Banki Spółdzielcze solidarne w sprawie nowej ustawy

Bankowość

Banki Spółdzielcze wypracowały wspólne stanowisko w sprawie ustawy regulującej zasady ich funkcjonowania. Z inicjatywy SGB-Banku S.A. zorganizowane zostały spotkania, które doprowadziły do zawarcia konsensusu pomiędzy zainteresowanymi stronami. Porozumienie jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, a dla branży oznacza zrealizowanie kolejnego, ważnego etapu przygotowań do wprowadzenia nowych regulacji.

W uzgodnieniach w sprawie ustawy regulującej pracę Banków Spółdzielczych udział wzięły najważniejsze instytucje z szeroko rozumianego sektora bankowości spółdzielczej. Dzięki sprawnej współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spółdzielczości, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Związku Banków Polskich oraz Związków Rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego ustawy regulującej funkcjonowanie Banków Spółdzielczych.

Wypracowane stanowisko w sprawie ustawy jest dowodem na to, że Banki Spółdzielcze mówią dziś jednym głosem i będą wspólnie działać na rzecz sprawnej implementacji nowych regulacji. Cieszę się, że SGB-Bank S.A. mógł przysłużyć się polskiemu sektorowi bankowości spółdzielczej i zainicjować prowadzenie rozmów, które zakończyły się sukcesem. Chciałbym również zaznaczyć bardzo istotną rolę naszych partnerów, z którymi wspólnie pracujemy nad zapewnieniem najlepszych warunków do funkcjonowania Banków Spółdzielczych w Polsce – zaznaczył Ryszard Lorek, Prezes Zarządu SGB-Banku S.A.

Sygnatariusze stanowiska wspólnie przekazali do Ministerstwa Finansów m.in. projekt ustawy oraz uwagi sektora Banków Spółdzielczych do projektu zmiany Ustawy o Bankach Spółdzielczych i Zrzeszających. Współpraca sektora bankowości spółdzielczej w zakresie ustawy wynika z obowiązku wprowadzenia pakietu CRD IV/CRR, w którego skład wchodzi dyrektywa CRD (Capital Requirements Directive) oraz rozporządzenia CRR (Capital Requirements Regulation). Dyrektywa CRD IV dotyczy kwestii związanych m.in.  z buforami kapitałowymi, nadzorem, zarządzaniem i ładem korporacyjnym banków oraz firm inwestycyjnych. W rozporządzeniu CRR znajdą się regulacje dotyczące m.in. funduszy własnych, wymogów kapitałowych, płynności oraz lewarowania.

Konsensus sektora to ważny etap, ale ostateczny kształt regulacji wymaga jeszcze konsultacji z KNF, BFG i decyzji Sejmu.

Źródło: SGB-Bank

Udostępnij artykuł: