Banki Spółdzielcze: Właściwie odpowiedzieć na sygnały rynku

NBS 2018/05

Łączenie oferty ubezpieczycieli i banków stanowi dla tych ostatnich działalność o charakterze perspektywicznym – takie stanowisko od dłuższego czasu niezmiennie prezentuje około 80% polskich bankowców. Optymizm pracowników sektora finansowego odnośnie bancassurance utrzymał wysoki poziom pomimo gwałtownych zmian regulacyjnych, które na przestrzeni minionych czterech lat dotknęły sprzedaż polis za pośrednictwem kanału bankowego.

Do takich wniosków upoważniają  rezultaty kolejnych edycji  badań rynku bancassurance,  rokrocznie przeprowadzanych wśród  kadr bankowych przez Związek Banków  Polskich. Wysokie poparcie dla  sprzedaży produktów ubezpieczeniowych  wspólnie z bankowymi, deklarowane  wszak przez osoby zatrudnione  w instytucjach różnej wielkości  i o różnym profilu, pokrywa się co do  zasady z kierunkiem, w jakim zmierza  globalny sektor finansowy. Współpraca  międzysektorowa i crosselling to jeden  z dominujących trendów, a bancassurance  od lat wpisuje się w ten model.  Kreowanie wspólnych produktów  przez reprezentantów tak pokrewnych  branż, jak bankowość i ubezpieczenia  pozwala również osiągnąć wartość  dodaną wykraczającą poza wymierne  przychody z prowizji od sprzedanych  produktów.

Przykładem takiej obopólnej korzyści  może być wykorzystanie posiadanej  przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: