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych”, których kolejny już projekt złożyliśmy do zatwierdzenia przez KNF. Przypomnę, że przyjęcie takich jednolitych zasad w systemie ochrony stanowiło jeden z warunków uznania go i pozostaje ostatnim czekającym po dziś dzień na realizację.

Co stanowi o zwłoce w tym względzie?

– Uzgodnienie zapisów tej regulacji poprzedziły żmudne negocjacje. Warunkiem akceptacji ze strony Komisji, były wcześniejsze uzgodnienia z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: