Banki spółdzielcze zadowolone z możliwości dalszego finansowania rolników

Bankowość spółdzielcza

Niekorzystne przepisy wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, które prowadziły do faktycznego odcięcia rolników od finansowania przez instytucje finansowe zostały zmienione ustawą z 27 stycznia 2022 roku. Dla wielu banków spółdzielczych kredytowanie sektora agro jest jedną z najważniejszych dla nich aktywnością bankową. O komentarz do zmienionej ustawy poprosiliśmy oba zrzeszenia banków spółdzielczych.

Rolnik na polu na tle traktora
Fot. stock.adobe.com/ LIGHTFIELD STUDIOS

Niekorzystne przepisy wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, które prowadziły do faktycznego odcięcia rolników od finansowania przez instytucje finansowe zostały zmienione ustawą z 27 stycznia 2022 roku. Dla wielu banków spółdzielczych kredytowanie sektora agro jest jedną z najważniejszych dla nich aktywnością bankową. O komentarz do zmienionej ustawy poprosiliśmy oba zrzeszenia banków spółdzielczych.

Dla banków z grupy SGB kredyty dla rolników są niezwykle ważne, sektor rolniczy ma newralgiczne znaczenie dla SGB-Banku SA oraz zrzeszonych w Grupie SGB banków spółdzielczych.

Bardzo mocno ten element wybrzmiewa w przyjętej przez bank Strategii na lata 2021-2024. Stąd z dużym niepokojem obserwowaliśmy kierunek zmian legislacyjnych – taką odpowiedź uzyskaliśmy w biurze prasowym Grupy SGB.

Zmniejszone ryzyko dla banków

Na pytanie czy widać już wśród rolników jakieś rosnące zainteresowanie kredytami w związku ze zmieniającymi się przepisami?, w grupie SGB otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

"Od strony popytowej zmiany legislacyjne nie miały większego znaczenia. Korekta przepisów była istotna z punktu widzenia podaży tj. sektora finansowego. Pierwotne brzmienie proponowanych zapisów faktycznie niosło istotne ryzyko radykalnego ograniczenia finansowania branży, co w przypadku banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB wpłynęłoby wyjątkowo niekorzystnie na ich wyniki, pozycję kapitałową, a nade wszystko - relacje biznesowe, tradycyjnie mocno powiązane z lokalnymi, rolniczymi społecznościami. "

"Na szczęście styczniowa modyfikacja Ustawy zażegnała najbardziej oczywiste ryzyka i umożliwiła dalsze wspieranie rolników przez Zrzeszenie SGB poprzez dedykowane dla sektora instrumenty kredytowe czy produkty leasingowe."

Rynkowy powrót kredytów z dopłatą ARiMR

Na podobne pytania odpowiedział Krzysztof Rogowski, Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego w Banku BPS zrzeszającego Banki Spółdzielcze.

"Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości są naturalnym i godnym zaufania partnerem dla sektora rolniczego. Oferują szereg produktów i usług bankowych m.in. w zakresie zarządzania płynnością, bankowości elektronicznej, dostępu do źródeł finansowania, w tym na wsparcie w ramach absorpcji funduszy unijnych.

Szczególnym zainteresowaniem znowu cieszą się kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz do kapitału

Klienci Zrzeszenia BPS mogą liczyć na niestandardowe rozwiązania i stosowanie indywidualnych warunków obsługi. Każdy producent rolny, który współpracuje lub zdecyduje się na współpracę z naszym Zrzeszeniem ma możliwość skorzystania z produktów  dedykowanych wyłącznie dla sektora agro, które pomogą sprawniej zarządzać gospodarstwem, utrzymać płynność finansową oraz zmniejszyć koszty obsługi bankowej.

Zauważamy wzrost zainteresowania rolników kredytami rolniczymi. Spowodowane jest to przede wszystkim czasem – przygotowywania do rozpoczęcia prac polowych i tym samym zabezpieczenia finansowania zaplanowanych inwestycji.

Szczególnym zainteresowaniem znowu cieszą się kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz do kapitału. Ostatnie podwyżki stóp procentowych spowodowały, że  ARiMR zaczęła stosować dopłaty i tym samym banki po ponad półtorarocznej przerwie wracają do udzielania tych kredytów na inwestycje. Tym bardziej cieszą ostatnie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego umożliwiające udzielanie i zabezpieczania kredytów rolniczych."

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: