Banki Spółdzielcze nie boją się Split Payment

Aktualności / Bankowość spółdzielcza

Zgodnie z zapisami Ustawy z 11 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie mechanizm podzielonej płatności - tzw. Split Payment.

W Bankach Spółdzielczych wdrożenie Split Payment nie jest zagrożone technicznie, organizacyjnie, ani proceduralnie. #SplitPayment #BankiSpółdzielcze

Termin tylko z pozoru odległy, gdy zważyć, że nowa w naszych warunkach instytucja nakłada szereg powinności na banki administrujące rachunkami firm i osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, w tej liczbie na banki spółdzielcze. Innymi słowy, każdy bez wyjątku płatnik VAT od wskazanej daty musi dysponować kontem umożliwiającym wypełnienie nowego ustawowego obowiązku. Celem rozwiązania, które funkcjonuje w Czechach, Turcji i Włoszech, zaś od 1 stycznia wejdzie w życie w Rumunii jest uporządkowanie przepływów i procesów finansowych w państwie.

Powinności banku

Jak się dowiadujemy banki spółdzielcze, z poziomu zrzeszeń metodycznie i kompleksowo przygotowują się do realizacji nowego wyzwania. Zadania banków będą dotyczyły: otwarcia rachunków VAT dla wszystkich prowadzonych rachunków rozliczeniowych, obsługi komunikatu przelewu dedykowanego dla Split Payment, obsługi rachunku VAT i dotrzymania nieprzekraczalnego terminu 1 kwietnia 2018 roku. Rachunek VAT, musi posiadać odrębny numer i wyciąg, ograniczenie funkcjonalności – co oznacza brak instrumentów płatniczych ( karty) oraz ograniczenie możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku. Komunikat przelewu prócz dedykowania do Split Payment zawierać będzie dwie kwoty: kwotę brutto i kwotę VAT, numer faktury i NIP odbiorcy, oraz ewidencję wyłącznie w PLN.

Co klient banku wiedzieć powinien

Po stronie klientowskiej udział w mechanizmie podzielonej płatności jest najzupełniej dobrowolny, co oznacza, że klient nie zawiera odrębnej umowy z bankiem dla rachunku VAT, co więcej, nie ponosi z tytułu obsługi rachunku VAT dodatkowych opłat i prowizji. W praktyce kupujący będzie przelewał na rachunek sprzedawcy tylko należną kwotę netto, natomiast równowartość podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto, czyli rachunek VAT.

To rozwiązanie wymusza po stronie banku wykonanie niezbędnych zmian w systemie bankowości internetowej, ale jak ustaliliśmy, jest to zadanie, którego wdrożenie nie jest zagrożone technicznie, organizacyjnie, czy proceduralnie. Co więcej zdaniem przedstawicieli banków spółdzielczych uda się to przeprowadzić w sposób przyjazny dla klientów i przy ich pełnej aprobacie. Przyjąć wypada owe deklaracje z dobrą wiarą, ale ze świadomością, że zweryfikuje je praktyka, a więc samo życie!

Maciej Małek