Banki spółdzielcze: Wyzwania dla bankowości spółdzielczej

NBS 2016/07-08

0001

10 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił dużą nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W najbliższym czasie zastąpi ona obowiązującą ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Implementuje ona także do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unijne: w sprawie systemów gwarantowania depozytów oraz systemów uporządkowanej likwidacji.

Mariusz Zygierewicz

Jednak dla banków spółdzielczych nie mniej ważne są te rozwiązania, które wykraczają bezpośrednio poza kwestie dotyczące funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto je dobrze poznać, zanim jeszcze staną się obowiązującym prawem i podjąć działania dostosowujące. Oczywiście, trzeba pamiętać, że ustawa liczy ponad 300 artykułów, stąd wymienione poniżej kwestie zostały wybrane w sposób subiektywny jako najważniejsze dla bankowości spółdzielczej.

Mariusz Zygierewicz,

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: