Banki w czerwonych strefach, jak działają?

Bezpieczny Klient

Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w powiatach, szczególnie narażonych na rozprzestrzeniania się koronawirusa stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, prowadzących działalność na tych obszarach. Nowe regulacje mają znaczenie także dla instytucji finansowych, w tym banków.

Siedziba banku
Fot. stock.adobe.com/Brian Jackson

Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w powiatach, szczególnie narażonych na rozprzestrzeniania się koronawirusa stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, prowadzących działalność na tych obszarach. Nowe regulacje mają znaczenie także dla instytucji finansowych, w tym banków.

#KarolJerzyMórawski: Przed wizytą w oddziale banku, szczególnie w powiatach objętych czerwoną strefą warto zajrzeć na strony banku i sprawdzić czy nie zmieniły się zasady funkcjonowania placówek bankowych, w rejonie w którym przebywamy #ZBP #BPS #SGB @ING__Polska @BankMillennium

Większość polskich banków, także tych lokalnych, prowadzących działalność w tzw. czerwonej strefie, nie zamieściło na swych stronach specjalnych komunikatów poświęconych aktualnym restrykcjom. Niektóre jednak, jak np. ING Bank Śląski czy Bank Millennium dostrzegają zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju.

Obowiązują stare zasady

Zmienione zasady noszenia maseczek na terenach, gdzie w ostatnim czasie stwierdzono eskalację zakażeń w zasadzie nie wpływają na obsługę klientów banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy też domów maklerskich.

Dotychczas bowiem na terenie całego kraju obowiązywał nakaz używania osłony nosa i ust podczas przebywania w zamkniętych miejscach użyteczności publicznej, a więc zarówno w środkach komunikacji miejskiej, kinach, teatrach i muzeach, jak i na terenie oddziałów czy agencji instytucji finansowych.

Do bankomatu w masce

W mocy pozostają także – wprowadzone jeszcze w kwietniu br. zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

-  Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby – czytamy w § 18 ust. 4 pkt. 2 tego aktu prawnego.

Należy jednak pamiętać, iż bardziej restrykcyjne reguły wprowadzone w powiatach „czerwonych” zmieniają nieco uwarunkowania jeśli chodzi o wypłatę gotówki z bankomatów. Dotychczas do urządzeń, umieszczonych na otwartej przestrzeni można było podchodzić z odkrytą twarzą, obecnie także i na tych obszarach wprowadzono tam obowiązek używania maski, przyłbicy lub innej osłony ust i nosa.

Nowe limity klientów

Innym utrudnieniem, wdrożonym od ostatniej soboty na terenach objętych szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa, są limity osób, mogących przebywać jednocześnie na terenie oddziału. Przypomina o tym w specjalnie wydanym komunikacie ING Bank Śląski.

- Wewnątrz oddziału może przebywać od 2 do 6 klientów – w zależności od wielkości oddziału i liczby oczekujących – czytamy na stronie www banku.

Instytucja przypomina też swym klientom, by powstrzymali się od wizyt w bankowych placówkach, jeśli mają jakiekolwiek symptomy chorobowe, mogące wskazywać na zarażenie COVID-19.

Pozostałe banki w zdecydowanej większości nie zamieściły odrębnych informacji na ten temat w przestrzeni wirtualnej, ograniczając się do dotychczasowych zapisów, określających funkcjonowanie ich placówek w czasie pandemii.

W wielu przypadkach reguły bezpieczeństwa, dotychczas stosowane przez poszczególne podmioty, są wystarczające również i dla obszarów o podwyższonej zachorowalności. Dla przykładu, Credit Agricole Bank Polska informuje, że w placówkach na terenie całego kraju klienci powinni zachowywać bezpieczny dystans od doradcy, a na Sali mogą znajdować się osoby aktualnie obsługiwane. - Klient zachowuje bezpieczną odległość min. 1 m od stanowiska kasowego i podchodzi do stanowiska tylko w celu podania pieniędzy i podpisania druku. Oddziały zostały wyposażone w ochronne szyby plexi na stanowiskach obsługi klienta. Pozostali klienci są proszeni o oczekiwanie na obsługę poza oddziałem, w odległości min. 2m od siebie – czytamy na stronie www instytucji.

Ograniczenia obecności klientów na terenie placówek, i to na terenie całego kraju, przewiduje także Nest Bank.

- Jeżeli musisz wybrać się do oddziału lub placówki Nest Banku pamiętaj o kilku istotnych kwestiach. Sprawdź jakie są aktualne godziny otwarcia oddziału lub placówki, nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odstęp przynajmniej 1 metr od innych. W oddziale/placówce mogą przebywać jednocześnie 3 osoby - poczekaj na zewnątrz jeśli to możliwe – informuje instytucja na swoim serwisie internetowym.

Rozbudowane informacje na temat zasad bezpieczeństwa, niezbędnych w czas kryzysu, podaje Bank Millennium, choć i tu mają one charakter ogólny dla całego kraju.

-W najbliższych dniach w placówkach, ze względów szczególnej ochrony przed zachorowaniami, może przebywać mniejsza liczba Klientów. Nasi pracownicy zadbają o to, aby kontrolować sytuację w tym zakresie. Prosimy zachowaj podczas wizyty bezpieczną odległość, zgodnie z zaleceniami to przynajmniej 2 metry od innych osób – przestrzega bank.

We wszystkich wymienionych powyżej instytucjach obok informacji poświęconych zasadom bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości stacjonarnej w czas kryzysu, znajdziemy też inne komunikaty, istotne w związku z aktualną sytuacją, na przykład jak korzystać z moratorium na spłatę kredytów lub też jakie dokumenty są niezbędne do wnioskowania o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej za pośrednictwem banku.

Przed wizytą w oddziale banku, szczególnie w powiatach objętych czerwoną strefą warto zajrzeć na strony banku i sprawdzić czy nie zmieniły się zasady funkcjonowania placówek bankowych, w rejonie w którym przebywamy.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: