Banki Spółdzielcze: Właściwie odpowiedzieć na sygnały rynku

NBS 2018/05

Łączenie oferty ubezpieczycieli i banków stanowi dla tych ostatnich działalność o charakterze perspektywicznym – takie stanowisko od dłuższego czasu niezmiennie prezentuje około 80% polskich bankowców. Optymizm pracowników sektora finansowego odnośnie bancassurance utrzymał wysoki poziom pomimo gwałtownych zmian regulacyjnych, które na przestrzeni minionych czterech lat dotknęły sprzedaż polis za pośrednictwem kanału bankowego.

Łączenie oferty ubezpieczycieli i banków stanowi dla tych ostatnich działalność o charakterze perspektywicznym – takie stanowisko od dłuższego czasu niezmiennie prezentuje około 80% polskich bankowców. Optymizm pracowników sektora finansowego odnośnie bancassurance utrzymał wysoki poziom pomimo gwałtownych zmian regulacyjnych, które na przestrzeni minionych czterech lat dotknęły sprzedaż polis za pośrednictwem kanału bankowego.

Do takich wniosków upoważniają  rezultaty kolejnych edycji  badań rynku bancassurance,  rokrocznie przeprowadzanych wśród  kadr bankowych przez Związek Banków  Polskich. Wysokie poparcie dla  sprzedaży produktów ubezpieczeniowych  wspólnie z bankowymi, deklarowane  wszak przez osoby zatrudnione  w instytucjach różnej wielkości  i o różnym profilu, pokrywa się co do  zasady z kierunkiem, w jakim zmierza  globalny sektor finansowy. Współpraca  międzysektorowa i crosselling to jeden  z dominujących trendów, a bancassurance  od lat wpisuje się w ten model.  Kreowanie wspólnych produktów  przez reprezentantów tak pokrewnych  branż, jak bankowość i ubezpieczenia  pozwala również osiągnąć wartość  dodaną wykraczającą poza wymierne  przychody z prowizji od sprzedanych  produktów.

Przykładem takiej obopólnej korzyści  może być wykorzystanie posiadanej  przez partnera wiedzy o kliencie  w celu usprawnienia procesu oceny  ryzyka – zarówno kredytowego, jak  i ubezpieczeniowego. Nie bez znaczenia  pozostaje wreszcie fakt, iż obydwie  branże funkcjonują w porównywalnym  reżimie regulacyjnym i podlegają  nadzorowi na analogicznym poziomie,  dzięki czemu spełnienie wymogów  niezbędnych dla dystrybucji produktów  drugiej strony jest nieporównanie  prostsze aniżeli w przypadku podmiotu  z rynku nieregulowanego. Z tej właśnie  przyczyny ubezpieczyciele wydają  się być partnerem pierwszego wyboru  dla lokalnych instytucji finansowych,  które z uwagi na ograniczone zasoby  finansowe, kadrowe i organizacyjne  powinny szczególnie zwracać uwagę na  poziom stabilności finansowej, wypłacalności  czy szeroko rozumianego bezpieczeństwa  swych partnerów.

Gotowi na zmiany,  czyli efekt uboczny  Rekomendacji U

 Jakie czynniki kształtować będą  w nadchodzących latach polski rynek  bancassurance? Pierwszoplanowe znaczenie  będą mieć przede wszystkim  obecne i przyszłe zmiany regulacyjne,  zarówno na poziomie prawa wspólnotowego  i krajowego, jak też regulacji  nadzorczych. Doświadczenia związane  z wdrażaniem ogłoszonej w czerwcu  2014 r. Rekomendacji U Komisji  Nadzoru Finansowego jednoznacznie  potwierdziły, iż interwencja nadzorcza  może w krótkim czasie zmienić model  funkcjonowania całego sektora.  W roku 2014, a więc tuż przed wejściem  w życie dokumentu KNF, ofertę  rodzimych banków zdominowały  ubezpieczenia grupowe. Ponad połowa  ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: