Banki Spółdzielcze: Założenia nowej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego

NBS 2016/11

W październiku 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała założenia nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Projektowana zmiana ma na celu przede wszystkim rozszerzenie jej stosowania o zapisy dotyczące kredytów hipotecznych udzielanych na stałą stopę procentową. KNF oczekuje opinii, uwag i stanowisk do przedstawionej propozycji do 10 listopada 2016 r.

Mariusz Zygierewicz

Podstawową przesłanką przygotowania propozycji była ocena obecnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Dziś praktycznie niemal wszystkie kredyty długoterminowe udzielane na cele mieszkaniowe, lub na inne cele zabezpieczone nieruchomościami, są kredytami ze zmienną stopą procentową. Jest to sytuacja odmienna niż w innych krajach europejskich, w których rozpowszechnione są także kredyty ze stałą stopą procentową. Oczywiście, te o stałej stopie nie są wyłączną formą kredytów stosowanych w tych krajach, ale często ich udział w portfelu banków jest znaczący. Także w Polsce propozycja zmiany rekomendacji nie ma na celu zastąpienia kredytów o zmiennej stopie kredytami o stałej stopie procentowej. Ma to być uzupełnienie oferty banków dla klientów o kredyty o niezmiennej stopie procentowej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: