Banki Spółdzielcze: Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR

NBS 2016/01

Pismem z 19 grudnia 2015 r. zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego poinformował banki, że decyzją władz Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) udziały banków spółdzielczych nie mogą być uznane za instrument zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR).

Mariusz Zygierewicz

Przypomnijmy, że decyzja ta została podjęta na podstawie uprawnienia EBA do sporządzania, prowadzenia i publikowania wykazu wszystkich form instrumentów kapitałowych w każdym państwie członkowskim, które kwalifikują się jako instrumenty w kapitale podstawowym CET 1. Niemożność zaliczenia udziałów do kapitału podstawowego Tier 1 powoduje też, że na mocy definicji funduszy własnych banków wymienionych w CRR nie mogą one być także zaliczone do kapitału dodatkowego Tier 1 ani do funduszu Tier 2.

Mariusz Zygierewicz

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: