Banki Spółdzielcze z Grupy BPS udostępnią kredyty inwestycyjne z gwarancją de minimis

Bankowość

Na mocy aneksu do umowy z BGK, Banki Spółdzielcze będą udzielać kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancją de minimis.

Na mocy aneksu do umowy z BGK, Banki Spółdzielcze będą udzielać kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancją de minimis.

Od marca 2013 r. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, udzielają firmom kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis.
Są to kredyty dla firm mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, z zabezpieczeniem w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Kredytowego. Do końca września 2013 r. Grupa BPS tj. Banki Spółdzielcze i Bank BPS przyznały już 1890 takich kredytów na łączną kwotę ok. 800 milionów zł, a wartość udzielonych gwarancji wyniosła niespełna 418 milionów złotych. Teraz, na mocy aneksu podpisanego z BGK 13 listopada 2013 r., Grupa BPS będzie mogła również udzielać zabezpieczonych gwarancją kredytów inwestycyjnych.

- Udział Banków Spółdzielczych z Grupy BPS w rządowym programie wspierania przedsiębiorczości jest szczególnie ważny dla firm lokalnych, z mniejszych miejscowości. Banki Spółdzielcze są naturalnym partnerem dla lokalnego biznesu i najlepiej znają potrzeby przedsiębiorców ze swojego regionu. Czuję się dumny, że jesteśmy w czołówce banków pod względem wykorzystania limitu przyznanego przez BGK. Teraz gwarancjami objęte będą także kredyty inwestycyjne, co pozwoli wielu małym przedsiębiorcom na rozwinięcie działalności, na zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę obiektów produkcyjnych, czy chociażby zakup lokalu - powiedział Tomasz Mironczuk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości uczestniczącego w programie gwarancji.

Gwarancja BGK de minimis jest formą zabezpieczenia kredytu dla firm mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja może zabezpieczyć do 60% kwoty kredytu, przy czym maksymalna jej kwota to 3,5 mln zł. Gwarancja BGK udzielana jest na czas określony i obowiązuje do 27 miesięcy dla kredytów obrotowych oraz do 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych. Dzięki gwarancjom kredyty są dostępne dla firm, które bez nich mogłyby mieć problem z przedstawieniem bankowi odpowiedniego zabezpieczenia.

Źródło: Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Udostępnij artykuł: