Banki włączają się do procesu cyfryzacji współpracy obywateli z administracją i akcentują bezpieczeństwo wdrażanych rozwiązań

Polecamy

Współpraca banków z administracją np. nad programem 500+ jest w ostatnim czasie modelowym przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że administracja stawia sobie za cel, by w ciągu 5 lat połowa petentów (obywateli) mogła w sposób elektroniczny załatwić 80% swoich spraw w urzędzie.

Współpraca banków z administracją np. nad programem 500+ jest w ostatnim czasie modelowym przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że administracja stawia sobie za cel, by w ciągu 5 lat połowa petentów (obywateli) mogła w sposób elektroniczny załatwić 80% swoich spraw w urzędzie.

Podczas konferencji „Płatności Mobilne 2016”, w panelu „Digitalizacja gospodarki i realizacja sektora publicznego - perspektywy rozwoju rynku usług mobilnych w Polsce” omawiano możliwości jakie otwierają się dzięki zaangażowaniu między innymi Ministerstwa Cyfryzacji.

Banki chcą angażować się w rozwój administracji cyfrowej i wspierać proces budowy społeczeństwa cyfrowego. Zakładamy, że banki nie zarobią bezpośrednio na płatności realizowanej dla administracji, jednak lojalizacja klienta umożliwi zaoferowanie mu nowych, dopasowanych do jego potrzeb usług z korzyścią dla wszystkich stron” – podkreślił dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Ważnym elementem biznesowego modelu usług płatniczych są innowacje i nowości technologiczne. Poruszona została problematyka integrowania płatności z systemami operacyjnymi i sprzętem. Zwracano także uwagę potrzebę zaoferowania klientom dodatkowych funkcji i użyteczności – na przykład informacje o saldzie lub o historii rachunku. Zauważono, że zbliżeniowość jest wyjątkowo ważna dla użytkowników i jak podano jeszcze w tym roku ma ona zostać wprowadzona w BLIKu.

W opinii bankowców, których o opinię zapytano podczas badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Związku Banków Polskich (Monitor Bankowy 06’2016), w zdecydowanej większości za główną barierę w rozwoju e-gospodarki i płatności bezgotówkowych są obawy o bezpieczeństwo (43%) a dopiero w dalszej kolejności stosunkowo niski poziom edukacji ekonomicznej Polaków (31%) oraz rozwiązania prawne niedostosowane do nowoczesnych technologii (18%).

Uczestnicy konferencji podkreślali, jeszcze większe bezpieczeństwo płatności mobilnych w stosunku do i tak wysokiego poziomu pewności w tym zakresie przy płatnościach kartami, a model biznesowy wykorzystuje niskie koszty aplikacji oraz możliwość wykorzystania dostępnej już infrastruktury.

Najbliższe lata będą z pewnością bardzo interesujące i dostarczą nam wielu ciekawych nowinek technologicznych w obszarze bankowości i e-administracji – podsumował Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Zorganizowana już po raz trzeci konferencja „Płatności Mobilne” była jednym z głównych wydarzeń „Horyzontów Bankowości 2016 ”, które zakończono Galą Rankingu „50 największych banków w Polsce” Miesięcznika Finansowego BANK.

 Forum Strategii Bankowych to konferencja przede wszystkim dla kadry zarządzającej banków, której celem jest omawianie średnio- i długoterminowej strategii sektora. To spotkanie członków zarządów, przedstawicieli ZBP oraz kadry naukowej uczelni. FSB 2016 to także konfrontacja opinii praktyków bankowych z technologicznymi wizjonerami. Strona internetowa: www.aleBank.pl/FSB; LinkedIn: Miesięcznik BANK; Twitter: @MiesiecznikBANK, @aleBankPL, #ForumSB

Płatności Mobilne to konferencja kadry zarządzającej, menedżerów departamentów bankowości elektronicznej i mobilnej, oficerów bezpieczeństwa, menedżerów działów IT oraz działów marketingu i public relations. Poruszane tematy to m.in. sposoby wykorzystania płatności mobilnych na rynkach świata i w polskich bankach, wzrost znaczenia technologii mobilnych i m-płatności, metody zabezpieczania przed próbami nadużyć, usługi zabezpieczające transakcje, dynamiczny rozwój usług typu „przelew na numer telefonu”, M-płatności realizowane z wykorzystaniem jednorazowych kodów oraz M-płatności oparte na technologii NFC. Strona internetowa: www.aleBank.pl/PM; LinkedIn: Miesięcznik BANK; Twitter: @MiesiecznikBANK, @aleBankPL, #PłatnościMobilne

Ranking „50 największych banków w Polsce” „Miesięcznika Finansowego BANK” analizuje wyniki instytucji, które przekazały swoje dane za 2014 i 2015 r. Banki sklasyfikowane w głównym rankingu uszeregowane zostały według malejącej wielkości sumy bilansowej. Dane zostały zaczerpnięte z nadesłanych przez uczestniczące banki – bilansu, rachunku wyników oraz z danych ze specjalnej ankiety dodatkowej, a przypadku niektórych  banków giełdowych z ich rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Strona wydarzenia: www.aleBank.pl/Ranking50; Twitter: @aleBankPL, #RankingBanków

Horyzonty Bankowości to największe, doroczne, multikonferencyjne przedsięwzięcie sektora, gdzie w jednym miejscu i czasie organizowane są konferencje, spotkania i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków oraz środowisk akademickich i samorządowych oraz przedstawicieli firm z sektora okołobankowego. W ramach HB 2016 będą miały miejsce następujące wydarzenia: Forum Strategii Bankowych, Konferencja Płatności Mobilne, rozdanie nagród dziennikarskich im. Mariana Krzaka, rozdanie nagród Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, gala „Miesięcznika Finansowego BANK” połączona z uroczystością wręczenia nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2016”. Strona internetowa: www.aleBank.pl/HB; LinkedIn: Miesięcznik BANK; Twitter: @MiesiecznikBANK, @aleBankPL, #HoryzontyBankowości

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: