Banki Spółdzielcze z Grupy BPS w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Aktualności / Z rynku

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z nowym semestrem akademickim rozpoczął realizację modułu w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na uczelniach w całej Polsce.

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to ogólnopolski program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy finansowej wśród studentów. Program, realizowany jest przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich. Wykłady w ramach NZB obecnie realizowane są na ponad 100 uczelniach w całym kraju.

Współpraca Banku BPS z Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZBP w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem obejmie przede wszystkim cykl wykładów na temat bankowości spółdzielczej na uczelniach o profilu ekonomicznym lub rolniczym.

Słuchacze poznają rys historyczny bankowości spółdzielczej, aspekty prawne jej działania, różnice w stosunku do banków komercyjnych i SKOK-ów, wartości i misję, którą się kieruje i jej rolę w środowiskach lokalnych. Dowiedzą się także, dlaczego banki spółdzielcze są niezwykle ważne dla polskiej gospodarki i w jaki sposób wspierają rozwój w regionach. Są to bowiem instytucje, które, nie tylko finansują rolnictwo, ale są zaangażowane we wszystkie inne gałęzie gospodarki, w tym przede wszystkim z sektora MŚP.

Wykłady będą prowadzone przez koordynatorów Programu NZB oraz gościnnie przez Prezesów Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.

 Zaangażowanie w realizację Programu ma na celu zwiększenie wiedzy na temat roli banków spółdzielczych w otoczeniu społeczno-gospodarczym, promocję misji i pokazanie bankowości spółdzielczej opartej o model bankowości wysoko zindywidualizowanej z bardzo dobą znajomością potrzeb Klientów.

– Widzimy silną potrzebę uwzględnienia zagadnienia spółdzielczości w procesie edukacji młodzieży. Dziś niemal w każdym większym mieście jest szkoła wyższa, bądź jej filia, czy oddział uniwersytetu. Chcę, aby wespół z nimi działały placówki banków spółdzielczych z całą paletą nowoczesnych rozwiązań, by kształtować wśród studentów pozytywny obraz spółdzielczości. To projekt o szczególnej wadze dla Zrzeszenia BPS, ponieważ pozwala nam zapoznać młodych ludzi ze specyfiką działania bankowości spółdzielczej. Wierzę, że przyczyni się do zmiany jej postrzegania i struktury wiekowej członków spółdzielni – powiedział Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

– Pokazanie prawdziwej, a niestety czasem mocno niedocenianej roli bankowości spółdzielczej w rozwoju gospodarczym regionów i całego kraju oraz atrakcyjne możliwości, jakie stwarza praca w tym sektorze studentom i absolwentom to jeden z elementów szerokiego programu edukacji ekonomicznej realizowanej przez Program NZB. Bardzo się cieszymy, że BPS zdecydował się na przyłączenie do projektu – powiedział Waldemar Zbytek, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji kierujący Programem NZB

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Udostępnij artykuł: