Banki Spółdzielcze SGB jako pierwsze oferują swoim klientom gwarancję de minimis PLUS

Bankowość

De minimis PLUS to 80% zabezpieczenia kredytu obrotowego

De minimis PLUS to 80% zabezpieczenia kredytu obrotowego

Wiosną tego roku Banki Grupy SGB, jako jedne z pierwszych na rynku, zaoferowały klientom z sektora MŚP portfelową linię gwarancyjną de minimis (PLD),  stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych. Z aktualnych danych wynika, że już 203 klientów naszej Grupy skorzystało z tej oferty.

Najprostsze i najlepsze zabezpieczenie spłaty kredytu dla MŚP.

W tej chwili  jako pierwsi  na rynku możemy  zaoferować naszym klientom nową, jeszcze bardziej korzystną formę zabezpieczeń w postaci  gwarancji  de minimis  PLUS (PLD PLUS).

Jest to połączenie  gwarancji   i  poręczenia:  gwarancji de minimis  BGK i poręczenia  funduszy  poręczeniowych PLD PLUS, które dają aż 80% zabezpieczenia  spłaty kapitału kredy tu obrotowego  dla MŚP (w t ym 60% gwarancja BGK i 20% poręczenie  funduszu).  Gwarancja de minimis PLUS jest udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy i w odniesieniu do kredytów nie przekraczających 1 mln zł. Dla przedsiębiorcy, który uzyska gwarancję  do 31 grudnia 2013  r. za pierwszy roczny okres nie pobiera się opłat od gwarancji,  a od 1.01.2014  r. opłata  będzie  w ynosić 0,5% kwoty gwarancji, natomiast stawka za poręczenie wynosi 1,99%, co daje łączny roczny koszt PLD PLUS w wysokości
0,49% w 2013  r. i 0,87%  w następnych latach.

Formalności związane z jej uzyskaniem realizowane są bezpośrednio w banku kredytującym, w związku z czym klient może uzyskać środki na finansowanie bieżącej działalności nawet w ciągu jednego dnia.

Istotnym jest,  że gwarancja de minimis PLUS jest dostępna  również  dla przedsiębiorcy mającego  krótką historię  kredytową (start up) lub  nie posiadającego wystarczającego zabezpieczenia.

Do lipca 2013 r. program   jest  realizowany   pilotażowo w województwach:  zachodniopomorskim  i pomorskim, pr z y ud zial e B anków  Spółdzielczej  Grupy Bankowej i   d w ó c h  f u n d u s z y  p o r ę c z e n i o w y c h  o r a z  B G K. W województwie zachodniopomorskim  uc zestnikiem pilotażu jest Zachodnio-pomorski  Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie, natomiast w województwie pomorskim Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń  Kredytowych  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Po zakończeniu programu pilotażowego produkt de minimis PLUS (PLD PLUS) będzie dostępny na terenie całego kraju.

Jesteśmy firmą działającą  w sektorze budowlanym. Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem dachów  dla domów jednorodzinnych od projektu po wykonanie.
W tej  branży występuje sezonowość.  Do  tej  poryzdarzało  się,  że musieliśmy  rezygnować z zamówień z powodu trudności z uzyskaniem kredytów obrotowych, a szczególnie z ich zabezpieczeniem.

- Branż a budowlana w Polsce notuje w tej chwili spowolnienie. Czy odczuwa pan jego skutki? Na brak zamówień  nie możemy  narzekać.  Nasi klienci polecają nas swoim znajomym, a pozytywne rekomendacje są dla nas najlepszą gwarancją sukcesu.

- W jaki sposób udaje wam się prześcignąć konkurencję? Wiele  lat temu zaczynaliśmy  od tradycyjnych  metod produkcji, prace wykonywane  były mozolnie i zabierały dużo czasu.  W tej  chwili  produkcja   i  przygotowanie materiałów  są niemal  całkowicie  zautomatyzowane. Inwestujemy  w narzędzia,  które z większają wydajność i precyzję pracy. Jednak na to potrzebne są środki.

- Czyli nie tylko prowadzi pan bieżącą działalność, ale też stale inwestuje i rozwija firmę. Jak to się robi? Wykorzystujemy wszelkie dostępne  na rynku środki, żeby rozwijać  i ulepszać  nasz biznes. Wcześniej korzystaliśmy z dotacji unijnej. Z uzyskanych środków sfinansowaliśmy zakup najnowszych  maszyn  i rozwinęliśmy  produkcję.
W tej chwili  - zdaje  się, że jako pierwsza  firma w Polsce -  podpisaliśmy umowę na kredyt obrotowy z linią gwarancyjno-poręczeniową  de minimis PLUS. Dzięki temu uzyskamy  środki na bieżącą  działalność  i nie  musimy rezygnować z nowych zle ceń.  Bez takie go wsparcia
- ciągle inwestując w rozwój nie miałbym wymaganego zabezpieczenia  przy kredycie obrotowym i  musiałbym wybierać - inwestycja czy obrót. Od wielu  lat, w zasadzie
od początku działalności, współpracujemy z tym samym bankiem.  Znamy się,  nie  jestem  tam anonimowy i  to bardzo procentuje.  Bank  Spółdzielczy to już teraz zupełnie  inny  Bank niż kilkadziesiąt lat temu (w moich wspomnieniach z dzieciństwa). Banki Spółdzielcze  często
są pionierami  najnowszych rozwiązań technicznych i produktów   bankowych, jak na przykład produkty typu de minimis PLUS. Nie wyobrażam sobie współpracy z innym
bankiem. Każdy przedsiębiorca  czy to mikrofirma, czy też średni i większy biznes będzie miał w Banku Spółdzielczym najlepszego partnera. I co ważne, blisko i na miejscu. Tu u nas.

Źródło: SGB

Udostępnij artykuł: