Banki Spółdzielcze naturalnymi partnerami samorządów

Finanse i gospodarka

"Innowacje, konkurencyjność, rozwój. Edukacja gwarancją sukcesu" pod tym hasłem organizowano tegoroczne konferencje dotyczące finansowania działalności samorządowej. W 7 polskich miastach miały miejsce spotkania z przedstawicielami samorządów. Przybyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz decydenci komórek finansowych miast, powiatów, gmin i spółek komunalnych.

"Innowacje, konkurencyjność, rozwój. Edukacja gwarancją sukcesu" pod tym hasłem organizowano tegoroczne konferencje dotyczące finansowania działalności samorządowej. W 7 polskich miastach miały miejsce spotkania z przedstawicielami samorządów. Przybyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz decydenci komórek finansowych miast, powiatów, gmin i spółek komunalnych.

Bankowość spółdzielcza to dziedzina szczególna, w której, oprócz działalności biznesowej, równie ważna jest realizowana misja społeczna. Bliska współpraca banku spółdzielczego z samorządem wspiera wzrost lokalnej gospodarki i stymuluje rozwój przedsiębiorczości. Przyczynia się także do zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia społeczności.

Banki spółdzielcze mają solidne przygotowanie kapitałowe, oparte na polskim, regionalnym kapitale. Wyróżniają się bezpiecznymi wskaźnikami płynności oraz jakością zarządzania akcją kredytową. Klienci Banków Spółdzielczych z Grupy BPS to przede wszystkim segment MŚP, samorządy oraz spółki komunalne. Rozmieszczenie placówek, obecnych w całej Polsce dobrze odpowiada na potrzeby tych grup.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS świadczą usługi Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST). Oferta obejmuje bieżące zarządzanie środkami finansowymi, produkty kredytowe oraz doradztwo w zakresie finansowania inwestycji. Banki Spółdzielcze aktywnie uczestniczą w zamówieniach publicznych na kompleksową obsługę budżetu oraz finansowanie niedoborów czy innych wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez samorządy.

Banki Spółdzielcze są dobrze przygotowane do współpracy z samorządami. Warto wziąć je pod uwagę, jako profesjonalnego doradcę finansowego, który aktywnie uczestniczy w planowaniu bieżących i inwestycyjnych wydatków JST, również z wykorzystaniem środków unijnych. Istnieje wiele możliwości finansowania potrzeb samorządów. Produkty kredytowe oferowane przez Banki Spółdzielcze to jedna z opcji. JST mogą również korzystać z usług faktoringu, leasingu i emisji obligacji - dostarczanych przez spółki finansowe z Grupy BPS. Sposobem jest także partnerstwo publiczno-prywatne. Współpracę z przedstawicielami Banków Spółdzielczych dobrze jest zacząć na najwcześniejszym etapie planowania budżetu inwestycji. Pozwala to lepiej zrozumieć potrzeby konkretnej jednostki samorządu, dopasować odpowiednie rozwiązanie i skrócić czas ewentualnej aplikacji kredytowej.

Ważna jest działalność na rzecz miejscowego środowiska. Bank Spółdzielczy tworzą mieszkańcy danej gminy. Są jego udziałowcami i podejmują decyzje o wspieraniu lokalnych inicjatyw: zespołów artystycznych, szkół, służby zdrowia, straży pożarnej, organizacji społecznych i samorządowych. Dzięki finansowaniu Banków Spółdzielczych w gminach i powiatach w Polsce utworzono tysiące miejsc pracy, powstały nowe firmy, szkoły  i przedszkola, wybudowano lub zmodernizowano kilometry dróg i sieci kanalizacyjnych. Umożliwienie Bankom Spółdzielczym kompleksowej obsługi JST pozwala zdecydowanie poprawić parametry cenowe finansowania. Z perspektywy jednostki samorządu istotne powinny być koszty najbardziej użytecznych dla JST usług, nie same ceny produktów bankowych.

Wierzymy, że rzeczowe dyskusje, które żywo toczyły się w kuluarach zorganizowanych spotkań zaowocują długofalową współpracą z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS. 

Aktywności Grupy BPS w relacjach z samorządami:

  • 86 tysięcy prowadzonych rachunków depozytowych JST
  • 3,9 mld zł zgromadzonych środków JST
  • 3 mld zł zaangażowania kredytowego w JST
  • 690 mln zł nominału 20 emisji obligacji komunalnych, przeprowadzonych przez Dom Maklerski BPS.

Michał Tomczyk
Wicedyrektor
Departamentu Współpracy Instytucjonalnej
Bank BPS S.A.

Udostępnij artykuł: