Banki w Polsce i Czechach wśród liderów transformacji cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Technologie i innowacje / Z rynku

Banki w Czechach oraz Polsce znajdują się wśród liderów transformacji cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej - proces ten zachodzi w tych krajach nawet szybciej niż w wielu państwach Europy Zachodniej, ocenia S&P Global Ratings.

Napis: banking na tle nowoczesnych technologii
Fot. stock.adobe.com/ipopba

Banki w Czechach oraz Polsce znajdują się wśród liderów transformacji cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej - proces ten zachodzi w tych krajach nawet szybciej niż w wielu państwach Europy Zachodniej, ocenia S&P Global Ratings.

"Wyniki analiz przeprowadzonych przez zespół S&P Global Ratings wskazują, że banki działające w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo sprawnie adaptują swoje modele biznesowe do cyfrowej rzeczywistości, a niektóre z nich, pod względem tempa digitalizacji, już przewyższają swoich europejskich konkurentów (np. mBank prezentuje się korzystnie w odniesieniu do swojego inwestora strategicznego, niemieckiego Commerzbanku). Większość banków regionu dość wcześnie dostosowała się do nowych wyzwań, przede wszystkim dzięki dostępności wykfalifikowanych pracowników, wdrażanym nowym technologiom oraz niedawnym solidnym buforom dochodowym w okresie po 2010 roku. Umożliwiło to instytucjom tworzącym sektor bankowy zwiększenie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów oraz wzmocnienie wewnętrznych procesów IT" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową banków >>>

Sektor bankowy w Polsce oraz Czechach odporny na ryzyko zakłóceń technologicznych

Obecnie, dzięki w znacznym stopniu zdigitalizowanej infrastrukturze oraz zastosowaniu wysokiej klasy rozwiązań, wiele banków obecnych w Europie Środkowo-Wschodniej jest dobrze przygotowanych do zmieniających się preferencji oraz oczekiwań swoich klientów, ocenia agencja.

Postrzegamy sektor bankowy w Polsce oraz Czechach jako odporny na ryzyko zakłóceń technologicznych.

"Natomiast inne rynki regionu, w szczególności sektor węgierski, cechuje wiele aspektów, które pozostają jeszcze do poprawy. Instytucje regulacyjne działające na Węgrzech nakłaniają szerszy sektor bankowy do przyspieszenia procesów cyfryzacyjnych oraz zachęcają fintechy do wejścia na lokalny rynek, jednak węgierscy klienci pozostają w dużej mierze przyzwyczajeni do bankowości tradycyjnej, dlatego presja na banki by dostarczały innowacyjne rozwiązania jest stosunkowo umiarkowana" - czytamy dalej.

Największe banki lepiej przygotowane do radzenia sobie z ryzykiem wystąpienia zakłóceń

W opinii zespołu analitycznego S&P Global Ratings, co do zasady, największe banki są lepiej przygotowane do radzenia sobie z ryzykiem wystąpienia zakłóceń niż mniejsze instytucje, szczególnie ze względu na swoją pozycję rynkową, efekt skali oraz większe możliwości inwestycyjne. Niemniej jednak, by nadążyć za rosnącymi oczekiwaniami klientów, w najbliższych latach wszystkie banki będą musiały przeznaczać większe środki na cyfrowe inwestycje - dla wiodących instytucji związane jest to z potrzebą ciągłej obrony ich pozycji konkurencyjnej, podczas gdy dla mniejszych banków jest to jedyna szansa na przetrwanie w dłuższym okresie.

Zdaniem zespołu analitycznego S&P Global Ratings, szczególnie czeskie i polskie banki odnoszą sukcesy w kwestii cyfryzacji swoich biznesów, co najlepiej odzwierciedla ich innowacyjna oferta produktowa oraz nowoczesne wewnętrzne systemy informatyczne.

"Niedawne zwiększenie, do ponad 40%, udziałów państwa w polskim sektorze bankowym, jak na razie nie przyniosło skutków w postaci spowolnienia w zakresie wydajności operacyjnej czy postępującej redukcji kosztów (np. zamykanie oddziałów czy programy zwolnień)" - czytamy dalej.

Pozycja fintechów i bigtechówna rynku

S&P Global Ratings ocenia, że pozycja fintechów i bigtechów na większości rynków Europy Środkowo-Wschodniej nie stanowi ryzyka dla sektora bankowego z punktu widzenia udziałów w rynku.

"Pomimo tego, Polska zajmuje pierwsze miejsce zarówno pod względem liczby aktywnych fintechów, jak i skumulowanej wielkości finansowania (150 mln euro) w Europie Środkowej. Polski rynek przekształcił się także w ostatnich latach w ważne europejskie centrum fintech, choć nadal w szerszej perspektywie pozostaje niewielki w odniesieniu np. do Wielkiej Brytanii - będącej liderem w tym obszarze, z inwestycjami na poziomie ok. 4,4 mld euro w samym 2019 roku. Pomimo tego, że w regionie pojawia się coraz więcej fintechów, nie dostrzegamy jeszcze zagrożenia odnoszącego się do pozycji instytucji bankowych na rynku tradycyjnej działalności bankowej (kredyty i depozyty). Pojawia się jednak coraz więcej komplementarnych usług, wymagających szybkiej zdolności adaptacyjnej istniejących instytucji finansowych. Jest to jeden z powodów, dla których spodziewamy się intensyfikacji współpracy banków z fintechami, w celu dalszego usprawniania procesów, kanałów dystrybucji czy wsparcia przy rozbudowie szerszej oferty produktowej" - wskazano w materiale.

Oceny ratingowe nadawane przez S&P Global Ratings uwzględniają postępy banków w obszarze digitalizacji oraz jej wpływ na model prowadzonej działalności i wyniki finansowe, co uwidocznił ostatnio szczególnie okres pandemii. Instytucje bankowe muszą kontynuować inwestycje w projekty związane z transformacją cyfrową, aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną i przetrwać na rynku w dłuższym okresie, podsumowała agencja.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: