Banki spółdzielcze: Wykorzystywać szanse, sprostać wyzwaniom

NBS 2016/10

Z Ryszardem Lorkiem, prezesem zarządu SGB-Banku S.A. rozmawiał Maciej Małek

Nowy ład regulacyjny, budowa IPS, aktualizacja modelu biznesowego, kurs na efektywność i mitygowanie kosztów operacyjnych – to tylko niektóre kwestie podniesione w rozmowie, której zapis prezentujemy Czytelnikom.

Panie prezesie, co zmieniło się w banku i na poziomie zrzeszenia od czasu objęcia przez pana prezesury zarządu?

– Gdy przejmowałem kierowanie bankiem od poprzedników, główny akcent kładziono na rozwój działalności stricte biznesowej. Dzisiaj mamy do czynienia z innym, co do istoty, bankiem. Poprzednio wsparcie banków spółdzielczych ustępowało pola aktywności front office’owej nastawionej na własny biznes. Struktury wsparcia nie były zorganizowane, ani opisane wewnętrznym regulaminem, co generowało koszty w sposób nie poddający się zagregowanej kontroli. Zaczęliś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: