Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014 – Banki spółdzielcze nagrodzone!

Bankowość / Relacje

Ostatnim, ale jednym z najważniejszych punktów pierwszego dnia VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2014 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

Ostatnim, ale jednym z najważniejszych punktów pierwszego dnia VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2014 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

 

 Zwycięzcą - i to podwójnym, bo zarówno w kategorii "Największe banki", jak i "Najefektywniejsze" - został Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Laureatami głównymi w kategorii "Najefektywniejsze banki" są też Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014:

Ranking sporządzono na podstawie badań ankietowych banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza ich strukturami (Krakowski Bank Spółdzielczy). Pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe za ostatnie dwa lata (2012 i 2013) - na ich podstawie wyłoniono 100 najlepszych banków spółdzielczych. Oceniano je w dwóch kategoriach głównych: I. "Największe banki", II. "Najefektywniejsze banki", oraz w 29 podkategoriach.

Spółdzielcza czołówka

Sześć pierwszych miejsc w kategorii "Największe banki" zajęły odpowiednio: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Bank Spółdzielczy we Wschowie.

Z kolei laureatami w kategorii "Najefektywniejsze banki" zostały:

w grupie I (powyżej 400 mln zł sumy bilansowej) - Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej;

w grupie II (od 200 do 400 mln zł) - Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim;

w grupie III (od 100 do 200 mln zł) - Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Raszkowie;

w grupie IV (do 100 mln zł) - Bank Spółdzielczy w Końskowoli, Bank Spółdzielczy w Lipce, Bank Spółdzielczy w Tarczynie.

Przy uwzględnieniu szczegółowych kryteriów efektywności, w swoich grupach wyróżniły się pod względem

  • wzrostu sumy bilansowej: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spółdzielczy w Końskowoli;
  • przyrostu funduszy własnych: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, Bank Spółdzielczy w Rykach, Bank Spółdzielczy w Tarczynie;
  • dynamiki kredytów: Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, Bank Spółdzielczy w Raszkowie, Bank Spółdzielczy w Lipce;
  • przyrostu depozytów: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spółdzielczy w Lipce;
  • zwrotu z kapitału (ROE): Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Biszczy;
  • zwrotu z aktywów (ROA): Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, Bank Spółdzielczy w Biszczy.

ftbs.2014.foto.grupowe.01.600x

Pracowity dzień

Laureatów Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2014 nagrodzono, jak już wspomniano, podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. A ten był niezwykle pracowity. Forum rozpoczęło się o godz. 9.30. Zgromadzonych w stołecznym hotelu Gromada gości powitał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Forum otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

ftbs.2014.foto.01

140520.ftbs.01.600x284

 

Po nim głos zabrał gość specjalny - Andrzej Reich, członek zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wizję rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych według zrzeszeń przedstawili Paweł Masadyński, wiceprezes zarządu SGB-Banku S.A. oraz Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Sesję pierwszą organizatorzy poświęcili zagadnieniu - architektura systemów bankowych: układ zamknięty czy otwarty? Dojrzeć do otwartości - rozwiązania Asseco Poland S.A. w praktyce biznesowej banków przedstawiła Małgorzata Wilczyńska, zastępca dyrektora Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland S.A. Tomasz Schmidt, prezes Elektronicznej Giełdy Kapitału, mówił o systemach otwartych i wykazywał, że może to być sposób na zwiększenie płynności finansowej banków. Moderatorem panelu dyskusyjnego kończącego sesję pierwszą był Andrzej Kawiński, prezes Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych. W jego trakcie głos zabierali: Andrzej Data, prezes zarządu SoftNet Sp. z o.o.; Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Paweł Masadyński, wiceprezes zarządu SGB-Banku S.A., Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu Asseco Poland S.A.; Piotr Reichert, wiceprezes zarządu, dyrektor sektora Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia w Comarch S.A. oraz Tomasz Schmidt, prezes Elektronicznej Giełdy Kapitału.

ftbs.2014.foto.kokot.02

ftbs.2014.foto.masadynski

ftbs.2014.foto.reicht

Sesje popołudniowe

Były dwie. Pierwsza z nich, a druga już tego dnia, poświęcona została nowościom w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej. Andrzej Kroczek z F5 Networks przedstawił ujednolicone rozwiązania bezpieczeństwa dla banków. Outsourcing better than others - tak swe wystąpienie nazwał Marcin Kwaśniewski z SoftNet Sp. z o.o. O zarządzaniu bezpieczeństwem teleinformatycznym w modelu Security as a Service mówił Paweł Terczyński, ekspert Orange Polska z Wydziału Analiz i Strategii Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych. Z kolei Kajetan Kilim z Alfavox Sp. z o.o. zaprezentował nowoczesne rozwiązania klasy contact center dla banków spółdzielczych. Daniel Sadkowski, prezes zarządu Basement Systems Poland Sp. z o.o. swe wystąpienie zatytułował Bankowość i płatności mobilne: rozwiązania dla banków spółdzielczych. HUAWEI A Better Way to do IT - wykazywał Piotr Głaska z HUAWEI Enterprise. Czy bankomaty (wpłatomaty) są (muszą być) nierentowne? Sieć bankomatów i wpłatomatów z uwierzytelnieniem biometrycznym w Banku Spółdzielczym w Kielcach - tak brzmiał temat prelekcji Janusza Kurczycha, naczelnika Wydziału Informatyki Banku Spółdzielczego w Kielcach Sesję trzecią poświęcono zaawansowaniu wdrożenia Rekomendacji D w bankach spółdzielczych. Zasada proporcjonalności - Rekomendacja D w bankowości spółdzielczej z perspektywy ryzyka - tak brzmiał temat wystąpienia Cezarego Piekarskiego z Działu Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Robert Dąbrowski, Senior System Engineer z Fortinet Polska mówił zaś o bezpieczeństwie IT z punktu widzenia Rekomendacji D.

140520.ftbs.02.600x400

Do prowadzenia panelu dyskusyjnego poproszono Jakuba Bojanowskiego, eksperta IT, Partnera w Deloitte, który zaprosił: Bogusława Zarzecznego, Project Managera Rekomendacji D w Zrzeszeniu BPS; Daniela Krzywca, Oficera Bezpieczeństwa Informacji w SGB-Banku S.A. oraz Mateusza Górnisiewicza z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

ala

 

Udostępnij artykuł: