Banki spółdzielcze: skuteczna integracja

Bankowość spółdzielcza / Multimedia

Przemysław-Pilarski-Przewodniczący-Rady-Zrzeszenia-SGB-FLBS
Fot. aleBank

Co może ułatwić bankom spółdzielczym integracja i jaka jest obecnie rola banków zrzeszających - o tym mówił na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019 Przemysław Pilarski, prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, Przewodniczący Rady Zrzeszenia SGB.

#PrzemysławPilarski: Siła banków zrzeszających to jest zarazem serwis, jaki mamy z ich strony, suport, wsparcie #ForumLiderówBS #IntegracjaBanków #BankiSpółdzielcze

Integrację banków spółdzielczych można różnie rozumieć. ‒ Powinna ona być jak najdalsza w aspekcie organizacyjnym, produktowym. W aspekcie uwspólniania produktów i „ubrania” ich w regulacje ‒ uważa Przemysław Pilarski, prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, Przewodniczący Rady Zrzeszenia SGB.

Zdaniem prezesa Pilarskiego dużą  rolę do spełnienia ma bank zrzeszający i rada zrzeszenia, żeby tę daleko idącą integrację zaimplementować. Często pod hasłem integracji rozumie się  fuzje i łączenia.

W tej materii integracja powinna występować na tyle, na ile jest to potrzebne. Nie jestem zwolennikiem tego, że małe banki muszą być przyłączane przez duże banki.  Bo nie mówmy o dużych i małych bankach, lecz o bankach, które sobie lepiej lub słabiej radzą. Zaplecze, jakie stwarza nasz bank zrzeszający, wizję, jaką mamy jeśli chodzi o produkty, o rozwój, da możliwość wszystkim, którzy wykażą elementarną operatywność, żeby nasze banki mogły funkcjonować z sukcesami ‒ podkreśla prezes Przemysław Pilarski.

Czytaj także: FLBS 2019. Nowe cele polskiej bankowości lokalnej: nowoczesność i ekspansja

Na Węgrzech zostały tylko 4 banki

Może więc banki zrzeszające powinny być mocniejsze, silniejsze.

Oczywiście, siła banków zrzeszających to jest zarazem serwis, jaki mamy z ich strony, suport, wsparcie. I dlatego my zasililiśmy nasz bank zrzeszający twardym kapitałem, papierami wartościowymi na sumę 250 mln zł. Jest to poważny zastrzyk, dzięki któremu uregulowaliśmy naszą sytuację, wzmocniliśmy nasz bank zrzeszający i daliśmy mu możliwości rozwojowe, do inwestowania w technologie. Żeby bank zrzeszający mógł nas wspierać w naszych działaniach biznesowych – wyjaśnia Przemysław Pilarski.

Na Węgrzech doprowadzono do takiej integracji spółdzielczego sektora bankowego, że pozostały cztery banki.

‒ U nas  banków spółdzielczych jest dużo więcej i zdecydowana większość z nich ma rację bytu, i pole do rozwoju – ocenia prezes BS w Mosinie.

Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczych

Integracja to współpraca

Zdaniem prezesa Pilarskiego  integracja jest potrzebna na polu produktowym, na polu nowych technologii, ale przy zachowaniu najlepszych cech banków spółdzielczych, czyli bliskości klienta i możliwości działania lokalnego.

Ponieważ integracja to współpraca, bo walczymy o rynek, o klienta i walczymy z kosztami. Rolą banku zrzeszającego jest pomoc nam w outsoursowaniu kosztów, w tym, ażebyśmy w 190-kilku miejscach nie rozwiązywali tego samego problemu, a tylko w jednym. I uważam, że na tym polu osiągniemy sukces ‒ podsumowuje prezes Przemysław Pilarski.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: