Banki: W poszukiwaniu zaufania

KF 2012.04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Zaufanie do banków w Polsce ma charakter normatywnego oczekiwania, zabarwiając relacje konsumentów ze wszystkimi podmiotami kojarzonymi w świadomości społecznej z bankami.

Marcin Idzik

Społeczeństwo polskie, jak również sami klienci banków darzą banki w Polsce zaufaniem. Z listy niemal 30 różnych instytucji publicznych, w tym także spoza branży finansowej banki darzone są przez społeczeństwo wysokim stopniem zaufania – znacząco wyższym niż wymiar sprawiedliwości, media, władze lokalne czy też rząd lub parlament.