Banki w sektorze MŚP: Raport: Finansowanie przedsiębiorców.

NBS 2011/06

CBM - INDICATOR oraz Warszawski Instytut Bankowości przy współpracy Związku Banków Polskich, przeprowadziły badania zwyczajów oraz potrzeb finansowych blisko 1700 przedsiębiorstw.

CBM - INDICATOR oraz Warszawski Instytut Bankowości przy współpracy Związku Banków Polskich, przeprowadziły badania zwyczajów oraz potrzeb finansowych blisko 1700 przedsiębiorstw.

Raport ekspercki, który jest udostępniany na indywidualne zamówienie, wskazuje, że banki przygotowują pakiety usług dedykowane dla sektora MŚP i często jest to już oferta na najwyższym europejskim poziomie. W mniejszych środowiskach lokalnych zdecydowanym liderem w obsłudze małych i średnich firm są banki spółdzielcze.

Z badania wynika, że w 2010 r. prawie trzy czwarte małych firm odnotowało zyski, lecz co szósta zetknęła się z problemem zatorów płatniczych. Prawie połowa MŚP oczekuje jeszcze w tym roku bardzo dobrej koniunktury, zaś jedna trzecia – obniżenia dochodów.

Nadal dominującym źródłem finansowania są środki własne, w dalszej kolejności kredyty złotowe, pożyczki rodzinne, leasing oraz kredyty konsumpcyjne. Niemal dwie piąte małych firm korzysta z kredytów w rachunku bieżącym lub z sald debetowych, a prawie jedna szósta wykorzystuje kredyty obrotowe.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: