Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014 – Banki spółdzielcze nagrodzone!

Bankowość / Relacje

Ostatnim, ale jednym z najważniejszych punktów pierwszego dnia VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2014 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

 

 Zwycięzcą – i to podwójnym, bo zarówno w kategorii “Największe banki”, jak i “Najefektywniejsze” – został Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Laureatami głównymi w kategorii “Najefektywniejsze banki” są też Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014:

Ranking sporządzono na podstawie badań ankietowych banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza ich strukturami (Krakowski Bank Spółdzielczy). Pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe za ostatnie dwa lata (2012 i 2013) – na ich podstawie wyłoniono 100 najlepszych banków spółdzielczych. Oceniano je w dwóch kategoriach głównych: I. “Największe banki”, II. “Najefektywniejsze banki”, oraz w 29 podkategoriach.

Spółdzielcza czołówka

Sześć pierwszych miejsc w kategorii “Największe banki” zajęły odpowiednio: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Bank Spółdzielczy we Wschowie.

Z kolei laureatami w kategorii “Najefektywniejsze banki” zostały:

w grupie I (powyżej 400 mln zł sumy bilansowej) – Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej;

w grupie II (od 200 do 400 mln zł) – Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim;

w grupie III (od 100 do 200 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Raszkowie;

w grupie IV (do 100 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Końskowoli, Bank Spółdzielczy w Lipce, Bank Spółdzielczy w Tarczynie.

Przy uwzględnieniu szczegółowych kryteriów efektywności, w swoich grupach wyróżniły się pod względem

  • wzrostu sumy bilansowej: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spółdzielczy w Końskowoli;
  • przyrostu funduszy własnych: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, Bank Spółdzielczy w Rykach, Bank Spółdzielczy w Tarczynie;
  • dynamiki kredytów: Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, Bank Spółdzielczy w Raszkowie, Bank Spółdzielczy w Lipce;
  • przyrostu depozytów: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spółdzielczy w Lipce;
  • zwrotu z kapitału (ROE): Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Biszczy;
  • zwrotu z aktywów (ROA): Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, Bank Spółdzielczy w Biszczy.

ftbs.2014.foto.grupowe.01.600x

Pracowity dzień

Laureatów Krajowego Rankingu “Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2014 nagrodzono, jak już wspomniano, podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. A ten był niezwykle pracowity. Forum rozpoczęło się o godz. 9.30. Zgromadzonych w stołecznym hotelu Gromada gości powitał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Forum otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

ftbs.2014.foto.01

140520.ftbs.01.600x284

 

Po nim głos zabrał gość specjalny – Andrzej Reich, członek zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wizję rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych według zrzeszeń przedstawili Paweł Masadyński, wiceprezes zarządu SGB-Banku S.A. oraz Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Sesję pierwszą organizatorzy poświęcili zagadnieniu – architektura systemów bankowych: układ zamknięty czy otwarty? Dojrzeć do otwartości – rozwiązania Asseco Poland S.A. w praktyce biznesowej banków przedstawiła Małgorzata Wilczyńska, zastępca dyrektora Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland S.A. Tomasz Schmidt, prezes Elektronicznej Giełdy Kapitału, mówił o systemach otwartych i wykazywał, że może to być sposób na zwiększenie płynności finansowej banków. Moderatorem panelu dyskusyjnego kończącego sesję pierwszą był Andrzej Kawiński, prezes Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych. W jego trakcie głos zabierali: Andrzej Data, prezes zarządu SoftNet Sp. z o.o.; Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Paweł Masadyński, wiceprezes zarządu SGB-Banku S.A., Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu Asseco Poland S.A.; Piotr Reichert, wiceprezes zarządu, dyrektor sektora Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia w Comarch S.A. oraz Tomasz Schmidt, prezes Elektronicznej Giełdy Kapitału.

ftbs.2014.foto.kokot.02

ftbs.2014.foto.masadynski

ftbs.2014.foto.reicht

Sesje popołudniowe

Były dwie. Pierwsza z nich, a druga już tego dnia, poświęcona została nowościom w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej. Andrzej Kroczek z F5 Networks przedstawił ujednolicone rozwiązania bezpieczeństwa dla banków. Outsourcing better than others – tak swe wystąpienie nazwał Marcin Kwaśniewski z SoftNet Sp. z o.o. O zarządzaniu bezpieczeństwem teleinformatycznym w modelu Security as a Service mówił Paweł Terczyński, ekspert Orange Polska z Wydziału Analiz i Strategii Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych. Z kolei Kajetan Kilim z Alfavox Sp. z o.o. zaprezentował nowoczesne rozwiązania klasy contact center dla banków spółdzielczych. Daniel Sadkowski, prezes zarządu Basement Systems Poland Sp. z o.o. swe wystąpienie zatytułował Bankowość i płatności mobilne: rozwiązania dla banków spółdzielczych. HUAWEI A Better Way to do IT – wykazywał Piotr Głaska z HUAWEI Enterprise. Czy bankomaty (wpłatomaty) są (muszą być) nierentowne? Sieć bankomatów i wpłatomatów z uwierzytelnieniem biometrycznym w Banku Spółdzielczym w Kielcach – tak brzmiał temat prelekcji Janusza Kurczycha, naczelnika Wydziału Informatyki Banku Spółdzielczego w Kielcach Sesję trzecią poświęcono zaawansowaniu wdrożenia Rekomendacji D w bankach spółdzielczych. Zasada proporcjonalności – Rekomendacja D w bankowości spółdzielczej z perspektywy ryzyka – tak brzmiał temat wystąpienia Cezarego Piekarskiego z Działu Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Robert Dąbrowski, Senior System Engineer z Fortinet Polska mówił zaś o bezpieczeństwie IT z punktu widzenia Rekomendacji D.

140520.ftbs.02.600x400

Do prowadzenia panelu dyskusyjnego poproszono Jakuba Bojanowskiego, eksperta IT, Partnera w Deloitte, który zaprosił: Bogusława Zarzecznego, Project Managera Rekomendacji D w Zrzeszeniu BPS; Daniela Krzywca, Oficera Bezpieczeństwa Informacji w SGB-Banku S.A. oraz Mateusza Górnisiewicza z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

ala

 

Udostępnij artykuł: