Banki w strefach żółtych i czerwonych, co się zmieniło?

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Klient

Objęcie całego kraju tzw. żółtą strefą oraz większości dużych miast strefą czerwoną spowodowało między innymi zmiany w zasadach obsługi klientów np. sklepów. Zapytaliśmy banki, czy i jak zmienią zasady obsługi klientów w swoich placówkach.

Bank
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab

Objęcie całego kraju tzw. żółtą strefą oraz większości dużych miast strefą czerwoną spowodowało między innymi zmiany w zasadach obsługi klientów np. sklepów. Zapytaliśmy banki, czy i jak zmienią zasady obsługi klientów w swoich placówkach.

Seniorzy w placówkach #BankPocztowy obsługiwani są w pierwszej kolejności, niezależnie od tzw. #GodzinyDlaSeniorów #COVID19 @PocztowyBank

Dla banków nie przewidziano szczególnych regulacji

W aktualnych zasadach i ograniczeniach związanych z przeciwdziałaniem COVID—19 nie wymieniono placówek banków. Jeśli brać pod uwagę podobny sposób obsługi klientów to w sklepie, na targu i poczcie w strefie czerwonej wprowadzono ograniczenia liczby klientów w zależności od powierzchni placówki i liczby zainstalowanych kas.

Wprowadzono też tzw. godziny dla seniorów, czyli zasadę, że od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 12 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

PKO Bank Polski, bezpłatna karta debetowa

Od początku epidemii, we wszystkich placówkach banku wprowadzone są środki ostrożności mające zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom, jak pleksi, maseczki przyłbice, rękawiczki czy płyny dezynfekujące. Co więcej, w oddziałach obowiązuje specjalne zarządzanie ruchem oraz limity liczby osób, które mogą wejść do środka.

Klienci oczekujący oraz wchodzący do oddziału proszeni są o zachowanie bezpiecznej odległości (2 metry), a przy stanowisku obsługi może przebywać tylko klient obsługiwany.

Bank już na początku pandemii przygotował specjalne rozwiązania dla osób, które korzystają z bankowości w tradycyjny sposób, w oddziałach – również dla seniorów. Jednym z takich rozwiązań jest nowy rodzaj bezpłatnej karty debetowej wydawanej w oddziale od ręki, przeznaczonej właśnie dla osób, które wypłacają gotówkę w placówkach.

Klienci mogą korzystać z wideo rozmowy z doradcą przez internet, rozmowy przez telefon lub ustanowić przez internet pełnomocnictwo dla członka rodziny do załatwiania wszelkich spraw w banku.

PKO Bank Polski umożliwia również otwieranie konta „na selfie” przez klientów indywidualnych i korzystanie z większości funkcji jak np. płatności i wypłaty BLIK, przelewy krajowe i zagraniczne oraz płatności zbliżeniowe telefonem.

Osoby w wieku 60+ obsługiwane są w oddziałach w godzinach 10-12 w pierwszej kolejności.

mBank - żółta i czerwona strefa, te same zasady

We wszystkich placówkach stosowane są restrykcyjne zabezpieczenia adekwatne do wymagań czerwonej strefy – bez względu na to, w której strefie znajduje się dany oddział.

Dotyczy to również korzystania z maseczek. Zasady te wyznaczono jeszcze przed wprowadzeniem podziału na strefy. Klienci są zachęcani do obsługi zdalnej – mobilnie i online.

Większość aktywności w mBanku nie wymaga wizyty w placówce. Do dyspozycji klientów jest także 24-godzinne centrum kontaktu.

Jak podał bank, opierając się wcześniejszych doświadczeniach z godzinami dla seniorów, tym razem nie wprowadzono tego rozwiązania. Wcześniej cieszyło się znikomym zainteresowaniem.

Bank Pekao, tylu klientów ile czynnych okienek

Bez względu, w jakiej strefie znajduje się placówka klientów i pracowników obowiązuje zasada zasłaniania nosa i ust (chyba że klient z przyczyn zdrowotnych nie może tego zrobić).

W placówce może jednocześnie przebywać tylu klientów, ile jest czynnych stanowisk obsługi danego dnia. Osoby przebywające w kolejce na zewnątrz powinny zachować dwumetrowy dystans pomiędzy sobą.

Poza kolejnością obsługiwane są osoby umówione telefonicznie na wizytę, osoby z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży, osoby starsze z ograniczoną sprawnością ruchową.

Kolejne zasady to: klienci w trakcie obsługi przebywają w bezpiecznych strefach oznaczonych taśmami na podłodze, stanowiska obsługi wyposażone są w pleksi ochronne, a pracownicy mają wymiennie maseczki lub przyłbice oraz stosują także środki dezynfekcji.

Przy wejściu są zapewnione automatyczne dyspensery do dezynfekcji rąk i na bieżąco dezynfekuje się długopisy oraz ze stojaków usunięto ulotki.

We wszystkich placówkach klienci powyżej 60 roku życia w godzinach od 10 do 12 są obsługiwani poza kolejnością.

Credit Agricole Bank Polska, w godz. 10.00-12.00 pierwszeństwo dla seniorów jeśli są w banku

Jeszcze w marcu, przed ogłoszeniem pierwszych obostrzeń, bank wprowadził zmiany w organizacji pracy placówek. Obecnie, bez względu na rodzaj strefy, w każdym oddziale obowiązują standardy bezpieczeństwa: zachowanie dystansu 2 m między osobami w placówce i przed nią, ograniczona liczba klientów w placówce. Jest obowiązek zasłaniania ust i nosa dla pracowników i klientów.

Częsta dezynfekcja rąk i powierzchni i urządzeń samoobsługowych. W placówkach są także przesłony z pleksi – oddzielające klienta i doradcę. Jeśli chodzi o godziny dla seniorów, wprowadzono je na początku kwietnia i obowiązują do tej pory.

W godzinach 10-12 seniorzy mają pierwszeństwo obsługi, ale nie wyłączność.

To znaczy, że jeśli w placówce nie ma seniorów, to normalnie obsługiwani są wszyscy klienci. Jak podano, bank na bieżąco śledzi wszystkie rekomendacje i restrykcje.

Bank BPS, seniorzy obslugiwani poza kolejnością między 10.00. a 12.00.

Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną, Bank BPS wprowadził w swoich oddziałach, zasadę pierwszeństwa w obsłudze osób powyżej 60. roku życia w godzinach od 10 do 12.

W tym czasie oddziały są otwarte dla wszystkich, ale osoby starsze są obsługiwane priorytetowo. Zasada ta obowiązuje od 15 października 2020 r.

Powyższą zasadę Bank BPS zarekomendował także do wdrożenia zrzeszonym Bankom Spółdzielczym.

Bank Pocztowy, obsługa seniorów zawsze bez kolejki

W banku nie wprowadzano kolejnych zmian w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej. Cały czas działa w trybie zapewniającym ciągłość działania i obsługi klientów z zachowaniem szczególnych i wymaganych w tej sytuacji środków bezpieczeństwa. Seniorzy w placówkach Banku Pocztowego obsługiwani są w pierwszej kolejności, niezależnie od tzw. godzin dla seniorów.

ING Bank Śląski, w oddziale tylko od dwóch do sześciu klientów

Nie ma różnic w zależności od strefy, a zasady obsługi w oddziałach to: wewnątrz oddziału może przebywać od 2 do 6 klientów – w zależności od wielkości oddziału i liczby oczekujących, klient musi mieć zakryte usta i nos, przy pomocy maseczki, maski lub części odzieży.

Pracownik oddziału może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy, by mógł porównać ją ze zdjęciem na dokumencie tożsamości. Pracownik placówki zaprasza do placówki kolejne osoby, które czekają na obsługę na zewnątrz.

Pracownicy przypominają klientom o zachowywaniu bezpiecznej odległość 2 metrów od pozostałych klientów. Bank zachęca do wypłaty gotówki w bankomatach – kartą lub BLIKIEM.

W oddziałach pracownicy regularnie dezynfekują dłonie oraz urządzenia bankowe. Przy stanowiskach obsługi i w pokojach spotkań wprowadzono osłony z pleksi.

Bank Millennium, autoryzacja mobilna

Wszystkie oddziały pracują przy zachowaniu reżimu sanitarnego, niezależnie od tego, czy znajdują się w danym momencie w strefie żółtej, czy czerwonej. Bank zachęca klientów do częstszego niż wcześniej korzystania z bankowości internetowej i mobilnej.

Wprowadzono nowe rozwiązania online takie jak np. możliwość założenia konta za pomocą selfie. Bank ma specjalny zespół ds. zarządzania pandemią, który analizuje i monitoruje sytuację oraz wdraża kolejne konieczne kroki w organizacji.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez klientów i pracowników we wszystkich placówkach banku w całej Polsce. Przy wejściu do oddziałów są umieszczone pojemniki dla klientów z płynem dezynfekującym do rąk.

Pracownicy mają płyny dezynfekujące przy swoich stanowiskach. Na stanowiskach wykorzystywanych do obsługi klienta zostały zamontowane przesłony z pleksi separujące klientów od pracowników.

Już wcześniej zmodyfikowano zasady obsługi klientów w oddziałach. Może w nich przebywać mniejsza liczba klientów, zależna od wielkości oddziału. Pracownicy dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu.

Bezpośredni kontakt jest ograniczony do minimum, zapewniono oddzielne materiały dla klienta i pracownika (broszury informacyjne, długopisy). W ostatnim czasie dla części transakcji w oddziałach wprowadzono Autoryzację Mobilną, klienci mogą je więc zatwierdzać w swoim telefonie, zamiast podpisywać dokument wydrukowany przez pracownika.

Jeśli chodzi o obsługę seniorów, bank wprowadził we wszystkich placówkach, w godzinach 10-12 od poniedziałku do piątku pierwszeństwo obsługi dla nich. W tym czasie będą też obsługiwani pozostali klienci.

Santander Bank Polska, seniorzy obsługiwani bez kolejki w pierwszej godzinie pracy banku

Od pierwszych dni epidemii wprowadzono we wszystkich placówkach podwyższone standardy bezpieczeństwa – obowiązkowy dystans, a co za tym idzie zarządzanie ruchem klientów, maseczki/przyłbice, dezynfekcja. Stanowiska obsługi klienta są wyposażone w ekrany ochronne z pleksi, a oddziały dezynfekowane.

Jeśli chodzi o środki techniczne – to wprowadziliśmy wszystkie, które minimalizują ryzyko zakażenia. Wprowadzono dodatkowe działania prewencyjne – pomiar temperatury u pracowników (także wizytujących placówki), aby ograniczyć zagrożenia zakażenia.

Pracownicy zgodnie ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w banku mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic w trakcie bezpośredniej obsługi klienta, jak również poza miejscem obsługi klienta w placówce.

Od 15 października powrócono do godziny pierwszeństwa obsługi seniora w pierwszej godzinie otwarcia oddziałów Santander Bank Polska.

Takie podejście dość dobrze sprawdziło się w banku na początku roku. Jak informuje bank, godzina z pierwszeństwem obsługi seniora pozwala wspierać osoby starsze, reagować na bieżąco i świadczyć obsługę wszystkim, jeśli nie ma w tym czasie seniorów w oddziale.

CITI Handlowy, na razie bez przywilejów dla seniorów

Niezależnie od strefy, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu obostrzeń, placówki banku stale objęte są reżimem sanitarnym oraz systemem pracy zmianowej personelu.

Maksymalna liczba osób w oddziałach Citi Handlowy obowiązuje stale, od momentu wprowadzenia w marcu i jest różna dla poszczególnych oddziałów. Sytuacja jest stale monitorowana i w zależności od okoliczności limity są dostosowywane, tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla obsługiwanych i oczekujących klientów oraz pracowników.

Dopuszczalna liczba klientów w danym oddziale zależy od wielkości placówki i liczby otwartych stanowisk obsługi.

Na tę chwilę obecną bank nie zdecydował się wprowadzić szczególnych rozwiązań dotyczących obsługi seniorów.

Sytuacja jest stale monitorowana i bank nie wyklucza zmiany podejścia, jeśli zajdzie taka konieczność lub otrzymamy takie sygnały od klientów.

Bank Ochrony Środowiska, te same zasady bezpieczeństwa dla seniorów i pozostałych klientów

Liczba osób mogących przebywać w danej placówce uzależniona jest od wielkości powierzchni operacyjnej, liczby stanowisk obsługi, a także od powierzchni strefy oczekiwania klientów.

Na drzwiach placówek BOŚ wywieszone są komunikaty dotyczące zachowania bezpiecznej/zalecanej odległości oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wszystkich zachęca się do rezygnacji z wizyt w placówkach, jeśli nie są one konieczne. Bank przypomina, że zlecenia i operacje bankowe można wykonać samodzielnie poprzez system bankowości elektronicznej BOŚBank24 oraz usługę TeleBOŚ.

Gotówkę można wybrać z sieci bankomatów, jednak ze względów higienicznych sugeruje się zbliżeniowe płatności kartami.

Obecnie Bank Ochrony Środowiska wobec osób starszych stosuje takie same zasady bezpieczeństwa jak wobec innych klientów

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: