Banki spółdzielcze: Poręczenia szansą banków spółdzielczych i rodzinnych gospodarstw rolnych

NBS 2017/07-08

Poręczenia regionalnych funduszy poręczeń kredytowych mogą zmienić standing polskich banków spółdzielczych i zwiększyć zdolność absorbcji środków pieniężnych przez rodzinne gospodarstwa rolne.

Stefan Cieśla
radca prawny w Kancelarii Prawnej,
Cieśla & Cieśla sp.k. specjalizującej się w pomocy prawnej dla banków spółdzielczych

Fundusze te zasadniczo kierują swoją ofertę do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność podlegającą wpisowi do rejestru – czy to konstytutywnego, jakim jest Krajowy Rejestr Sądowy, czy też deklaratoryjnego, jakim jest Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. W każdym z tych przypadków podmioty gospodarcze prowadzą działalność na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997, 2255, z 2017 r. poz. 460, 819). Powstał wszakże problem dostępności do przedmiotowej pomocy publicznej dla sektora rolniczego, ponieważ gospodarstwa rolne nie podlegają wpisowi do żadnego rejestru.

Kogo ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: